2010
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2009թ.

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2009թ.

Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու հետևյալ հաշվետվությունը 2009թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ:

Եկեղեցու Միավորներ

Ցցեր

2865

Միսիաներ

344

Շրջաններ

616

Ծխեր և Ճյուղեր

28424

Եկեղեցու Անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը

13824854

2009թ.-ի ընթացքում գրանցված նոր երեխաներ

119722

2009թ.-ի ընթացքում մկրտված նորադարձներ

280106

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներների թիվը

51736

Տաճարներ

2009թ.-ի ընթացքում նվիրագործված տաճարներ

2 (Դրեյփեր Յուտա և Օքըր Մաունթին Յուտա)

Գործող տաճարներ

130

Եկեղեցու նախկին գերագույն պաշտոնյաներ և Եկեղեցու հայտնի այլ անդամներ, որոնք մահացել են անցյալ տարվա ապրիլից հետո

Երեց Ռոյդեն Գ. Դերիք` պատվավոր Բարձրագույն Իշխանավոր;

Երեցներ Ջորջ Ի. Քենոն, Վ. Դոն Լադ, Դուգլաս Ջ. Մարտին և Ջոզեֆ Ս. Մյուրեն` նախկին Յոթանասունականներ; Քույր Քոլին Վ. Էսեյ` պատվավոր Գերագույն Իշխանավոր, Երեց Կառլոս Ի. Էսեյի այրին; Քույր Ջին Ս. Դան` պատվավոր Գերագույն Իշխանավոր, Երեց Պոլ Հ. Դանի այրին; Քույր Ջելեյր Ս. Սիմփսոն` պատվավոր Գերագույն Իշխանավոր, Երեց Ռոբերտ Լ. Սիմփսոնի այրին; Քույր Ժակլին Յ. Լորենս` նախկին Յոթանասունական, Երեց Վ. Մաք Լորենսի այրին; Քույր Բեթի Ն. Թըրլի` նախկին Յոթանասունական, Երեց Ռիչարդ Ի. Թըրլի Ավագի այրին; Եղբայր Դեյվիդ Ս. Քինգ, Երիտասարդ Տղամարդկանց Միացյալ Բարելավման Ասոցիացիայի Գերագույն Տնօրենի նախկին օգնական; Քույր Էն Ս. Ռիզ` Սփոփող Միության Գերագույն Նախագահության նախկին խորհրդական; Եղբայր Ռոբերտ Ջ. Մեթյուս` Աստվածաշնչի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության հեղինակավոր մասնագետ, և Եղբայր Տրյուման Մադսեն` Եկեղեցու գիտնական և ԲՅՀ Երուսաղեմի Կենտրոնի նախկին տնօրեն: