2010
Երեց Պատրիկ Քիրոն
նախորդ հաջորդ

Երեց Պատրիկ Քիրոն

Յոթանասունից

Elder Patrick Kearon

Կալիֆորնիայում մի կարճ ժամանակ ապրելիս Երեց Պատրիկ Քիրոնը բնակվում էր մի «հրաշալի» Վերջին ՕրերիՍուրբ ընտանիքում տանը, որոնք նրան ծանոթացրել էին ավետարանին:

Երկու տարի անց, վերադառնալով Անգլիա, նա Լոնդոնի փողոցում հանդիպեց միսիոներներին և ի վերջո դարձավ Եկեղեցու ունկնդիր: Նա մի անգամ Մորմոնի Գրքում կարդաց. «Մարդիկ կան, որպեսզի ունենան ուրախություն» (2 Նեփի 2.25): Այդ խոսքերը արձագանքեցին նրա ներսում, քանի որ նա հիշեց այն ուրախությունը, որ կար իր ծանոթ ՎՕՍ ընտանիքում և իրեն ուսուցանող միսիոներների կյանքում:

«Այդ սուրբ գրությունը հնչեց իմ ականջներում,- ասում է Երեց Քիրոնը:- Նրանց մեջ, ում ես հանդիպել էի, տեսել էի, թե որքան կարող է մեր կյանքը մեծապես հարստանալ, եթե հետևենք ուրախ լինելու Փրկչի խորհրդին»:

1987թ. դեկտեմբերի 24-ին Եկեղեցուն միանալուց ի վեր, Երեց Քիրոնը այդ ուրախությունը բերել է իր բազմաթիվ կոչումներ` ծառայելով որպես ծխի Երիտասարդ Տղամարդկանց նախագահ, եպիսկոպոսի խորհրդական, ճյուղի նախագահ, ցցի նախագահ և Տարածքային Յոթանասունական:

Որպես Յոթանասունի Առաջին Քվորումի անդամ նա ասում է, որ միշտ «աշխատել է առաջնորդվել Եկեղեցու սկզբունքներով: Ես տեսել եմ, թե ինչպես կարող են այդ սկզբունքները կյանքեր վերափոխել»:

Երեց Քիրոնը ծնվել է 1961թ. հուլիսին Փադի և Պատրիցիա Քիրոնների ընտանիքում, Քարլիսլում, Քամբերլենդ, Անգլիա: Քանի որ նրա հայրը ծառայում էր Բրիտանիայի Թագավորական Օդային Ուժերում, Երեց Քիրոնը սովորել է Միջին Արևելքում և Միացյալ Թագավորությունում:

Անգլիայում Բրիգամ Յանգ Համալսարանում ուսանելու տարիներին նա հանդիպեց Ջենիֆեր Քերոլ Հալմին: Նրանք ամուսնացան 1991թ. Օուքլենդ Կալիֆորնիա Տաճարում: Նրանք չորս զավակների ծնողներ են, որոնցից մեկը մահացել է:

Երեց Քիրոնը ապրել և աշխատել է Միացյալ Թագավորությունում, Սաուդյան Արաբիայում և Միացյալ Նահանգներում տարբեր բնագավառներում, ներառյալ քաղաքականության, առողջապահության և ավոտմեքենաների արդյունաբերության ոլորտներում: Նախքան իր կանչը, Երեց և Քույր Քիրոնները ղեկավարում էին հաղորդակցման խորհրդատվական ընկերություն Անգլիայում: