2010
Երեց Պեր Գ. Մալմ
նախորդ հաջորդ

Երեց Պեր Գ. Մալմ

Յոթանասունից

Elder Per G. Malm

Երբ Երեց Պեր Գոստա Մալմը 16 տարեկան էր, նա կանչվեց Եկեղեցական ծառայության միսիայում՝ օգնելու նոր հավաքատների կառուցմանը Գերմանիայում, Ֆինլանդիայում, Հոլանդիայում և Շվեդիայում: Այդ ժամանակից ի վեր նա տքնաջան աշխատում է օգնելով Եկեղեցու կառուցման գործում:

Երեց Մալմը ծնվել է 1948թ. սեպտեմբերին Կառլ Գոստա Իվար և Կարին Էն-Գրետա Մալմերի ընտանիքում, Ջոնկոպինգում, Շվեդիա: Նա կյանքի ամենակարևոր դասերից շատերը սովորել է իր ծնողներից, որը շեշտադրվել է վկայությամբ, որն իր հայրը բերել է 48 տարեկանում մահանալուց առաջ, ասելով. «Հավատարիմ մնա ավետարանին»:

«Նա մեզ ուսուցանում էր, որ ավետարանը ամենակարևոր խնդիրների լուծումներ կտա»,- ասում է Երեց Մալմը:

18-ամսվա շինարարական միսիայից հետո Երեց Մալմը ծառայեց լիաժամկետ միսիա Շվեդիայի Ստոկհոլմ Միսիայում: Վերադառնալուց հետո 1969թ. հոկտեմբերին նա ամուսնացավ Ինգրիդ Ագնետա Կարլսոնի հետ Բերն Շվեյցարիա Տաճարում, տեր կանգնեց իր հոր անշարժ գույքի բիզնեսին և մագիստրոսի կոչում ստացավ Գյոթեբորգի Համալսարանից և Շվեդիայի իրավաբանական աստիճան` Լանդ Համալսարանից:

Նա աշխատել է Եկեղեցու համար որպես շրջանային անշարժ գույքի ղեկավար: Ավելի ուշ, որպես աշխարհիկ գործերի տնօրեն, Նախագահող Եպիսկոպոսության կողմից նրան հանձնարարվեց միացնել Եկեղեցու Կենտրոնական, Արևելյան և Հյուսիսային Տարածքների աշխարհիկ գործերի ֆունկցիաները:

Մինչ մեծանում էին իրենց ութ երեխաները, Երեց Մալմը ծառայել է որպես ցցի միսիայի նախագահ, ճյուղի նախագահ, բարձրագույն խորհրդական, ցցի նախագահ, միսիայի նախագահ, հանրային կապերի տնօրեն Շվեդիայի համար, և Տարածքային Յոթանասունական:

Նրա փորձառությունները օգնել են հաստատել իր ծնողների ուսուցանածը, որոնցով, նա հուսով է, կկիսվի Յոթանասունի Երկրորդ Քվորում իր կոչման ընթացքում: «Ավետարանը մեր խարիսխն է,- ասում է նա: - Եթե մնանք հավատարիմ, այն խաղաղություն կբերի, որը հասկացողությունից վեր է»: