2010
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում

Առաջարկվում են հաստատման Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը որպես մարգարե, տեսանող և հայտնող, և որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ; Հենրի Բենյոն Այրինգը որպես Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ Ուխդորֆը որպես Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, կարող են քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Բոյդ Քենեթ Փաքերը որպես Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ, և հետևյալ անձինք որպես այդ քվորումի անդամներ. Բոյդ Ք. Փաքեր, Լ. Թոմ Փերի, Ռասել Մ. Նելսոն, Դալին Հ. Օուքս, Մ. Ռասել Բալարդ, Ռիչարդ Գ. Սքոթ, Ռոբերտ Դ. Հեյլս, Ջեֆրի Ռ. Հոլանդ, Դեյվիդ Ա. Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոն և Նիլ Լ. Անդերսեն:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության խորհրդականները և Տասներկու Առաքյալները որպես մարգարեներ, տեսանողներ և հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում է ազատել հետևյալ Տարածքային Յոթանասունականներին 2010թ. մայիսի 1-ից. Ջորջ Մ. Ալվարադո, Հոմերո Ս. Ամատո, Մանուել Արաիզ,

Ջորջ Դ. Առեվիլագա, Մարսելո Բոլֆարինի, Ֆերնանդո Ե. Կալդերոն, Գաբրիել Ա. Կամպոս, Չու-Ժեն Չիա, Ֆլավիո Ա. Քուպեր, Ռոնալդո դա Կոստա, Ջոն Ս. Դալտոն, Քեվին Ռ. Դունկան, Ռենդի Դ. Ֆանկ, Ռոբերտ Հ. Գարֆ, Ջերիթ Վ. Գոնգ, Ֆրերիխ Ջ. Գործ, Ս. Հորացիո Գուսման, Ռոնալդ Ջ. Համոնդ, Ստեֆեն Վ. Հենսեն, Յու Չեն (Ֆիլիպպ) Հո, Պատրիկ Քիրոն, Քրիսչեն Հ. Քեյջվեգ, Լարի Ռ. Լորենս, Ռոբերտ Վ. Լիս, Ֆ. Ռենե Լոլի, Խուան Ա. Մաչուկա, Փեր Գ. Մալմ, Կարլոս Ս. Օբատա, Ալեքսանդրա Ա. Օդում, Ա. Ռոնալդո Օյոլա, Մելվին Ռ. Փեռքինս, Ջեյմս Ս. Փերի, Ջոն Ս. Փինգրի, Դինար Մ. Ռեյես, Դ. Չեդ Ռիչարդսոն, Մորի Վ. Շոլք, Հանս Տ. Սորենսեն, Ջոն Ս. Թեգարտ, Դոնալդ Պ. Թենի, Գ. Փերին Վոքեր, Յոհան Ա. Վոնդրա և Կազուհիկո Յամաշիտա:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով մեր երախտագիտությունը նրանց հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում է ազատել Քույրեր Չերիլ Ս. Լանին, Մարգարեթ Ս. Լիֆերթին և Վիկի Ֆ. Մացումորիին որպես Երեխաների Միության գերագույն նախագահություն:

Մենք նաև ազատում ենք Երեխաների Միության գերագույն խորհրդի բոլոր անդամներին:

Ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս քույրերի նվիրյալ ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել:

Առաջարկվում են հաստատման որպես Յոթանասունի Առաջին Քվորումի նոր անդամներ, Քեվին Ռ. Դունկանը, Ջերի Վ. Գոնգը, Պատրիկ Քիրոնը և Խուան Ա. Ուսեդան; և որպես Յոթանասունի Երկրորդ Քվորումի նոր անդամներ, Լարի Ռ. Լորենսը, Փեր Գ. Մալմը և Ջայրո Մազագարդին:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:

Առաջարկվում են հաստատման որպես նոր Տարածքային Յոթանասունականներ. Յան Ս. Արդերն, Ֆիլիպպ Կ. Բուսի, Ռենե Ջ. Կաբրերա, Ռենատո Կապելետի, Փոլ Դ. Մ. Քրիսչենսեն, Ռոգերիո Գ. Ռ. Կրուզ, Դոնալդ Դ. Դեշլեր, Ջորջ Ռ. Դոնալդսոն, Ինի Բ. Էկոնգ, Քրիսչեն Ֆենգերլե, Քրեյգ Գ. Ֆիշեր, Ջերիլ Լ. Գարնս, Ջեք Ն. Ժերար, Մ. Քեյթ Գիդենս, Բրենթ Ջ. Հիլյեր, Յուի Չանգ Խուան, Ջորջ Մ. Քիլ, Դեյն Օ. Լիվիթ, Ալեքսանդր Տ. Մեստր, Արայիկ Վ. Մինասյան, Թ. Ջեքսոն Մխաբելա, Ս. Գիֆորդ Նիլսոն, Վալենտին Ֆ. Նունեզ, Ջեֆրի Ե. Օլսոն, Ռ. Ինգվար Օլսոն, Ռոբերտ Ն. Փաքեր, Նաթանիել Ռ. Փեյն, Սեզար Ա. Պերեզ Կրտս., Ֆուժարդ Պյերնո, Մայքլ Ջ. Ռիլ, Էդսոն Գ. Ռիբերիո, Բրեդ Կ. Ռիզենմեյ, Մոցարտ Բ. Սոարես, Կարլոս Ա. Սոլիս, Նորլենդ դե Սուազա Լոպես, Կուզու Տաշիրո, Օմար Վիլալոբոս, Վ. Քրիստոֆեր Վադել, Քեվին Ջ. Վորթեն, Ալան Ջ. Վեբ, Քրեյգ Տ. Րայթ, Ժերարդո Ջ. Վիլհելմ, Ջիմ Լ. Րայթ:

Բոլորը, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Դե՞մ:

Առաջարկվում են հաստատման Ռոզմարի Միքս Վիքսոմը որպես Երեխաների Միության նոր գերագույն նախագահ, Ջին Օլրիջ Սթիվենսը որպես առաջին խորհրդական և Չերիլ Ա. Էսփլինը որպես երկրորդ խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Դե՞մ:

Առաջարկվում են հաստատման մյուս Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները և գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախագահությունները ներկա կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել:

Նախագահ Մոնսոն, մինչ այժմ իմ դիտարկումներով, քվեարկությունը Համաժողովների Կենտրոնում անցավ միաձայն ի օգուտ առաջարկությունների:

Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալություն ձեր հաստատող ձայնի, ձեր շարունակ հավատքի, նվիրվածության և աղոթքների համար:

Այժմ մենք հրավիրում ենք նոր կանչված Բարձրագույն Իշխանավորներին և Երեխաների Միության գերագույն նախագահությանը առաջ գալ և զբաղեցնել իրենց տեղերը բեմահարթակում: