2010
180-րդ ամենամյա Գերագույն Համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

180-րդ ամենամյա Գերագույն Համաժողովի ամփոփում

Շաբաթ առավոտյան գերագույն նիստ, 3 ապրիլի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք` Երեց Յոշիհիկո Կիկուչի: Փակող աղոթք` Երեց Երիք Վ. Կոպիշկե: Երաժշտությունը մատուցեց Թաբերնաքլի Երգչախումբը, խմբավար` Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ` Ռիչարդ Էլիոտ և Էնդրյու Անսվորթ. “Sweet Is the Work,” Hymns, no. 147; “Come, Ye Children of the Lord,” Hymns, no. 58; “There Is Sunshine in My Soul Today,” Hymns, no. 227, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված; “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, no. 83; “He Sent His Son,” Children’s Songbook, 34–35, մշակ. Հոֆեյնի, չհրատարակված; “How Firm a Foundation,” Hymns, no. 85, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:

Շաբաթ ցերեկային գերագույն նիստ, 3 ապրիլի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացող աղոթք` Երեց Լինն Գ. Ռոբինս: Փակող աղոթք` Երեց Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն: Երաժշտությունը մատուցեց Օրեմի Կրոնի Ինստիտուտի միացյալ երգչախումբը, խմբավարներ` Ռայան Էգեթ և Ալեն Մեթյուս, երգեհոնահար՝ Բոննի Գուդլիֆ. “Come, Listen to a Prophet’s Voice,” Hymns, no. 21; “I Feel My Savior’s Love,” Children’s Songbook, 74–75, մշակ. Դեյլիի, հրատ. Ջեքմենի; “We Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, no. 19; “Nearer, My God, to Thee,” Hymns, no. 100, մշակ. Դաֆինի, չհրատարակված:

Շաբաթ երեկոյան, Քահանայության նիստ, 3 ապրիլի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք` Երեց Քեյթ Կ. Հիլբիգ: Փակող աղոթք` Երեց Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ: Երաժշտությունը մատուցեց Բրիգամ Յանգ Համալսարանի քահանայության երգչախումբը, խմբավար` Ռոնալդ Ստահելի, երգեհոնահարներ` Քլեյ Քրիսչենսեն և Ռիչորդ Էլիոտ. “God Loved Us, So He Sent His Son,” Hymns, no. 187, մշակ. ՄաքԴեվիթի, չհրատարակված; “Choose the Right,” Hymns, no. 239, մշակ. Հոլլի, չհրատարակված; “Glory to God on High,” Hymns, no. 67; “The Iron Rod,” Hymns, no. 274, մշակ. Ստահելիի, չհրատարակված:

Կիրակի առավոտյան գերագույն նիստ, 4 ապրիլի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք` Երեց Քենեթ Ջոնսոն: Փակող աղոթք` Երեց Վոլֆգանգ Հ. Փոլ: Երաժշտությունը մատուցեց Թաբերնաքլի Երգչախումբը, խմբավարներ` Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ` Էնդրյու Անսվորթ և Քլեյ Քրիսչենսեն. “On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, no. 64; “Christ the Lord Is Risen Today,” Hymns, no. 200; “This Is the Christ,” մշակ. Բրեդֆորդի, հրատ. Nature Sings; “Rejoice, the Lord Is King,” Hymns, no. 66; “When He Comes Again,” Children’s Songbook, 82–83, մշակ. Մըրֆիի, չհրատարակված; “He Is Risen!” Hymns, no. 199, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:

Կիրակի ցերեկային գերագույն նիստ, 4 ապրիլի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացող աղոթք` Երեց Քրիստոֆել Գոլդեն: Փակող աղոթք` Եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս. Էդգլի: Երաժշտությունը մատուցեց Թաբերնաքլի Երգչախումբը, խմբավարներ` Մաք Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ` Բոնի Գուդլիֆ և Լինդա Մարգեթս. “Come, O Thou King of Kings,” Hymns, no. 59, մշակ. Մըրֆիի, չհրատարակված; “Jesus, Once of Humble Birth,” Hymns, no. 196, մշակ. Քեյսենի, հրատ. Ջեքմենի; “I Know That My Redeemer Lives,” Hymns, no. 136; “Abide with Me; ‘Tis Eventide,” Hymns, no. 165, մշակ. Վիլբերգի, չհրատարակված:

Շաբաթ երեկոյան, Երիտասարդ Կանանց գերագույն ժողով, 27 մարտի, 2010թ.

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Էլեյն Ս. Դալթոն: Բացող աղոթք` Քարլի Գուբլեր: Փակող աղոթք` Քենդրիկ Սմայլի: Երաժշտությունը մատուցեց Լեքի Յուտա. Լեքի Յուտա Իստ. Լեքի Յուտա Նորթ և Լեքի Յուտա Սաութ ցցերի Երիտասարդ Կանանց երգչախումբը: Խմբավար` Մերիլի Վեբ, երգեհոնահար` Բոնի Գուդլիֆ. “High on the Mountain Top,” Hymns, no. 5, մշակ. Վեբի, չհրատարակված; “Dearest Children, God Is Near You,” Hymns, no. 96, մշակ. Վոթկինսի, չհրատարակված; “Be Strong,” A Brand New Year: 2010 Youth Celebration-ից, չհրատարակված; “O Thou Rock of Our Salvation,” Hymns, no. 258, մշակ. Քեյսենի, հրատ. Ջեքմենի; “How Firm a Foundation,” Hymns, no. 85, մշակ. Վեբի:

Համաժողովի ելույթները մատչելի են

Գերագույն համաժողովի ելույթները տարբեր լեզուներով մատչելի են ինտերնետի www.lds.org կայքում: Սովորաբար համաժողովից երկու ամիս անց, աուդիո-ձայնագրությունները մատչելի են բաշխման կենտրոններում:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձները

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրել այն ուղերձը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք:

ՇԱՊԿԻ ՎՐԱ

Առջևում. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի և Քույր Ֆրենսիս Մոնսոնի լուսանկարը Ջոն Լյուքի կողմից: Ետևում. Սոլթ Լեյք Տաճարի լուսանկարը Վեսթոն Քոլթոնի կողմից:

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Գերագույն Համաժողովի տեսարանները լուսանկարել են Սոլթ Լեյք Սիթիում` Քրեյգ Դայմոնդը, Վելդեն Ս. Անդերսենը, Ջոն Լյուքը, Մեթյու Ռեյերը, Քրիստինա Սմիթը, Լես Նիլսոնը, Սքոթ Դեյվիսը, Լինդսի Բրիգսը, Քոդի Բելը, Մարկ Վեյնբերգը, Վեսթոն Քոլթոնը, Ջենիկա Հեյնցելմանը, Բրենդոն Ֆլինտը և Ռոբերտ Քեյսին; Արգենտինայում` Լուչիո Ջավիեր Ֆլեյտասը և Քրիսչեն Ռաֆաել Լոպեզ Ֆոնսեկան; Բրազիլիայում՝ Լորենի Ադեմար Ֆոչետտոն և Անա Կլաուդիա Սոլին; Չիլիում՝ Օսկար Շմիտները; Չեխական Հանրապետությունում՝ Բեվ Ռոբիսոնը; Ֆրանսիայում՝ Կարլոս Գոնզալեսը; Ֆիլիպիններում՝ Էդվին Ռեդրինոն և Օրեգոնում, ԱՄՆ՝ Ջոն Սնայդերը: