2002
Kohoa kutsusi veroiseksi
edellinen seuraava

Kohoa kutsusi veroiseksi

Herra opastaa sinua ilmoituksen kautta aivan samalla tavoin kuin Hän kutsui sinut. Sinun on uskossa pyydettävä ilmoitusta, jotta tietäisit, mitä sinun tulee tehdä.

Eräs minulle tuntematon nuori mies tuli äskettäin puheilleni väentungoksessa. Hän sanoi hiljaisella äänellä mutta kiihkeästi: ”Vanhin Eyring, minut on juuri asetettu vanhinten koorumini johtajaksi. Mitä neuvoja antaisit minulle?” Olin varma, etten voinut antaa hänelle siellä sitä, mitä hänen oli tarpeen tietää ja tuntea, kun kaikki ihmiset kiirehtivät ohitsemme. Niinpä sanoinkin: ”Annan sinulle neuvoni yleiskonferenssissa.”

Tuo nuori mies ei ollut ainoa, joka kaipaa apua. Tuhansia kirkon jäseniä kautta maailman kutsutaan joka viikko palvelemaan. Monet heistä ovat uusia käännynnäisiä. Heidän tehtäviensä kirjo on suuri, ja heidän kirkossa saamansa kokemus vaihtelee vielä enemmän. Jos sinä olet se, joka kutsuu heitä tai kouluttaa heitä tai vain välittää heistä – niin kuin me kaikki teemme – on muutamia asioita, jotka sinun pitäisi tietää siitä, kuinka heitä autetaan menestymään.

Saatat ensin ajatella, että sinun on varmistettava, että heillä on käsikirja, oppikirjat tai aikakirjat, joita heidän on pidettävä. Saatat jopa antaa heille luettelon niiden kokousten ajoista ja paikoista, joihin heidän on määrä osallistua. Sitten olet ehkä aikeissa kertoa heille, kuinka heidän työtään arvioidaan, kun huomaat huolen heidän katseessaan.

Jopa tuorein kirkon jäsen voi aistia, että kutsun palvella pitäisi olla ennen kaikkea sydämen asia. Antamalla koko sydämemme Mestarille ja pitämällä Hänen käskynsä me opimme tuntemaan Hänet. Ajan mittaan, sovituksen voiman kautta sydämemme muuttuu, ja meistä voi tulla Hänen kaltaisiaan. On siis olemassa parempi tapa auttaa niitä, jotka on kutsuttu, kuin kuvaukset siitä, mitä heidän on määrä tehdä.

Se, mitä he tulevat tarvitsemaan vielä enemmän kuin koulutusta heidän velvollisuuksissaan, on nähdä hengellisin silmin, mitä tarkoittaa kutsu palvella Jeesuksen Kristuksen palautetussa kirkossa. Tämä on Jumalan valtakunta maan päällä. Sen vuoksi sillä on voima, joka saa aikaan enemmän kuin mikään muu pyrkimys, johon ihmiset voivat ryhtyä. Tuo voima riippuu niiden uskosta, jotka on kutsuttu palvelemaan kirkossa.

Ja niinpä annan neuvoni jokaiselle – miehelle, naiselle, tytölle tai pojalle – joka on kutsuttu tai tullaan vielä kutsumaan. On muutamia asioita, joiden sinun täytyy tietää olevan totta. Yritän pukea ne sanoiksi. Vain Herra voi Pyhän Hengen kautta painaa ne syvälle sydämeesi. Tässä ne ovat:

Ensinnäkin sinä olet Jumalan kutsuma. Herra tuntee sinut. Hän tietää, kenen Hän haluaa palvelevan kussakin asemassa kirkossaan. Hän valitsi sinut. Hän on valmistanut keinon, niin että Hän saattoi esittää kutsusi. Hän palautti pappeuden avaimet Joseph Smithille. Nämä avaimet ovat siirtyneet katkeamattomassa ketjussa presidentti Hinckleylle. Näiden avainten kautta muut pappeuden palvelijat saivat avaimia johtaa vaarnoja ja piirejä ja seurakuntia. Juuri näiden avainten kautta Herra kutsui sinut. Nämä avaimet antavat oikeuden saada ilmoitusta. Ja ilmoitus tulee vastauksena rukoukseen. Henkilö, joka sai innoitusta suositella sinua tehtävääsi, ei tehnyt sitä siksi, että hän piti sinusta tai että tarvittiin joku tekemään tietty tehtävä. He rukoilivat ja tunsivat vastauksena, että sinä olit se, joka tuli kutsua.

Sinut kutsunut henkilö ei esittänyt kutsua vain siksi, että hän sai tietää sinua puhutellessaan sinun olevan kelvollinen ja halukas palvelemaan. Hän rukoili, jotta hän saisi tietää Herran tahdon sinusta. Herran valtuuttamien rukous ja heidän saamansa ilmoitus toi sinut tähän pisteeseen. Kutsusi on esimerkki valtuuden lähteestä, joka on vain Herran kirkossa. Jumala kutsuu miehet ja naiset profetian kautta ja niiden kätten päällepanolla, jotka Jumala on valtuuttanut.

Sinut on kutsuttu edustamaan Vapahtajaa. Kun todistat, äänestäsi tulee Hänen äänensä, kohottavista käsistäsi Hänen kätensä. Hänen työnään on siunata Hänen Isänsä henkilapsia mahdollisuudella valita iankaikkinen elämä. Näinpä sinun kutsumuksenasi on siunata muita. Tämä pätee tavallisimmissakin tehtävissä, joita sinulle on annettu, ja hetkinä, jolloin saatat tehdä jotakin, mikä ei näytä mitenkään liittyvän kutsumukseesi. Pelkkä hymysi tai tapasi tarjota apua jollekulle voi vahvistaa heidän uskoaan. Ja jos sattuisit unohtamaan kuka olet, pelkkä puhetapasi tai käyttäytymisesi voi tuhota uskoa.

Kutsumuksellasi on muita ja sinua itseäsi koskevia iankaikkisia seurauksia. Tulevassa maailmassa tuhannet saattavat ylistää nimeäsi, jopa useammat kuin ne, joita palvelet täällä. He tulevat olemaan niiden esivanhempia ja jälkeläisiä, jotka valitsivat iankaikkisen elämän siksi, että sinä sanoit tai teit jotakin, tai vain sen vuoksi, millainen olit. Jos joku hylkää Vapahtajan kutsun, koska sinä et tehnyt kaikkea sitä, mitä olisit voinut tehdä, heidän surunsa on oleva sinun surusi. Herran edustamisessa ei näet ole pieniä kutsumuksia. Kutsumukseesi liittyy vakava vastuu. Mutta sinun ei tarvitse pelätä, koska kutsumuksesi myötä saat suuria lupauksia.

Yksi noista lupauksista on toinen asia, joka sinun on syytä tietää. Se on se, että Herra opastaa sinua ilmoituksen kautta aivan samalla tavoin kuin Hän kutsui sinut. Sinun on uskossa pyydettävä ilmoitusta, jotta tietäisit, mitä sinun tulee tehdä. Kutsumuksesi myötä saat lupauksen, että saat vastauksia. Mutta saat opastusta vain, kun Herra on varma siitä, että tottelet. Jos haluat tietää Hänen tahtonsa, sinun on sitouduttava toimimaan sen mukaan. Sydämeen kirjoitetut sanat ”Tapahtukoon sinun tahtosi” ovat väylä ilmoituksen saamiseen.

Vastaus tulee Pyhän Hengen kautta. Tarvitset tuota opastusta usein. Kun haluat Pyhän Hengen kumppaniksesi, sinun on oltava kelvollinen, Jeesuksen Kristuksen sovituksen puhdistama. Se, kuinka selkeästi Mestari voi opastaa sinua vastauksilla rukouksiisi, riippuu siis kuuliaisuudestasi käskyille, halustasi tehdä Hänen tahtonsa ja siitä, että pyydät uskossa.

Usein vastaukset tulevat silloin kun tutkit pyhiä kirjoituksia. Ne kertovat siitä, mitä Herra teki palvelutyönsä aikana kuolevaisuudessa, ja opastuksesta, jota Hän on antanut palvelijoilleen. Niissä on oppia, joka soveltuu jokaiseen aikaan ja jokaiseen tilanteeseen. Pyhien kirjoitusten pohtiminen johtaa sinut esittämään rukouksessa oikeita kysymyksiä. Ja aivan yhtä varmasti kuin taivaat avautuivat Joseph Smithille hänen pohdittuaan pyhiä kirjoituksia uskossa, Jumala vastaa sinun rukouksiisi ja johdattaa sinua kädestä.

On vielä kolmas asia, joka sinun on syytä tietää: Aivan samalla tavoin kuin Jumala kutsui sinut ja opastaa sinua, Hän lisää kykyjäsi. Sinä tarvitset sitä. Kutsumuksesi tuo varmasti vastustusta. Sinä olet Mestarin palveluksessa. Sinä olet Hänen edustajansa. Monen iankaikkinen elämä on riippuvainen sinusta. Herra kohtasi vastustusta ja sanoi, että vastustuksen kohtaaminen olisi niiden osa, jotka Hän kutsuisi. Sinua vastaan järjestäytyneet joukot eivät yritä vain tehdä tyhjäksi työtäsi vaan tuhota myös sinut. Apostoli Paavali kuvaili tätä seuraavasti: ”Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita – – vastaan.”1

Tulee aikoja, jolloin tunnet lannistuvasi. Yksi tavoista, joilla sinua vastaan hyökätään, on tunne siitä, että olet riittämätön. Oletkin riittämätön vastaamaan kutsuun edustaa Jumalaa yksin omine voiminesi. Mutta sinulla on käytössäsi enemmän kuin luontaiset kykysi, etkä työskentele yksin.

Herra tekee sanasi ja tekosi suuriksi niiden ihmisten silmissä, joita palvelet. Hän lähettää Pyhän Hengen osoittamaan heille, että se, mitä puhuit, oli totta. Se, mitä sanot ja teet, antaa ihmisille enemmän toivoa ja suuntaa paljon enemmän kuin mihin pystyisit luontaisine kykyinesi ja omalla ymmärrykselläsi. Tämä ihme on ollut Herran kirkon tunnusmerkki jokaisen evankeliumin taloudenhoitokauden aikana. Se on niin suuri osa kutsumustasi, että voit alkaa pitää sitä itsestäänselvyytenä.

Päivänä, jolloin sinut vapautetaan, saat suuren opetuksen. Samana päivänä, jolloin minut vapautettiin piispan tehtävästä, yksi seurakunnan jäsenistä tuli jälkeenpäin kotiini ja sanoi: ”Tiedän, ettet ole enää piispani, mutta voisimmeko silti jutella vielä kerran? Olet aina osannut sanoa ne sanat, joita olen tarvinnut, ja antanut minulle niin hyviä neuvoja. Uusi piispa ei tunne minua siten kuin sinä. Voisimmeko vain jutella vielä yhden kerran?”

Suostuin vastahakoisesti. Jäsen istahti tuoliin minua vastapäätä. Tilanne tuntui aivan samanlaiselta kuin satoja kertoja aikaisemmin, kun olin puhutellut seurakunnan jäseniä Israelin tuomarina. Keskustelu pääsi alkuun. Sitten tuli hetki, jolloin neuvoja tarvittiin. Odotin ideoiden, sanojen ja tunteiden tulvivan mieleeni niin kuin aina.

Mitään ei tullut. Sydämessäni ja mielessäni oli vain hiljaisuus. Muutaman hetken päästä sanoin: ”Olen pahoillani. Arvostan ystävällisyyttäsi ja osoittamaasi luottamusta. Mutta pelkään, etten osaa auttaa sinua.”

Kun sinut vapautetaan kutsumuksestasi, opit saman kuin minä opin silloin. Jumala suurentaa niiden kyvyt, jotka Hän kutsuu, jopa sellaisissa tehtävissä, jotka saattavat vaikuttaa pieniltä tai huomaamattomilta. Tulet huomaamaan, että kutsumuksessasi kykysi suurennetaan. Kiitä siitä lahjasta niin kauan kuin sinulla on se. Tulet arvostamaan sitä enemmän kuin voit kuvitellakaan, kun menetät sen.

Herra ei ainoastaan lisää tekojesi voimaa. Hän itse työskentelee kanssasi. Hänen äänensä neljälle lähetyssaarnaajalle, jotka kutsuttiin profeetta Joseph Smithin kautta vaikeaan tehtävään, rohkaisee jokaista, jonka Hän kutsuu valtakunnassaan: ”– – ja minä lähden itsekin heidän mukaansa ja olen heidän keskellänsä; ja minä olen heidän puolustajansa Isän luona, eikä mikään voita heitä.”2

Koska Vapahtaja on ylösnoussut ja kirkastettu Olento, Hän ei ole fyysisesti joka hetki jokaisen palvelijansa kanssa. Mutta Hän on täysin tietoinen heistä ja heidän tilanteestaan ja kykenee voimallaan puuttumaan asioihin. Siksi Hän voi antaa teille lupauksen: ”Ja sen luona, joka ottaa teidät vastaan, minäkin olen, sillä minä käyn teidän kasvojenne edellä. Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla, ja minun Henkeni on teidän sydämessänne ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä.”3

On vielä yksi keino, jolla Herra tekee sinut kutsumuksesi veroiseksi Hänen palveluksessaan. Sinusta tuntuu toisinaan, ehkä montakin kertaa, että et voi tehdä kaikkea, mitä sinun mielestäsi pitäisi tehdä. Velvollisuuksiesi raskas taakka tuntuu liian suurelta. Olet huolissasi siitä, ettet voi viettää enemmän aikaa perheesi kanssa. Mietit, kuinka voit löytää aikaa ja energiaa hoitaaksesi muutkin kuin perheeseesi ja kutsumukseesi liittyvät velvollisuutesi. Saatat tuntea masennusta ja jopa syyllisyyttä, vaikka olet tehnyt kaiken voitavasi, jotta selviäisit kaikista velvoitteistasi. Minulla on ollut sellaisia päiviä ja sellaisia öitä. Saanen kertoa sinulle, mitä olen oppinut.

Se on tämä. Jos ajattelen vain omaa suoriutumistani, suruni syvenee. Mutta kun muistan, että Herra on luvannut, että Hänen voimansa on kanssani, alan etsiä todisteita siitä, mitä Hän on tehnyt niiden ihmisten elämässä, joita minun on määrä palvella. Rukoilen, että näkisin hengellisin silmin Hänen voimansa vaikutukset.

Silloin käy aina niin, että mieleeni tulee ihmisten kasvoja. Muistan pilkkeen lapsen silmissä, jonka sydän herkistyi, onnen kyyneleet tytön kasvoilla opettamani pyhäkoululuokan takarivissä tai ongelman, joka ratkesi ennen kuin ehdin puuttua siihen. Tiedän silloin, että olen tehnyt riittävästi, jotta Joseph Smithille annettu lupaus jälleen kerran täyttyisi: ”– – tehkäämme iloisin mielin kaikki, mikä on meidän vallassamme; ja pysykäämme sitten sijoillamme täysin varmoina saadaksemme nähdä Jumalan pelastuksen ja hänen käsivartensa ilmoittamisen.”4

Voit olla aivan varma siitä, että Herra moninkertaistaa voimasi usein. Hän pyytää vain, että teet parhaimpasi ja että teet sen koko sydämestäsi. Tee se iloisesti ja uskon rukouksella. Isä ja Hänen rakas Poikansa lähettävät Pyhän Hengen kumppaniksesi opastamaan sinua. Ponnistelusi moninkertaistuvat palvelemiesi ihmisten elämässä. Ja kun katsot taaksepäin aikoja, jotka nyt näyttävät vaikeilta palvelutyössäsi ja uhrauksissasi, uhrauksesta on tullut siunaus ja tulet tietämään, että olet nähnyt Jumalan käsivarren kohottavan niitä, joita palvelit Hänen puolestaan, ja kohottavan sinua.

Minä tiedän, että Isä Jumala elää. Hän kuulee rukouksemme ja vastaa niihin. Ne, joita palvelemme, ovat Hänen henkilapsiaan. Tämä on Jeesuksen Kristuksen tosi kirkko. Hänen nimensä on ainoa, jonka kautta Isämme lapset voivat saada pyhityksen ja iankaikkisen elämän. Pappeuden avaimia käyttää Herran elävä profeetta Gordon B. Hinckley.

Todistan, että Vapahtaja elää ja johtaa elävää kirkkoaan. Minä tiedän sen. Minä todistan Hänen puolestaan ja Hänestä. Hän näkee uskollisen palveluksesi, johon Hän sinut kutsui, ja Hän arvostaa sitä.

Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Ef. 6:12.

  2. OL 32:3.

  3. OL 84:88.

  4. OL 123:17.