2002
Suurenmoisin lähetyssaarnaajien sukupolvi
edellinen seuraava

Suurenmoisin lähetyssaarnaajien sukupolvi

Kehotamme teitä, nuoret Aaronin pappeuden veljemme, tulemaan esiin, kasvamaan täyteen mittaanne ja valmistautumaan täysin palvelemaan Herraa.

Yhdessä Mormonin kirjan voimallisimmista ja opettavaisimmista kertomuksista Ammonin kansa oli tehnyt liiton, etteivät he enää koskaan käyttäisi aseita ihmisveren vuodattamiseen. Mutta ”kun he näkivät vaaran ja ne monet ahdingot – –, joita nefiläiset heidän puolestaan kestivät, he liikuttuivat säälistä ja halusivat tarttua aseisiin maansa puolustamiseksi” (Alma 53:13). Helaman ja hänen veljensä suostuttelivat heidät pitämään kunniassa liittonsa Herran kanssa.

Tässä pyhien kirjoitusten kertomuksessa ei kerrota meille, kuka ensimmäisenä huomautti, etteivät heidän poikansa olleet tehneet samaa liittoa, jonka heidän vanhempansa olivat tehneet. Ajattelen mielelläni, että se oli joku nuorista miehistä, joka ehdotti mahdollisuutta, että hän ja hänen ikätoverinsa saisivat tarttua aseisiin ja kutsua itseään nefiläisiksi (ks. Alma 53:16).

”Ja he tekivät liiton luvaten taistella nefiläisten vapauden puolesta eli suojella maata henkensäkin antamalla” (Alma 53:17).

Se oli tavallisuudesta poikkeava tehtävä kahdentuhannen nuoren miehen joukolle, mutta he olivat tavallisuudesta poikkeavia nuoria miehiä. Pyhien kirjoitusten kertoman mukaan ”he olivat tavattoman urheita, mitä tulee rohkeuteen sekä voimaan ja toimeliaisuuteen; mutta katso, tässä ei ollut kaikki – he olivat miehiä, jotka olivat aina uskollisia kaikessa, mitä heille uskottiin.

Niin, he olivat vilpittömiä ja vakaita miehiä, sillä heitä oli opetettu pitämään Jumalan käskyt ja vaeltamaan oikeamielisesti hänen edessään” (Alma 53:20–21).

Kertomuksen loppuosassa kerrotaan siitä, kuinka nämä nuoret miehet taistelivat urhoollisesti paljon vanhempaa ja paljon kokeneempaa lamanilaisarmeijaa vastaan. Johtajansa Helamanin mukaan ”he olivat taistelleet ikään kuin Jumalan voimalla; – – ja niin väkevällä voimalla he hyökkäsivät lamanilaisten kimppuun, että he pelästyttivät heidät; ja tästä syystä lamanilaiset antautuivat sotavangeiksi” (Alma 56:56).

Kuvitelkaa sitä! Nuo kokemattomat nuoret miehet olivat hengellisesti ja fyysisesti niin valmistautuneita ja niin voimakkaita, että he pelästyttivät vihollisensa antautumaan! Vaikka kaikki kaksituhatta nuorta miestä haavoittuivat taistelussa jossakin vaiheessa, yksikään ei saanut surmaansa (ks. Alma 57:25). Jälleen lainaamme Helamanin sanoja: ”Ja syystä me luemme sen Jumalan ihmeellisen voiman ansioksi, heidän tavattoman suuren uskonsa nähden siihen, mitä heitä oli opetettu uskomaan – että oli olemassa oikeudenmukainen Jumala ja että jokainen, joka ei epäillyt, varjeltuisi hänen ihmeellisellä voimallaan” (Alma 57:26).

Veljet, tänä päivänä olemme mukana taistelussa, joka on monin tavoin vaarallisempi, jossa on enemmän vaaroja kuin nefiläisten ja lamanilaisten välisessä taistelussa. Meidän vihollisemme on viekas ja kekseliäs. Me taistelemme Lusiferia, kaikkien valheitten isää, vastaan – kaiken sen vihollista vastaan, mikä on hyvää ja oikein ja pyhää. Me elämme totisesti aikaa, josta Paavali profetoi, jolloin ”ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia,

rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia,

– – He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa,

he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia!” (2. Tim. 3:2–5.)

Kuulostaako tämä tutulta, veljet? Minusta se kuulostaa illan televisio-ohjelmilta.

Nämä ovat vaarallisia aikoja. Taistelemme kirjaimellisesti ihmisten sieluista. Vihollinen on heltymätön ja säälimätön. Hän ottaa iankaikkisia vankeja hälyttävällä tahdilla. Eikä hän osoita mitään laantumisen merkkejä.

Vaikka olemme erittäin kiitollisia niistä monista kirkon jäsenistä, jotka tekevät suurenmoisia asioita taistelussa totuuden ja oikeuden puolesta, minun täytyy rehellisesti kertoa teille, että se ei vieläkään riitä. Tarvitsemme paljon enemmän apua. Ja niinpä, kuten Ammonin kansa kääntyi poikiensa puoleen saadakseen vahvistusta taistelussa lamanilaisia vastaan, mekin käännymme teidän puoleenne, nuoret Aaronin pappeuden veljeni. Me tarvitsemme teitä. Kuten Helamanin kaksituhatta nuorta soturia, tekin olette Jumalan henkilapsia ja tekin voitte saada voiman rakentaa ja puolustaa Hänen valtakuntaansa. Tarvitsemme teitä tekemään pyhiä liittoja, aivan kuin hekin tekivät. Tarvitsemme teitä olemaan säntillisen kuuliaisia ja uskollisia, aivan kuin hekin olivat.

Se, mitä nyt tarvitsemme, on kirkon historian suurenmoisin lähetyssaarnaajien sukupolvi. Me tarvitsemme kelvollisia, päteviä, hengellisesti latautuneita lähetyssaarnaajia, jotka Helamanin kahdentuhannen nuoren soturin lailla ovat ”tavattoman urheita, mitä tulee rohkeuteen sekä voimaan ja toimeliaisuuteen” ja jotka ovat ”uskollisia kaikessa, mitä heille [uskotaan]” (Alma 53:20).

Kuunnelkaa noita sanoja, nuoret veljeni: urheus, rohkeus, voima, toimeliaisuus, uskollisuus. Emme tarvitse hengellisesti heikkoja ja puolittain sitoutuneita nuoria miehiä. Emme tarvitse teitä vain täyttämään virkaa; tarvitsemme teidän koko sydämenne ja sielunne. Tarvitsemme eloisia, ajattelevia, innokkaita lähetyssaarnaajia, jotka osaavat kuunnella Pyhän Hengen kuiskauksia ja vastata niihin. Tämä ei ole hengellisten surkimusten aikaa. Emme voi lähettää teitä lähetyskentälle aktivoitumaan, parantamaan tapojanne tai saamaan todistusta. Meillä ei kerta kaikkiaan ole siihen aikaa. Me tarvitsemme teitä olemaan täynnä uskoa, toivoa ja rakkautta, silmämääränä vain Jumalan kunnia (ks. OL 4:5).

Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina kehotan teitä aloittamaan juuri nyt – tänä iltana – tulemisen täysin ja täydellisesti kelvollisiksi. Tehkää itsellenne ja Jumalalle päätös ja sitoumus, että tästä hetkestä lähtien pyritte uutterasti pitämään sydämenne, kätenne ja mielenne puhtaina ja tahrattomina kaikenkaltaisista moraalirikkomuksista. Tehkää päätös karttaa pornografiaa aivan kuin karttaisitte kaikkein salakavalinta sairautta, sillä juuri sitä se on. Tehkää päätös olla kokonaan ilman tupakkaa, alkoholia ja huumeita. Tehkää päätös olla rehellisiä. Tehkää päätös olla kunnon kansalaisia ja noudattaa sen maan lakeja, missä asutte. Tehkää päätös, että tästä illasta lähtien ette koskaan turmele kehoanne tai käytä kieltä, joka on raakaa ja sopimatonta pappeudenhaltijalle.

Eikä siinä ole kaikki, mitä odotamme teiltä, nuoret veljeni. Odotamme, että teillä on ymmärrys ja luja, vahva todistus Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista. Odotamme teidän tekevän lujasti työtä. Odotamme teidän olevan liiton solmijoita ja liiton pitäjiä. Odotamme teidän olevan lähetyssaarnaajia, jotka vetävät vertoja loistavalle sanomallemme.

Nämä ovat korkeita mittapuita. Ymmärrämme sen, mutta emme pyytele sitä anteeksi. Ne heijastavat Herran teille asettamia mittapuita Melkisedekin pappeuden saamiseksi, temppeliin pääsemiseksi, lähetyssaarnaajina palvelemiseksi ja vanhurskaana aviomiehenä ja isänä olemiseksi. Niissä ei ole mitään uutta, ei mitään sellaista, mitä ette olisi kuulleet monta kertaa aikaisemminkin. Mutta tänä iltana kehotamme teitä, nuoret Aaronin pappeuden veljemme, tulemaan esiin, kasvamaan täyteen mittaanne ja valmistautumaan täysin palvelemaan Herraa.

Monet teistä olette jo tällä tiellä, ja kiitämme teitä kelvollisuudestanne ja päättäväisyydestänne. Te, jotka ette ole oikealla tiellä, antakaa tämän illan olla valmistautumisenne alku. Jos huomaatte puutteita kelvollisuudessa, päättäkää tehdä asiaankuuluvat muutokset – aloittaen juuri nyt. Jos arvelette, että teidän tulisi puhua isällenne ja piispallenne joistakin synneistä, joita olette ehkä tehneet, älkää odottako; tehkää se nyt. He auttavat teitä tekemään parannuksen ja muuttumaan siten, että voitte ottaa paikkanne lähetyssaarnaajien suurenmoisimman sukupolven jäsenenä.

Pyydän teitä ymmärtämään tämän: lähetystyöhön lähtevien tasovaatimuksia korotetaan. ”Tee parannus ja lähde” -lähetyssaarnaajien aika on ohi. Tiedätte, mistä puhun, eikö niin, nuoret veljeni? Joillakin nuorilla miehillä on se erheellinen ajatus, että he voivat käyttäytyä syntisesti ja tehdä sitten parannuksen, kun he tulevat 18 ja puolen vuoden ikään, jotta he voisivat lähteä lähetystyöhön 19-vuotiaana. Vaikka onkin totta, että voitte tehdä parannuksen synnistänne, voi olla, että olette kelvollisia palvelemaan tai sitten ette. On paljon parempi pitää itsenne puhtaana ja tahrattomana ja urhoollisena tekemällä sellaisia yksinkertaisia asioita kuten:

  • kehittäkää merkityksellinen rukousyhteys taivaallisen Isänne kanssa

  • pyhittäkää lepopäivä

  • tehkää työtä ja laittakaa osa ansioistanne säästöön

  • maksakaa täydet ja rehelliset kymmenykset

  • rajoittakaa tietokonepelien kanssa viettämäänne aikaa. Se, kuinka monta onnistutte tappamaan minuutissa tietokonepelissä, vaikuttaa mahdollisuuksiinne olla hyvä lähetyssaarnaaja nollan verran

  • antakaa Herralle enemmän aikaanne tutkimalla pyhiä kirjoituksia ja hankkimalla ymmärrystä mahtavasta palautuksen sanomasta, joka meillä on maailmalle

  • palvelkaa muita ja kertokaa heille todistuksestanne.

Isät, teillä on erittäin tärkeä rooli tässä valmistautumisprosessissa. Tiedämme, että perheellä on syvällisin vaikutus nuorten miesten auttamisessa valmistautumaan Melkisedekin pappeuteen, avioliittoon ja isyyteen. Jos poikanne ymmärtävät ne perusopit, joita vaaditaan uskolliseksi isäksi tulemiseksi, he ovat varmasti valmiita lähtemään kokoaikaiseen lähetystyöhön. Valitettavasti aivan liian monet isät luopuvat tästä iankaikkisesta velvollisuudesta. Te oletatte, että piispat ja seminaarin, pyhäkoulun sekä Nuorten Miesten opettajat ja johtajat ovat paremmassa asemassa kuin te itse olette kannustaakseen ja innostaakseen teidän poikianne. Asian laita ei yksinkertaisesti ole näin. Vaikka kirkon johtajat ovatkin tärkeitä poikanne valmistautumisessa pappeuteen ja lähetystyöhön, kirkko on teille voimavarana. Se ei ole korvike teidän innoitetulle opetuksellenne, ohjauksellenne ja ojennuksellenne.

Sen tähden, jos me ”nostamme rimaa” poikienne lähetystyöpalvelun suhteen, se tarkoittaa, että me ”nostamme rimaa” myös teidän suhteenne. Jos odotamme enemmän heiltä, se tarkoittaa, että odotamme enemmän myös teiltä ja vaimoltanne. Muistakaa, Helamanin kaksituhatta nuorta sotilasta olivat uskollisia, koska ”heitä oli opetettu pitämään Jumalan käskyt ja vaeltamaan oikeamielisesti hänen edessään” (Alma 53:21) – ja tuo opetus oli lähtöisin heidän kodistaan.

Jotkut isät ovat sitä mieltä, ettei heillä ole oikeutta esittää nuorille kelvollisuutta koskevia kysymyksiä. He ajattelevat, että se kuuluu pelkästään piispan toimialaan. Isät, teillä ei ole ainoastaan oikeutta tietää lapsienne kelvollisuudesta, se on velvollisuutenne. Teidän velvollisuutenne on tietää, kuinka lapsenne voivat, mitä heidän hengelliseen hyvinvointiinsa ja kehitykseensä kuuluu. Teidän on seurattava tarkkaavaisesti niitä asioita ja huolia, joista he puhuvat teille. Esittäkää lapsillenne täsmällisiä kysymyksiä liittyen heidän kelvollisuuteensa, älkääkä tyytykö ympäripyöreisiin vastauksiin.

Liian usein piispojemme on kehotettava nuoriaan puhumaan vanhemmilleen heitä kohdanneista ongelmista. Tuon menettelytavan pitäisi oikeastaan olla päinvastaisessa järjestyksessä. Vanhempien tulisi olla niin yksityiskohtaisen tietoisia siitä, mitä heidän lastensa elämässä tapahtuu, että he tietävät ongelmista ennen piispaa. Heidän tulisi neuvoa lapsiaan ja mennä heidän kanssaan piispansa luokse, jos se on tarpeen täydellisen parannuksen tekemiseksi. Jumalallisesti nimitettyinä tuomareina Israelissa piispa ja vaarnanjohtaja päättävät kelvollisuudesta ja tekevät kirkon puolesta päätökset asioissa, mutta isät, teillä on iankaikkinen vastuu lastenne hengellisestä hyvinvoinnista. Ottakaa oikeutettu paikkanne neuvonantajina, ohjaajina ja pappeusjohtajina valmistellessanne poikianne Melkisedekin pappeuteen ja palvelemaan lähetyssaarnaajina.

Nyt jokunen sana teille, piispat. Ymmärrän, että on monia nuoria miehiä, joilla ei ole kodissaan uskollista isää. Käyttäkää näissä tapauksissa hyväksenne kirkon voimavaroja pitääksenne huolta siitä, että Melkisedekin pappeuden veljet opettavat näitä Aaronin pappeuden haltijoita ja auttavat heitä valmistautumaan heidän tulevaan pappeuden palvelutyöhönsä. Teillä piispoilla ja teidän vaarnanjohtajillanne on velvollisuus suositella vain niitä nuoria miehiä ja naisia, joiden katsotte olevan hengellisesti, fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti valmiita kohtaamaan tämän päivän lähetystyön tosiasiat. Veljet, tuomitkaa viisaasti ja muistakaa, ettei kaikkien nuorten miesten tarvitse tulla kutsutuksi kauas kotoaan. Jotkut voivat palvella parhaiten teidän johdollanne seurakunnan lähetyssaarnaajina.

Teitä, jotka olette parhaillaan kokoaikaisessa lähetystyössä, haluamme kiittää palveluksestanne. Tänä iltana on hyvä aika kunkin teistä tarkastella lähemmin suoritustanne ja jos ette ole mittapuiden tasalla, läheytysjohtajanne auttaa teitä tekemään tarpeelliset muutokset, jotta voitte olla tehokkaita ja omistautuneita Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijoita.

Lopuksi, niille teistä, jotka olette jo palvelleet lähetystyössä, muistakaa, että teidät on vapautettu lähetyskentiltänne, mutta ei kirkosta. Vietitte kaksi vuotta Herran Jeesuksen Kristuksen edustajina. Odotamme teidän aina näyttävän Hänen opetuslapsiltaan ja käyttäytyvän sen mukaisesti. Näyttäkää siltä. Käyttäytykää sen mukaisesti. Älkää seuratko maailmallisia suuntauksia ja muoteja. Olette parempia kuin ne ovat. Jos olette livenneet, tehkää se, mikä on tarpeen, saadaksenne hengellisen tasapainonne takaisin. Säännöt onnelle ja menestykselle lähetystyönne jälkeen ovat melko tarkkaan samat kuin ne olivat lähetystyönne aikana: rukoilkaa kovasti, tehkää lujasti työtä ja olkaa kuuliaisia. Kiirehtikää nyt löytämään iankaikkinen kumppaninne, jonka kanssa voitte nauttia elämästä. Palvelkaa Herraa yhdessä ja kasvattakaa seuraavaa suurta sukupolvea.

Veljeni, olen puhunut tänä iltana suoraan. Toivon, että te voitte tuntea sen rakkauden ja huolen, joka säteilee ensimmäisestä presidenttikunnasta ja kahdentoista apostolin koorumista ja muista kirkon johtajista, kun pyydämme teitä nyt valmistautumaan viemään kanssamme palautetun evankeliumin siunaukset kaikille kansoille maailmassa. Jokainen teistä on kallisarvoinen, ja haluamme teidän olevan menestyksekkäitä ja turvassa tässä taistelussa taivaallisen Isämme lasten sieluista. Herra siunatkoon teitä rohkeudella olla ”uskollisia kaikessa” (Alma 53:20) ja näkemyksellä ymmärtää, keitä te olette ja mikä tehtävä Herralla on teitä varten. Tämä on rukoukseni Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.