2002
Yhteenveto 172. puolivuotiskonferenssista
edellinen seuraava

Yhteenveto 172. puolivuotiskonferenssista

Lauantain aamukokous 5. lokakuuta 2002

Kokouksen johtava virkamies: Presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: Presidentti Thomas S. Monson. Alkurukous: Vanhin Ben B. Banks. Loppurukous: Vanhin Richard D. Allred. Musiikki: Mormonien tabernaakkelikuoro Craig Jessopin ja Mack Wilbergin johdolla, urkurina Clay Christiansen. Laulut: ”Press Forward, Saints”, Hymns, 81; ”Oi rauhan, levon hetkinen”, MAP- lauluja, 88; ”Kuin Jeesus mä olla tahdon”, Lasten laulukirja, s. 40–41; ”Kuningas kuningasten”, MAP-lauluja, 28; ”On päivänpaiste sielussain”, MAP-lauluja, 148; ”Uskon Kristukseen”, MAP-lauluja, 80.

Lauantain iltapäiväkokous 5. lokakuuta 2002

Kokouksen johtava virkamies: Presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: Presidentti James E. Faust. Alkurukous: Vanhin Charles Didier. Loppurukous: Vanhin Athos M. Amorim. Musiikki: perheiden kuoro Hunterin (Salt Lake City) vaarnoista Utahista Jared L. Dunnin johdolla, urkurina Linda Margetts. Laulut: ”Glorious Things Are Sung of Zion”, Hymns, 48; ”Come Along, Come Along”, Hymns, 244; ”On Herra Kunigas!”, MAP-lauluja, 29; ”Oh, What Songs of the Heart”, Hymns, 286.

Lauantai-illan pappeuskokous 5. lokakuuta 2002

Kokouksen johtava virkamies ja johtaja: Presidentti Gordon B. Hinckley. Alkurukous: Vanhin Lynn G. Robbins. Loppurukous: Vanhin Donald L. Hallstrom. Musiikki: Aaronin pappeuden kuoro Provon vaarnoista Utahista Andrew Cranen johdolla, urkurina John Longhurst. Laulut: ”Te pojat Jumalan”, MAP-lauluja, 195; ”Kalliomme, Vapahtaja”, MAP-lauluja, 145; ”Johda meitä, Jehovamme”, MAP-lauluja, 42; ”Kuin Nefi muinoin”, Lasten laulukirja, s. 92–93.

Sunnuntain aamukokous 6. lokakuuta 2002

Kokouksen johtava virkamies ja johtaja: Presidentti Gordon B. Hinckley. Alkurukous: Vanhin Earl M. Monson. Loppurukous: Vanhin Lynn A. Mickelsen. Musiikki: Mormonien tabernaakkelikuoro Craig Jessopin johdolla, urkurina Richard Elliott. Laulut: ”On Vapahtaja Israelin”, MAP-lauluja, 5; ”Niin kuin kaste taivahasta”, MAP-lauluja, 93; ”Kaunis on Siion taivainen”, MAP-lauluja, 22; ”Me riemuiten ootamme”, MAP-lauluja, 3; ”Niin varma on perustus”, MAP-lauluja, 43; ”Pelvotta käykää”, MAP-lauluja, 17.

Sunnuntain iltapäiväkokous 6. lokakuuta 2002

Kokouksen johtava virkamies: Presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: Presidentti Thomas S. Monson. Alkurukous: Vanhin Harold G. Hillam. Loppurukous: Vanhin Jerald L. Taylor. Musiikki: Mormonien tabernaakkelikuoro Craig Jessopin ja Barlow Bradfordin johdolla, urkureina Bonnie Goodliffe ja Linda Margetts. Laulut: ”Kiitos nyt Herran”, MAP-lauluja, 37; ”On tielleni mies murheiden”, MAP-lauluja, 16 (laulu: John Prather, huilu: Jeanine Goeckeritz, harppu: Tamara Oswald); ”Kiitos, Luojamme, profeetasta”, MAP-lauluja, 10; ”Alati rukoilen puolestasi”, MAP-lauluja, 12.

Lauantai-illan yleinen Apuyhdistyksen kokous 28. syyskuuta, 2002

Kokouksen johtava virkamies: Presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: Bonnie D. Parkin. Alkurukous: Shirley F. Sainz. Loppurukous: Allison Barlow. Musiikki: Apuyhdistyksen kuoro Salt Lake Cityn ja Rose Parkin vaarnoista Utahista Manu Harrisin johdolla, urkurina Bonnie Goodliffe. Laulut: ”Press Forward, Saints”, Hymns, 81; Robinson, ”May I Serve Thee”; ”Käyn minne vain tahdot Sä”, MAP-lauluja, 176; ”Nyt liekkinä loistavi Henki Herran”; MAP-lauluja, 2.

Konferenssinauhoitteet saatavana

Yleiskonferenssikokousten nauhoitteita, jotka on käännetty monille kielille, on saatavana jakelukeskuksista yleensä kahden kuukauden kuluessa konferenssista.

Konferenssipuheet Internetissä

Yleiskonferenssipuheet, jotka on tulkattu monille kielille, ovat tarjolla Internetissä osoitteessa www.lds.org.

Kotiopetus- ja kotikäyntiopetussanomat

Valikoikaa kotiopetus- ja kotikäyntiopetussanomaksi sellainen puhe, joka parhaiten vastaa niiden tarvetta, keiden luona käytte.