2002
Kodin, perheen ja henkilökohtaisen elämän kehittämiskokoukset*
edellinen seuraava

Kodin, perheen ja henkilökohtaisen elämän kehittämiskokoukset*

Kun suunnittelette kodin, perheen ja henkilökohtaisen elämän kehittämiskokouksia, arvioikaa huolellisesti sisarten tarpeita. Huolehtikaa tarpeen mukaan siitä, että näihin kokouksiin sisältyy opetusta, joka auttaa kehittämään vanhemmuuteen ja perhesuhteisiin liittyviä taitoja. Lähdeaineistona voidaan käyttää julkaisuja Perheen opas (31180 130) ja Avioliitto ja perhesuhteet – opettajan opas (35865 130). Näitä julkaisuja saa kirkon jakelukeskuksista.

Hengellinen kehitys

(OL 88:63)

• Temppelipalvelus

• Henkilökohtainen rukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen

• Lepopäivän pyhittäminen (ks. OL 59)

Kodinhoitotaidot

(Sananl. 31:27)

• Kotipuutarhan hoitaminen, ruoan valmistus ja säilöntä

• Kodin järjestäminen ja siivoaminen

• Työn arvo

Avioliitto ja perhesuhteet

(Mal. 3:24; Moosia 4:15)

• Perhe – julistus maailmalle” (Liahona, lokakuu 1998, s. 24)

• Perheilta, perherukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen perheenä

• Vanhempana olemiseen liittyvät taidot

Ihmissuhteiden vahvistaminen

(Matt. 5:38–44; 25:40)

• Kommunikointi ja erimielisyyksien ratkaiseminen

• Parannus ja anteeksianto

• Tehokas johtaminen

Omavaraisuus

(OL 88:119)

• Kotivara ja hätätilanteisiin valmistautuminen

• Opiskelu ja voimavarojen hallinta

• Terveys ja hygienia

Palveleminen

(Sananl. 31:20; Moosia 4:26)

• Perheen ja naapurien palveleminen

• Palveleminen kirkossa

• Yhteiskunnallinen palveluprojekti

Fyysinen ja henkinen terveys

(Moosia 4:27; OL 10:4)

• Liikunta ja ravinto

• Stressinhallinta ja virkistäytyminen

• Kiitollisuuden tunteminen ja Herran siunausten arvostaminen

Henkilökohtainen kehitys ja koulutus

(OL 88:118; 130:18–19)

• Patriarkallinen siunaus

• Kykyjen ja luovuuden kehittäminen

• Elinikäinen oppiminen

Lukutaito

(Dan. 1:17; Moos. 6:5–6)

• Evankeliumin tuntemus

• Henkilö- ja perhehistoria sekä todistuksen kirjoittaminen

• Varhaiskasvatus ja lastenkirjallisuus

Kulttuuri ja taiteet

(OL 25:12)

• Musiikin merkitys kodissa

• Kirjallisuus ja taiteet

• Muiden kulttuurien ymmärtäminen

*Kodin, perheen ja henkilökohtaisen elämän kehittämiskokouksia koskevat ohjeet lähetettiin ensimmäisen presidenttikunnan kirjeessä, joka on päivätty 20. syyskuuta 1999.

**Lähdeaineistoa miniluokkien aiheisiin on julkaisuissa Evankeliumin periaatteet (31110 130) sekä Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa A (31113 130) ja osa B (31114 130).