2002
Jokaisesta parempi ihminen
Marraskuu 2002


Jokaisesta parempi ihminen

Jokaisen elämässä on parantamisen varaa. Huolimatta – – olosuhteistamme me voimme tulla paremmiksi ja näin toimien vaikuttaa läheistemme elämään.

Kuinka suurenmoinen konferenssi tämä on ollutkaan, veljeni ja sisareni. Kun palaamme koteihimme ja päivittäisiin toimiimme, meidän jokaisen tulisi olla parempi yksilö kuin olimme konferenssin alkaessa.

Kaikki, jotka ovat puhuneet, ovat suoriutuneet oikein hyvin. Rukoukset ovat olleet innoittavia. Musiikki on ollut mahtavaa.

Mutta eniten merkitystä on sillä, mitä on voinut tapahtua meidän jokaisen sisimmässä seurauksena kokemastamme. Minä olen omalta osaltani tehnyt sisimmässäni lujemman päätöksen olla parempi ihminen kuin olen ollut aiemmin. Toivon, että olen vähän ystävällisempi kaikille tapaamilleni ihmisille, jotka saattavat olla vaikeuksissa. Toivon, että olen vähän avuliaampi niille, jotka ovat avun tarpeessa. Toivon, että olen vähän enemmän luottamuksenne arvoinen. Toivon, että olen parempi aviomies, parempi isä ja isoisä. Toivon, että olen parempi naapuri ja ystävä. Toivon, että olen parempi myöhempien aikojen pyhä ja että ymmärrän paremmin tämän suurenmoisen evankeliumin ihmeellisiä puolia.

Haastan teistä jokaisen, joka kuulee minua, nousemaan sisimmässänne olevan jumalallisuuden tasolle. Ymmärrämmekö me todella, mitä Jumalan lapsena oleminen merkitsee, ja sitä, että meissä on jotakin jumalallisesta luonteesta?

Uskon koko sydämestäni, että myöhempien aikojen pyhät ovat yleisesti ottaen hyviä ihmisiä. Jos elämme evankeliumin periaatteiden mukaan, meidän täytyy olla hyviä ihmisiä, sillä silloin olemme anteliaita ja ystävällisiä, huomaavaisia ja suvaitsevia, avuliaita ja ahdingossa olevien auttajia. Me voimme joko tukahduttaa jumalallisen luonteen ja kätkeä sen niin, ettei se ilmene elämässämme, tai me voimme tuoda sen esiin ja antaa sen loistaa kaikissa tekemisissämme.

Jokaisen elämässä on parantamisen varaa. Huolimatta tehtävistämme ja huolimatta olosuhteistamme me voimme tulla paremmiksi ja näin toimien vaikuttaa läheistemme elämään.

Meidän ei ole tarpeen tuoda uskontoamme esiin liian voimakkaasti. Meidän ei varmastikaan tarvitse kerskua sillä tai olla millään tavalla ylimielisiä. Sellainen käytös on vastoin Kristuksen Henkeä, jota meidän tulisi jäljitellä. Tuo Henki ilmenee sydämessä ja sielussa, hiljaisella ja kerskailemattomalla tavalla elämässämme.

Me kaikki olemme nähneet ihmisiä, joita melkein kadehdimme, koska he ovat oppineet käyttäytymään tavalla, joka puhumattakin kertoo sen evankeliumin kauneudesta, jonka mukaan he käyttäytyvät.

Me voimme alentaa ääntämme muutaman desibelin. Me voimme vastata pahaan hyvällä. Me voimme hymyillä silloin, kun olisi niin paljon helpompaa olla vihainen. Me voimme harjoittaa itsekontrollia ja itsekuria ja jättää huomiotta kaikki meihin kohdistetut loukkaukset.

Olkaamme onnellista kansaa. Herran suunnitelma on onnensuunnitelma. Matka on kevyempi, huolia on vähemmän eivätkä vastoinkäymiset ole niin vaikeita, jos vaalimme onnellisuuden henkeä.

Tehkäämme vähän kovemmin työtä velvollisuuksiemme eteen vanhempina. Koti on yhteiskunnan perusyksikkö. Perhe on kirkon perusorganisaatio. Me kannamme syvää huolta jäsentemme elämänlaadusta aviomiehinä ja vaimoina sekä vanhempina ja lapsina.

Vihaisena ja korotetuin äänenpainoin esitettyä arvostelua ja vikojenetsimistä on liian paljon. Paineet, joita koemme päivittäin, ovat valtavia. Aviomiehet tulevat kotiin työstä joka päivä väsyneinä ja helposti ärtyvinä. Valitettavasti suurin osa vaimoista käy työssä. Hekin kohtaavat vakavan haasteen, joka ei ehkä ole hintansa arvoinen. Lapset jätetään etsimään omat ajanvietteensä, eikä suuri osa siitä ole hyvää.

Veljeni ja sisareni, meidän täytyy täyttää velvollisuutemme vanhempina, ikään kuin kaikki elämässä riippuisi siitä, koska itse asiassa kaikki elämässä todellakin riippuu siitä.

Jos epäonnistumme kotona, epäonnistumme elämässämme. Ei kukaan, joka on epäonnistunut kotonaan, ole todellisuudessa menestyvä. Pyydän erityisesti teitä miehiä pysähtymään ja arvioimaan itseänne aviomiehinä ja isinä ja perheenne päänä. Rukoilkaa opastusta, apua ja johdatusta ja seuratkaa sitten Hengen kuiskauksia, jotta ne ohjaisivat teitä kaikkein vakavimmassa tehtävässä, sillä johtajuutenne seuraukset kodissanne tulevat olemaan iankaikkisia ja ikuisia.

Jumala siunatkoon teitä, rakkaat työtoverini. Olkoon rauhan ja rakkauden henki mukananne missä tahansa olettekin. Olkoon elämänne tasapainoista. Ja kuten olen sanonut nuorillemme monilla alueilla, olkaa kiitollisia, olkaa eteviä, olkaa puhtaita, olkaa uskollisia, olkaa nöyriä ja olkaa rukoilevia. Polvistukaa rukoukseen Kaikkivaltiaan edessä kiittäen Häntä Hänen runsaista siunauksistaan. Nouskaa sitten jaloillenne ja kulkekaa eteenpäin Jumalan poikina ja tyttärinä toteuttaen Hänen iankaikkisia tarkoituksiaan, kukin omalla tavallanne. Tämä on nöyrä rukoukseni samalla kuin jätän teille rakkauteni ja siunaukseni. Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.