2002
Kirkko on nopeimmin kasvava kirkkokunta Yhdysvalloissa
edellinen seuraava

Kirkko on nopeimmin kasvava kirkkokunta Yhdysvalloissa

Joka kymmenes vuosi suoritettavassa tutkimuksessa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko todettiin nopeimmin kasvavaksi kirkkokunnaksi Yhdysvalloissa vuosina 1990–2000.

Tutkimus osoitti myös, että nopeimmin kasvavat kirkot olivat niitä, joita pidettiin sosiaalisesti konservatiivisina – ja että hitaimmin kasvavia kirkkoja pidettiin sosiaalisesti liberaaleina. Kirkko johti 19,3 %:n kasvuvauhdillaan Yhdysvalloissa suuntausta kohti konservatiivista uskontoa. Seuraavaksi nopeimmin kasvavia kirkkokuntia olivat Kristuksen seurakunnat, Assemblies of God ja roomalaiskatolinen kirkko.

Katolinen tutkimus- ja sosiaalipalvelujärjestö Glenmary Research Center lähetti kyselyn ja sai vastauksen 149 uskonnolliselta ryhmältä. Koska Yhdysvaltain väestörekisterissä ei ole uskontoa koskevia merkintöjä, tätä tutkimusta pidetään yleisesti kattavimpana saatavissa olevana arviona ihmisten uskonnollisesta jäsenyydestä Yhdysvalloissa.

Saman tutkimuksen mukaan kirkko on kuudenneksi suurin uskontokunta Yhdysvalloissa, ja Utahia pidetään ”uskonnollisimpana” osavaltiona, sillä sen asukkaista 75 % ilmoittaa kuuluvansa johonkin uskontokuntaan. Provon kaupunkia Utahissa pidettiin uskonnollisimpana kaupunkina, sillä 90 % sen asukkaista kuului johonkin näistä 149 uskonnollisesta ryhmästä.