2010–2019
Vili

Vili

Hoidke oma silmad ja süda Päästjal Jeesusel Kristusel ja igavesel rõõmul, mida saab vaid Tema kaudu.

Ma tean, mida te mõtlete! Kõigest veel üks kõneleja ja siis me kuulemegi president Nelsonit. Lootes hoida teid ärkvel need mõned minutid, mil me oma armsat prohvetit ootame, olen ma valinud ühe väga ahvatleva teema: minu teema on vili.

Marjade, banaanide, arbuuside ja mangode või ogameloni- ja granaatõunasarnaste veelgi eksootilisemate viljade värvuse, tekstuuri ja magususe tõttu peetakse vilju juba ammu hõrgutisteks.

Päästja kõrvutas oma maise teenimistöö ajal head vilja millegagi, mille väärtus on igavene. Ta ütles: „Nende viljast te tunnete nad.”1 „Iga hea puu kannab head vilja.”2 Ta innustas meid koguma „vilja igaveseks eluks”.3

Ühes Mormoni Raamatust hästi tuttavas kujukas unenäos leiab prohvet Lehhi end „pimeda[l]t ja sünge[l]t kõnnumaa[lt]”. Unenäos on roojast vett, pimeduse udu, võõraid teid ja keelatud radu, kuid samuti jookseb seal raudkäsipuu4 kitsa ja ahta teeraja kõrval, mis viib ilusa puu juurde, mille „vili ‥ teeb inimese õnnelikuks”. Jutustades oma unenäost, ütleb Lehhi: „Ma ‥ sõin ‥ puu vilja. ‥ See oli kõige magusam, üle kõige, mida ma eales olin maitsnud. ‥ Ja ‥ [see täitis] mu hinge ülimalt suure rõõmuga.” See vili oli „kõikidest teistest viljadest ihaldusväärsem”.5

Selle puu ja vilja tähendus

Mida see puu oma kõige hinnalisema viljaga sümboliseerib? See sümboliseerib „Jumala armastust”6 ja kuulutab meie Taevase Isa imetabast lunastusplaani. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!”7

See hinnaline vili sümboliseerib Päästja võrratu lepituse imelisi õnnistusi. Me mitte üksnes ei ela taas pärast surelikkust, vaid kui meil on usku Jeesusesse Kristusesse, kui me teeme meeleparandust ja peame käske, võime oma patud andeks saada ning seista ühel päeval puhta ja määrdumatuna oma Isa ja Tema Poja ees.

Puu vilja maitsmine sümboliseerib ühtlasi ka seda, et me võtame vastu taastatud evangeeliumi talitused ja lepingud – saame ristitud, võtame vastu Püha Vaimu anni ning astume Issanda kotta, et meile antaks vägi kõrgest. Jeesuse Kristuse armu kaudu ja oma lepinguid austades antakse meile mõõtmatu lubadus, et me elame läbi kogu igaviku koos oma õigemeelse perega.8

Pole siis ime, et ingel ütles, et see vili on „kõige rõõmustavam hingele”.9 See tõepoolest on seda!

Püüe ustavaks jääda

Nagu meile on selgeks saanud, pole Issandale Jeesusele Kristusele truuks ja ustavaks jäämine kerge ka pärast selle taastatud evangeeliumi hinnalise vilja maitsmist. Nagu sellel konverentsil juba mitu korda on öeldud: meie tähelepanu juhitakse jätkuvalt kõrvale, me seisame silmitsi pettumuse, segaduse ja ärevuse, meelituste ja kiusatustega, mis püüavad tõmmata meie südant eemale Päästjast ning Teda järgides kogetud rõõmust ja ilust.

Vastuseisu tõttu kaasneb Lehhi unenäoga ka hoiatus! Teisel pool jõge on ruumikas hoone, kus igas vanuses inimesed näitavad sõrmega Jeesuse Kristuse õigemeelsete järgijate peale ning pilkavad ja halvustavad neid.

Hoones olijad naeruvääristavad käsupidajaid ning naeravad nende üle, lootes häbistada ja mõnitada nende usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumisse. Ja nende usklike vastu alustatud suusõnaliste kahtluse ja halvustamise rünnakute tõttu hakkab osa vilju maitsnuid tundma kunagi omaks võetud evangeeliumi pärast piinlikkust. Maailma valepeibutised võrgutavad neid. Nad pööravad puule ja viljale selja ning pühakirja sõnul „lange[vad] ära keelatud radadele ning jä[ävad] kadunuks”.10

Meie tänases maailmas teevad vastase ehitusbrigaadid ületunde, et kiiruga suurt ja ruumikat hoonet paisutada. Laiendused ulatuvad üle jõe, lootes meie kodu ümbritseda, samas kui sõrmega näitajad ja halvustajad nii ööl kui päeval oma internetiruuporiga valjult häält teevad.11

President Nelson on selgitanud: „Vastane mitmekordistab oma püüdlusi, et hävitada tunnistusi ja takistada Issanda tööd.”12 Pidagem meeles Lehhi sõnu: „Me ei pööranud neile tähelepanu.”13

Kuigi meil pole vaja karta, tuleb meil olla valvel. Ajuti võivad pisiasjad pöörata meie vaimse tasakaalu pea peale. Palun ärge laske oma küsimustel, teiste solvangutel, nõdrausulistel sõpradel ega kahetsusväärsetel vigadel ja pettumustel pöörata end eemale meeldivatest, ehedatest ja hingerahu pakkuvatest õnnistustest, mis kaasnevad selle hinnalise puuviljaga. Hoidke oma silmad ja süda Päästjal Jeesusel Kristusel ja igavesel rõõmul, mida saab vaid Tema kaudu.

Jason Halli usk

Ma käisin juunis koos oma naise Kathyga Jason Halli matusel. Ta oli surres 48-aastane ja teenis vanemate kvoorumi juhatajana.

Jason on kirjeldanud ühte tema elu muutvat sündmust järgmiste sõnadega:

„Minuga [juhtus 15-aastasena] sukeldumise ajal õnnetus. ‥ [Murdsin] kaela ja jäin rinnust saadik halvatuks. Kaotasin täieliku kontrolli jalgade ja osalise kontrolli käte üle. Ma ei saanud enam käia, seista ‥ ega iseseisvalt süüa. Suutsin vaevu hingata või rääkida.”14

„Kallis [Taeva]isa,” anusin ma, „ma tean, et ma saan hakkama, kui ma vaid suudan oma käsi kasutada. Palun, Isa, palun! ‥

Jäta mu jalad endale, Isa! Ma [palvetan] vaid, et saaksin oma käsi kasutada.””15

Jasoni käed ei hakanud kunagi tööle. Kas te kuulete avarast hoonest kostvaid hääli? „Jason Hall, Jumal ei kuule su palveid! Kui Jumal oleks armastav Jumal, kuidas Ta jätaks sind siis sellisesse olukorda? Milleks uskuda Kristusesse?” Jason Hall kuulis seda kõike, kuid ei hoolinud sellest. Selle asemel sõi ta rõõmuga puu vilja. Tema usk Jeesusesse Kristusesse muutus vankumatuks. Ta lõpetas ülikooli ja abiellus templis Kolette Colemaniga, keda ta nimetas oma elu armastuseks.16 Pärast 16 abieluaastat sündis neile veel üks ime, nende kallis poeg Coleman.

Kuidas nad oma usku tugevdasid? Kolette on selgitanud: „Usaldasime Jumala plaani. Ja see andis meile lootust. Teadsime, et Jason saab [ühel tulevasel päeval] terveks. ‥ Teadsime, et Jumal andis meile Päästja, kelle lepitusohver võimaldab meil vaadata üha edasi tulevikku, kui tahame alla anda.”17

Isa matusel kõneledes lausus 10-aastane Coleman, et ta isa oli talle õpetanud: „Taevasel Isal [on] meie jaoks plaan, maine elu saab olema vinge ja me saaksime elada perekonnas. ‥ Kuid ‥ meil tuleb kogeda raskusi ja me teeme vigu.”

Coleman jätkas: „Taevane Isa saatis oma Poja Jeesuse maa peale. Tema tööks oli olla täiuslik, tervendada inimesi, armastada neid ning kannatada siis kõigi meie valude, murede ja pattude eest. Seejärel Ta suri meie eest.” Coleman lisas: „Kuna Jeesus tegi seda, teab Ta, kuidas ma end praegu tunnen.

Kolm päeva pärast Jeesuse surma ärkas Ta ‥ taas ellu täiusliku kehaga. See on minu jaoks tähtis, sest ma tean, et ‥ minu [isa] keha saab täiuslikuks ja me oleme oma perega koos.”

Lõpetuseks ütles Coleman: „Isa ütles mulle igal õhtul beebieast saadik, et Isa armastab sind, Taevane Isa armastab sind ja sa oled hea poiss.”18

Rõõm tuleb tänu Jeesusele Kristusele

President Russell M. Nelson on kirjeldanud, miks tunneb Hallide pere rõõmu ja lootust. Ta ütles:

„Meie rõõmul on vähe pistmist meie elus valitseva olukorraga, küll aga on see seotud sellega, millele elus tähelepanu pöörame.

Kui meie tähelepanu keskmes on Jumala päästmisplaan, ‥ Jeesus Kristus ja Tema evangeelium, võime tunda rõõmu vaatamata sellele, mis meie elus aset leiab – või aset ei leia. Rõõm tuleb Temalt ja tänu Temale. Tema on kogu rõõmu allikas. ‥

Kui vaatame maailma poole ‥, ei tea me kunagi, mis on rõõm. ‥ Rõõm on and, [mis] tuleb siis, kui püüda sihilikult elada õigemeelselt, nagu õpetas Jeesus Kristus.”19

Lubadus tagasipöördujatele

Kui olete olnud mõnda aega ilma puu viljata, siis palun teadke, et Päästja käsivarred on alati teie poole sirutatud. Ta kutsub armastavalt: „Paranda[ge] meelt ja tul[ge] minu juurde.”20 Tema vilja jagub külluslikult ja see on alati küps. Seda ei saa osta raha eest ja keegi, kes seda tõeliselt soovib, ei jää ilma.21

Kui te soovite puu juurde naasta ja taas selle vilja maitsta, siis pöörduge alustuseks palves oma Taevase Isa poole. Uskuge Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusohvri väesse. Luban teile, et kui te vaatate Päästja poole „igas oma mõttes”,22 saate endale taas kord puu vilja, mis on teile isuäratav ja hinge rõõmustav, „suurim kõikidest Jumala andidest”.23

Täna kolm nädalat tagasi nägin ma Päästja viljast täit väljapanekut, kui osalesin koos Kathyga Portugalis Lissaboni templi pühitsemisel. Taastatud evangeeliumi tõed avanesid Portugalis 1975. aastal seoses usuvabaduse levikuga. Paljud õilsad pühad, kes maitsesid esimest korda vilja siis, kui polnud veel ühtegi kogudust ega ühtegi kogudusehoonet ja lähim tempel asus 1600 km kaugusel, rõõmustasid koos meiega, et see hinnaline puuvili on nüüd Issanda kojas, Portugali pealinnas Lissabonis. Kuidas ma küll austan ja pean lugu neist viimse aja pühadest, kelle süda on olnud kinnitatud Päästja külge.

Päästja on öelnud: „Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha!”24

Kõneledes täna hommikul kogu maailma Kiriku liikmetele, ütles president Nelson: „Mu kallid vennad ja õed! Te olete elav näide viljast, mida kannab Jeesuse Kristuse õpetuste järgimine.” Seejärel lisas ta: „Ma tänan teid! Ma armastan teid!”25

Me armastame sind, president Nelson.

Ma olen meie kallil presidendil lasuva ilmutuse väe pealtnägija. Ta on Jumala prohvet. President Russell M. Nelson kutsub meid ja kogu Jumala perekonda vana aja Lehhi sarnaselt tulema ja puu vilja maitsma. Jagugu meil alandlikkust ja jõudu tema nõu järgida.

Tunnistan alandlikult, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg. Tema armastuse, Tema väe ja Tema armuga kaasneb kõik, mille väärtus on igavene. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.