2010–2019
Ära peta mind

Ära peta mind

Kui kuuletume Jumala käskudele, siis juhitakse meid alati õiget teed pidi ja me ei lange pettuse ohvriks.

Täna annan ma nõu kõigile, aga eriti teile, kes te olete pealekasvavast põlvkonnast – Algühingu lapsed, noored mehed ja noored naised. President Russell M. Nelson, Issanda prohvet meie päevil, armastab teid sügavalt – isegi nii väga, et kõneles paljudele teie seast ülemaailmsel noorte pühaliku koosoleku ülekandel eelmise aasta juunis teemal „Iisraeli lootus”.1 Me kuuleme sageli, kuidas president Nelson teid just niimoodi nimetab – „Iisraeli lootus”, pealekasvav põlvkond ning maa peal oleva taastatud Jeesuse Kristuse Kiriku tulevik.

Minu noored sõbrad, sooviksin jagada alustuseks kahte perelugu.

102. Dalmaatsia koer

Aastaid tagasi naasin töölt koju ja nägin oma ehmatuseks igale poole pritsitud valget värvi – seda oli põrandal, garaažiuksel ja meie maja telliskiviseintel. Uurisin nähtut lähemalt ja avastasin, et värv on ikka veel märg. Värvirada viis tagaaia poole ja ma läksin selle järel. Seal leidsin oma viieaastase poja, pintsel käes, meie koera taga ajamas. Meie ilus must labrador oli poolenisti valgeks värvitud.

„Mida sa teed?” küsisin kõrgendatud häälel.

Minu poeg peatus, vaatas mulle otsa, vaatas koera, vaatas enda käes olevat värvist tilkuvat pintslit ja ütles: „Ma tahtsin, et ta oleks nagu need valgekirjud koerad filmis – tead küll, selles 101 Dalmaatsia koera filmis.”

Mulle meeldis meie must koer. Minu arvates oli ta täiuslik, kuid minu poeg oli teisel arvamusel.

Triibuline kass

Minu teine lugu keskendub vanaonu Groverile, kes elas maamajas, linnast kaugel. Onu Grover oli väga vanaks jäämas. Me mõtlesime, et meie pojad peaksid temaga enne tema surma kohtuma. Seega võtsime ühel pärastlõunal ette pika sõidu tema väikesesse majja. Me istusime koos, et juttu rääkida ja talle meie poegi tutvustada. Vestlus polnud kaua kestnud, kui meie kaks väikest poega, vanuses umbes viis ja kuus, tahtsid õue mängima minna.

Onu Grover, kuuldes nende soovist, kummardus ettepoole nii, et oli poistega ninapidi koos. Tema nägu oli nii päevi näinud ja võõras, et poisid teda veidi pelgasid. Ta ütles neile on ragiseva häälega: „Olge ettevaatlikud – väljas on palju skunke.” See kuuldu enam kui ehmatas mind ja Lesat ja olime mures, et skunk võib neid pritsida. Poisid läksid peagi välja mängima ja meie jätkasime oma vestlust.

Hiljem, kui me kojusõiduks autosse ronisime, uurisin ma poistelt: „Kas te skunki nägite?” Üks neist vastas: „Ei, me ei näinud skunke, kuid nägime ühte musta kassi, kellel oli valge triip seljal!”

Suur petis

Need lood süütutest lastest avastamas elu tõsiasju toovad meile naeratuse näole, kuid illustreerivad sügavamat mõtet.

Esimeses loos oli meie väikesel pojal ilus koer lemmikloomaks, kuid sellest hoolimata võttis minu poeg värvipurgi ja pintsli ning otsustas luua enda väljamõeldud reaalsuse.

Teises loos ei mõistnud poisid võimalikku ohtu, mis neid skungi näol varitses. Ja kuna nad ei osanud õigesti ära tunda looma, kellega tegelikult kokku juhtusid, varitses neid oht kogeda ebameeldivaid tagajärgi. Need lood räägivad millegi olemusega eksimisest – kui oletatakse, et tegelikult on tegu hoopis millegi muuga, kui see on. Mõlemal juhul olid tagajärjed tühised.

Kuid paljud maadlevad tänapäeval samade probleemidega palju suuremas plaanis. Nad kas ei suuda näha asju nii, nagu need tõeliselt on, või pole tõega rahul. Lisaks sellele tegutsevad tänapäeval väed, mis on loodud meid absoluutsest tõest kõrvale juhtima. Need pettused ja valed ulatuvad kaugemale süütust isikuga eksimisest ning sageli on neil tõsised, mitte tühised tagajärjed.

Saatan, kõigi valede isa ja suur petja, tahab, et me kahtleksime asjade tõelises olemuses ja kas ignoreeriksime igavikulisi tõdesid või asendaksime need millegagi, mis meile rohkem meeldib. „Ta sõdib Jumala pühadega”2 ja on veetnud tuhat aastat, tehes plaane ja harjutades võimet veenda kõiki Jumala lapsi uskuma, et hea on halb ja halb on hea.

Ta on saanud endale kuulsuse, et suudab veenda surelikke, et skungid on vaid kassid või et värvi lisades võib labradori laiguliseks Dalmaatsia koeraks muuta.

Vaatame nüüd näidet sellest põhimõttest pühakirjades, kui Issanda prohvet Mooses sattus silmitsi sama probleemiga. „Mooses oli võetud äärmiselt kõrge mäe otsa, ja ta nägi Jumalat palgest palgesse ja ta rääkis temaga.”3 Jumal õpetas Moosesele tema igavikulisest identiteedist. Kuigi Mooses oli surelik ja ebatäiuslik, õpetas Jumal, et Mooses on „Ainusündinu sarnane; ning minu Ainusündinu ‥ saab olema Päästja”.4

Kokkuvõtvalt öeldes nägi Mooses selles imelises nägemuses Jumalat ja samuti õppis ta midagi olulist iseenda kohta: ta on Jumala poeg.

Kuulake hoolikalt, mis juhtus, kui see imeline nägemus sulgus. „Ja sündis, et ‥ tuli Saatan teda kiusatusse viima,” öldes: „Mooses, inimese poeg, kummarda mind!”5 Mooses küsis julgelt: „Kes sina oled? Sest vaata, mina olen Jumala poeg, tema Ainusündinu sarnane; ja kus on sinu hiilgus, et ma peaksin sind kummardama?”6

Teisisõnu ütles Mooses: „Sa ei või mind petta, sest ma tean, kes ma olen. Ma olen loodud Jumala näo järgi. Sinul ei ole Tema valgust ja hiilgust. Mispärast peaksin ma sind kummardama või langema sinu pettuse ohvriks?”

Nüüd pange tähele, mida Mooses edasi ütles. Ta kuulutas: „Kao siit, Saatan, ära peta mind.”7

Me võime õppida palju Moosese vägevast vastusest vastase kiusatusele. Ma kutsun teid vastama samal viisil, kui tunnete kiusatuse mõju. Käskige oma hinge vastast, öeldes: „Kao siit! Sul pole mingit hiilgust. Ära kiusa mind ega valeta mulle! Sest mina tean, et olen Jumala laps. Ja ma hüüan alati oma Jumalat endale appi.”

Kuid vastane ei hülga kergelt oma hävitavaid eesmärke meid petta ja alandada. Ta ei teinud seda Moosese puhul, soovides hoopis panna Moosest unustama, kes ta igavikuliselt on.

Ja tujutseva lapse kombel „kisendas Saatan kõva häälega ja raevutses maa peal ning käskis, öeldes: „Mina olen Ainusündinu, kummarda mind!””8

Vaatame. Kas kuulsite, mida ta just ütles? „Mina olen Ainusündinu. Kummarda mind!”

Suur petja ütles midagi sellist: „Ära muretse, ma ei tee sulle paha – ma pole skunk, olen lihtsalt süütu musta-valgekirju kass.”

Mooses hüüdis siis Jumala poole ja sai Temalt jumalikku jõudu. Kuigi vastane siis värises ja maa rappus, ei andnud Mooses järele. Tema hääl oli kindel ja selge. „Lahku minu juurest, Saatan,” kuulutas ta, „sest ma kummardan ainult seda ühte Jumalat, kes on hiilguse Jumal!”9

Lõpuks ta „lahkus ‥ Moosese juurest”.10

Kui Issand ilmus ja õnnistas Moosest tema kuulekuse eest, ütles Ta:

„Õnnistatud oled sina, Mooses, sest ‥ sind tehakse tugevamaks kui paljud veed. ‥

Ennäe mina olen koos sinuga, isegi sinu päevade lõpuni.”11

Moosese vastupanu vastasele on ere ja valgustav näide igaühele meist vaatamata sellele, mis eluetapis me oleme. See on vägev sõnum isiklikult teile – et teada, mida teha, kui ta püüab teid petta. Sest ka teid nagu Moosest on õnnistatud taevase abi anniga.

Käsud ja õnnistused

Kuidas võite leida taevast abi, nagu Mooses seda leidis, ja mitte langeda pettuse ega kiusatuse ohvriks? Issand ise kinnitas jumaliku abi selge kanali olemasolu sellel evangeeliumi ajajärgul, kuulutades: „Mispärast, mina, Issand, teades seda häda, mis peab tulema maa elanikele, kutsusin oma teenija Joseph Smith noorema ning rääkisin temale taevast ja andsin talle käsud.”12 Lihtsamaid sõnu kasutades võime ütelda, et Issand, kes teab „lõppu algusest peale”,13 tunneb meie ajale ainuomaseid raskusi. Seepärast on Ta loonud meie jaoks viisi, kuidas panna vastu raskustele ja kiusatustele, millest paljud on vastase petlike mõjude otsesed tagajärjed ja rünnakud.

See viis on lihtne. Oma teenijate kaudu räägib Jumal meie, oma lastega, ja annab meile käske. Me võime need äsja loetud salmid ümber sõnastada, et need ütleksid: „Mina, Issand, ‥ kutsusin oma teenija [president Russell M. Nelsoni] ning rääkisin temale taevast ja andsin talle käsud.” Kas see pole imeline tõde?

Ma jagan pühalikku tunnistust, et Issand tõepoolest kõneles Joseph Smithile taevast, alustades esimesest nägemusest. Ta räägib samuti president Nelsonile meie ajal. Ma tunnistan, et Jumal rääkis prohvetitega möödunud aegadel ja andis neile käske, mis juhivad Tema lapsi õnne juurde selles elus ning hiilgusesse järgmises elus.

Jumal jätkab käskude andmist meie elavale prohvetile tänapäeval. Näiteid sellest on küllaga: rohkem kodukeskne, Kiriku toetatud tasakaal evangeeliumi õpetamisel; kodu- ja külastusõpetuse asendamine teenimisega; muuudatused templitoimingutes ja -talitustes; uus laste- ja noorteprogramm. Ma imestan, kui head ja kaastundlikud on armastav Taevane Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus, kes taastasid Päästja Kiriku maa peale ja on kutsunud prohveti meie päevil. Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine tasakaalustab rasked ajad aegade täiusega.

Pahelisus ei ole kunagi olnud õnn

Kuulekus meie prohvetile antud käskudele ei ole ainult petja mõju vältimise võti, vaid samuti kestva õnne ja rõõmu kogemise võti. See jumalik valem on küllaltki lihtne: õigemeelsus ehk käskudele kuuletumine toob õnnistusi ja õnnistused toovad meie ellu õnne ehk rõõmu.

Kuid samal moel, kui vastane püüdis petta Moosest, püüab ta ka teid üle kavaldada. Ta on juba teeselnud, et on keegi, kes ta ei ole. Ta püüab alati peita oma tõelist olemust. Ta väidab, et kuulekus teeb teie elu õnnetuks ja röövib teilt õnne.

Kas teile meenuvad mõned tema petuskeemid? Näiteks maskeerib ta, et ebaseaduslike narkootikumide ja joomise hävitavaid tagajärgi ja väidab hoopis, et need pakuvad naudingut. Ta ümbritseb meid erinevate negatiivsete elementidega, mida võib leida sotsiaalmeedias, näiteks nõrgestavad võrdlused ja idealiseeritud reaalsus. Lisaks sellele maskeerib ta muud internetis leiduvat sünget, hävitavat sisu, nagu pornograafia, jultunud rünnakud teiste vastu küberkiusamise kaudu, ja külvab valeinformatsiooni, et põhjustada hirmu meie südames ja meeles. Ta sosistab kavalalt: „Järgi mind ja siis saad sa õnnelikuks.”

Sajandite eest kirjutatud Mormoni Raamatu prohvetite sõnad on eriti olulised meie päevil: „Pahelisus ei ole kunagi olnud õnn!”14 Ma loodan, et tunneme ära Saatana pettused. Ma loodan, et suudame vastu seista talle, kes püüab hävitada meie hinge ja röövida meilt praegust rõõmu ja tulevast hiilgust, ning näha läbi tema valed ja mõju.

Mu kallid vennad ja õed! Me peame olema jätkuvalt ustavad ja valvsad, sest see on ainus viis eristada tõde ja kuulda Issand häält Tema teenijate kaudu. „Sest Vaim räägib tõde ega valeta. ‥ Meie hingede päästmiseks on need asjad meile selgelt ilmsiks tehtud. ‥ Sest Jumal rääkis neist ka vana aja prohvetitele.”15 Me oleme Kõigevägevama Jumala pühad, Iisraeli lootus! Kas me vaarume? Võitlusest kas loobume? „Ei! ‥ Jumala käsk seaduseks meil. Alati truud Tema sõnale!”16

Ma jagan oma tunnistust Iisraeli Pühast – nimelt Jeesusest Kristusest. Ma tunnistan Tema kestvast armastusest, tõest ja rõõmust, mis saavad võimalikuks tänu Tema lõputule ja igavesele ohverdusele. Kui kuuletume Tema käskudele, siis juhitakse meid alati õiget teed pidi ja meid ei peteta. Meie Päästja Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.