2010–2019
Me võime teha paremini ja olla paremad

Me võime teha paremini ja olla paremad

Muutke igapäevane meeleparandus oma elu nii lahutamatuks osaks, et saate rakendada preesterlust suurema väega kui kunagi varem.

Mu kallid vennad! On inspireeriv vaadata seda suurt Issanda preesterluse hoidjate väesalka. Milline tugev headuse vägi te olete! Me armastame teid. Me palvetame teie eest. Me oleme teie eest väga tänulikud.

Hiljuti olen tundnud, et mind juhitakse sama sõnumi juurde, mille Issand prohvet Joseph Smithile andis: „Ära räägi sellele põlvkonnale midagi peale meeleparanduse.”1 Seda sõnumit korratakse pühakirjades sageli.2 See tõstatab enesestmõistetavalt küsimuse: „Kas kõik peavad meelt parandama?” Vastus on jah!

Liiga paljud inimesed vaatavad meeleparandust kui karistust – midagi, mida tuleb vältida, välja arvatud kõige tõsisemas olukorras. Kuid see tunne, et meid karistatakse, tuleb Saatanalt. Tema püüab takistada meid vaatamast Jeesuse Kristuse poole3, kes seisab avasüli4, loodab ja soovib meid terveks teha, meile andestada, meid tugevdada, puhastada ja pühitseda.

Sõna meeleparandus on kreekakeelses Uues Testamendis metanoeo. Eesliide meta- tähendab „muutus”. Järelliide -noeo on seotud kreekakeelse sõnaga, mis tähendab „meelt”, „teadmist”, „vaimu” ja „hingetõmmet”.5

Seega kui Jeesus palub teil ja minul meelt parandada6, siis palub ta meil muuta meelt, meie teadmisi, meie vaimu – isegi seda, kuidas me hingame. Ta palub meil muuta viisi, kuidas me armastame, mõtleme, teenime, oma aega veedame, oma abikaasat kohtleme, lapsi õpetame ja isegi oma keha eest hoolitseme.

Miski ei ole vabastavam, ülendust toovam või olulisem meie isiklikuks arenguks kui regulaarne, igapäevane keskendumine meeleparandusele. Meeleparandus ei ole sündmus, see on protsess. See on õnne ja meelerahu võti. Koos usuga avab meeleparandus meile ligipääsu Jeesuse Kristuse lepituse väele.7

Liigute te ustavalt lepingurajal, olete libastunud või lepingurajalt kõrvale astunud või olete sellest nii kaugel, et ei suuda praegu rada isegi näha, siis anun ma teid, et te meelt parandaksite. Kogege igapäevase meeleparanduse jõudu andvat väge – püüdes iga päev ennast natuke parandada.

Kui otsustame meelt parandada, siis otsustame muutuda! Me lubame Päästjal muuta ennast oma parimaks versiooniks. Me otsustame vaimselt kasvada ja tunda rõõmu – lunastusrõõmu Temas.8 Kui otsustame meelt parandada, siis otsustame saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks!9

Vennad! Me peame tegema paremini ja olema paremad, sest oleme lahinguväljal. Võitlus patu vastu on tõeline. Vastane mitmekordistab oma püüdlusi, et hävitada tunnistusi ja takistada Issanda tööd. Ta relvastab oma käsilasi tõhusate relvadega, et takistada meil saada osa Issanda rõõmust ja armastusest.10

Meeleparandus on vastase lõksude tekitatud viletsuse vältimise võti. Issand ei oota meilt selles igavese arengu staadiumis täiuslikkust. Kuid Ta ootab, et saaksime puhtamaks. Igapäevane meeleparandus teeb meid puhtamaks ja puhtus toob väge. Isiklik puhtus võib teha meist Jumala käes vägeva tööriista. Meie meeleparandus – meie puhtus – annab meile väge aidata Iisraeli kokku koguda.

Issand õpetas prohvet Joseph Smithile: „Preesterluse õigused on lahutamatult seotud taeva vägedega ja et taeva vägesid ei saa juhtida ega kasutada muidu, kui üksnes õigemeelsuse põhimõtteid järgides.”11

Me teame, mis annab meile suurema juurdepääsu taeva vägedele. Me teame samuti, mis meie edenemist takistab – mille tegemise peame lõpetama, et suurendada juurdepääsu taeva vägedele. Vennad, püüdke palvemeelselt mõista, mis takistab teid meeleparanduse tegemisel. Leidke, mis peatab teid meelt parandamast. Ja seejärel muutuge! Parandage meelt! Me kõik võime teha paremini ja olla paremad kui kunagi varem.12

On teatud viisid, kuidas võime tõenäolisemalt paremaks saada. Üks on see, kuidas me oma keha kohtleme. Ma olen hämmingus inimkeha imelisuse üle. See on imeline loome, oluline meie järkjärguliseks tõusuks ülima jumaliku potentsiaali suunas. Me ei või edeneda ilma selleta. Andes meile keha anni, võimaldas Jumal meil astuda olulise sammu Tema-sarnaseks saamise suunas.

Saatan mõistab seda. Ta on vihane, et surelikkusele eelnenud usust taganemisega kaotas ta alatiseks võimaluse keha saada, ning seepärast on ta pideva kadeduse ja põlguse seisundis. Seega paljud, kui mitte kõik kiusatused, mis ta meie teele seab, on seotud meie enda või teiste keha väärkohtlemisega. Kuna Saatan on õnnetu ilma kehata, soovib ta, et meie oleksime õnnetud oma keha tõttu.13

Teie keha on teie isiklik tempel, mis on loodud teie igavese vaimu elupaigaks.14 On tähtis, et te selle templi eest hoolt kannate. Nüüd ma küsin teilt, vennad, kas olete rohkem huvitatud oma keha riietamisest ja selle eest hoolitsemisest, et olla meelepärane maailmale või et olla meelepärane Jumalale? Teie vastus sellele küsimusele saadab Talle otsese sõnumi teie tunnetest Tema erakordse anni kohta. Vennad! Arvan, et saame oma keha rohkem austada ja olla paremad.

Teine viis, kuidas võime teha paremini ja olla paremad, on see, kuidas me austame naisi oma elus – abikaasasid, tütreid, emasid ja õdesid.15

Mitme kuu eest sain südantlõhestava kirja ühelt kallilt õelt. Ta kirjutas: „[Minu tütred ja mina] tunneme, et võistleme pidevalt oma abikaasade ja poegade jagamatu tähelepanu pärast, ja seda ööpäevaste sporditulemuste uuenduste, videomängude, börsikursside muutuste [ja] igasuguste spordimängude arvustamise ning vaatamisega. Tundub, nagu oleksime kaotamas oma istekohti esireas koos abikaasade ja poegadega, sest nad istuvad seal pidevalt koos oma [spordi ja mängudega].”16

Vennad, teie esimene ja kõige tähtsam kohus preesterluse hoidjana on armastada oma abikaasat ja hoolitseda tema eest. Saage temaga üheks. Olge tema paariline. Tehke tema joaks kergeks olla teie paariline. Ükski teine huvi elus ei tohiks olla tähtsam temaga igavese suhte loomisest. Miski, mis tuleb televiisorist, mobiiliseadmest või arvutist ei ole tähtsam kui teie naise heaolu. Vaadake üle, kuidas te oma aega veedate ja millele energiat pühendate. See näitab teile, kus teie süda on. Palvetage, et teie süda oleks kooskõlas teie abikaasa südamega. Püüdke talle rõõmu teha. Küsige tema nõu ja kuulake teda. Tema sisend muudab paremaks teie väljundi.

Kui teil on vaja meelt parandada selle pärast, kuidas olete kohelnud naisi, kes on teile elus kõige lähedasemad, siis tehke juba täna algust. Ja pidage meeles, et teie kohus on aidata naistel teie elus saada Issanda kõlbelise puhtuse seadusest tulenevaid õnnistusi. Ärge olge iial süüdi selles, et naine teie pärast oma templiõnnistusi ei saa.

Vennad, me kõik peame meelt parandama. Me peame end diivanilt üles ajama, puldi käest panema ja ärkama üles oma vaimsest unest. On aeg panna selga kogu Jumala sõjavarustus, et võiksime teha kõige tähtsamat tööd maa peal. On aeg lüüa „sisse oma sirbid ja [lõigata] kõigest oma väest, meelest ja jõust”.17 Kurjuse jõud ei ole kunagi raevutsenud jõulisemalt kui tänasel päeval. Issanda teenijatena ei või me magada, kuni see võitlus käib.

Teie pere vajab teie juhatust ja armastust. Teie kvoorum ja teie koguduse liikmed vajavad teie jõudu. Ja kõik, kes teid kohtavad, peavad teadma, kuidas tõeline Issanda jünger välja näeb ja tegutseb.

Mu kallid vennad, meie Isa valis teid tulema maa peale sellel olulisel ajal tänu teie vaimsele vaprusele surelikkusele eelnenud elus. Teie olete parimate, kõige vapramate inimeste seas, kes on kunagi maa peale tulnud. Saatan teab, kes te olete ja kes te surelikkusele eelnenud elus olite, ja ta mõistab tööd, mida enne Päästja naasmist teha tuleb. Ja olles oma pettekunsti juba aastatuhandeid harjutanud, on me vastane kogenud ja parandamatu.

Õnneks on meie preesterlus palju tugevam kui vastase riukad. Ma anun teid, et te oleksite sellised mehed ja noored mehed, keda Issand vajab, et te oleksite. Muutke igapäevane meeleparandus oma elu nii lahutamatuks osaks, et võite rakendada preesterlust suurema väega kui kunagi varem. See on ainus viis, kuidas võite ennast ja oma peret vaimselt kaitsta nendel eesootavatel katsumusterohketel aegadel.

Issand vajab isetuid mehi, kes asetavad teiste heaolu enda heaolust ettepoole. Ta vajab mehi, kes töötavad sihilikult, et kuulda Vaimu häält selgesti. Ta vajab lepingumehi, kes peavad ausameelselt kinni oma lepingutest. Ta vajab mehi, kes end kindlameelselt seksuaalselt puhtana hoiavad – väärilisi mehi, keda võib ette teatamata kutsuda andma õnnistusi rikkumatu südame, puhta meele ja abivalmis kätega. Issand vajab mehi, kes on innukad meelt parandama – mehi, kes on agarad teenima ja kuuluma Issanda vääriliste preesterluse hoidjate väesalka.

Ma õnnistan teid saama sellisteks meesteks. Ma õnnistan teid julgusega iga päev meelt parandada ja õppida, kuidas rakendada täit preesterluse väge. Ma õnnistan teid, et võiksite anda edasi Päästja armastust oma abikaasale ja lastele ning kõigile, kes teid tunnevad. Ma õnnistan teid tegema paremini ja olema paremad. Ja ma õnnistan teid, et neid pingutusi tehes kogeksite oma elus imesid.

Me oleme hõivatud Kõikvõimsa Jumala tööga. Jeesus on Kristus. Meie oleme nende teenijad. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.