2010–2019
Tunnistajad, Aaroni preesterluse kvoorumid ja Noorte Naiste klassid

Tunnistajad, Aaroni preesterluse kvoorumid ja Noorte Naiste klassid

Muudatused, mis me nüüd välja kuulutame, on mõeldud aitama noortel meestel ja noortel naistel arendada oma isiklikku püha potentsiaali.

Kallid vennad ja õed! On imeline olla taas koos teiega üldkonverentsil. Eelmisel nädalal teavitati Kiriku liikmeid muudatustest eeskirjades, mis puudutavad seda, kes võivad teenida tunnistajatena ristimistalitusel ja liikmeks kinnitamise talitusel. Ma sooviksin rõhutada neid kolme punkti.

  1. Surnud inimese eest asendusristimisi tehes võib tunnistajaks olla igaüks, kellel on kehtiv templisoovitus, sealhulgas piiratud kasutusõigusega templisoovitus.

  2. Iga templianni saanud ja kehtiva templisoovitusega liige võib teenida tunnistajana elavate ja asenduspitseerimiste talitustel.

  3. Iga Kirikusse ristitud liige võib teenida tunnistajana elava inimese ristimisel. See muudatus kehtib kõikide väljaspool templit tehtud ristimiste kohta.

Need eeskirjamuudatused on menetluslikud. Põhiõpetus ja lepingud on muutmata. Need on sama tõhusad kõikides talitustes. Need muudatused peaksid suuresti tõstma perekonna osalust nendes talitustes.

Samuti soovisin kasutada praegust hetke, et rääkida teiega muudatustest seoses meie noorte ja nende juhtidega.

Te mäletate, et kutsusin Viimse Aja Pühadest Jeesuse Kristuse Kiriku noori astuma Issanda väesalka, et osaleda suurimas aates, mis täna maailmas on – aidata koguda kokku Iisrael.1 Esitasin selle üleskutse meie noortele, kuna nad on ebatavaliselt andekad teistega ühenduse leidmises ja oma uskumuste veenval viisil jagamises. Iisraeli kogumine on oluline osa maailma ja selle rahva ettevalmistamisest Issanda teiseks tulemiseks.

Igas koguduses juhib noorte väesalka piiskop, Jumala pühendunud teenija. Tema esmane ja kõige tähtsam ülesanne on hoolitseda oma koguduse noorte meest ja noorte naiste eest. Piiskop ja tema nõuandjad juhivad Aaroni preesterluse kvoorumite ja Noorte Naiste klasside tööd oma koguduses.

Muudatused, mis me nüüd välja kuulutame, on mõeldud aitama noortel meestel ja noortel naistel arendada oma isiklikku püha potentsiaali. Me soovime samuti tugevdada Aaroni preesterluse kvoorumeid ja Noorte Naiste klasse ning toetada piiskoppe ja teisi täiskasvanud juhte, kes seda pealekasvavat põlvkonda teenivad.

Vanem Quentin L. Cook räägib nüüd noorte meestega seotud muudatustest. Ja tänaõhtusel naiste üldistungil kõneleb õde Bonnie H. Cordon, Noorte Naiste üldjuhataja, noorte naistega seotud muudatustest.

Esimene Presidentkond ja Kaksteist toetavad üksmeelselt neid pingutusi meie noorte tugevdamiseks. Oh kuidas me neid armastame ja nende eest palvetame! Nad on „Iisraeli lootus – meie noored sõdurid”.2 Meil on täielik usaldus meie noorte vastu ja oleme tänulikud nende eest. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.