2010–2019
Vaimne võimekus

Vaimne võimekus

Jeesuse Kristuse ustavate jüngritena võite saada isiklikku inspiratsiooni ja ilmutust, mis on vastavuses Tema käskudega ja mugavdatud teie jaoks.

Kui ma sel suvel Noorte Naiste laagrist lahkusin, andis üks kena noor naine mulle kirjakese. Kirjas küsis ta: „Kuidas võin ma teada, kui Jumal mulle midagi öelda püüab?” Mulle meeldib tema küsimus. Meie hing igatseb ühendust meie taevase koduga. Soovime tunda, et meid vajatakse ja et meist on kasu. Kuid mõnikord on meil raske teha vahet omaenda mõtetel ja Vaimu õrnadel õhutustel. Nii muistsed kui ka tänapäeva prohvetid on õpetanud, et „kui miski kutsub ja innustab tegema head, siis tuleb see Kristusest”.1

President Russell M. Nelson on andnud meile lihtsa, vägeva üleskutse: „Mu kallid vennad ja õed! Ma palun teid, et te suurendaksite oma vaimset võimekust ilmutust saada. ‥ Otsustage teha selleks vajalik vaimne töö, et tunda rõõmu Püha Vaimu annist ja kuulda Vaimu häält sagedamini ja selgemalt.”2

Mina soovin täna kogu südamest kõnelda teile neljast viisist, kuidas suurendada oma vaimset võimekust ilmutust saada.

1. Võtke sihilikult aega ja leidke paik Jumala hääle kuulmiseks.

Kui kasutate oma valikuvabadust, et võtta iga päev aega Jumala hääle kuulmiseks, eriti Mormoni Raamatus, siis aja jooksul muutub Tema hääl teile selgemaks ja tuttavamaks.

Sellele vastupidiselt muudavad maailma ning meie kodu ja elu täitvad segajad ning müra raskemaks Tema häält kuulda. Need segajad võivad meie mõtteis ja südames võimust võtta nii, et me ei jäta ruumi Püha Vaimu õrnadele õhutustele.

Prohvet Joseph Smith õpetas, et kõige sagedamini ilmutab Jumal ennast „isikutele eraviisiliselt ‥ nende toas, kõnnumaal või põldudel ning tavaliselt ilma kisa ja kärata”.3

Saatan püüab eraldada meid Jumala häälest, hoides meid eemal nendest vaiksetest paikadest. Kui Jumal räägib vaikse, tasase häälega, siis peame teie ja mina talle lähemale minema, et Teda kuulda. Kujutage ette, mis juhtuks, kui püüaksime sama innukalt leida ühendust taevaga, kui püüame wifiga! Valige aeg ja koht ja kuulake iga päev Jumala häält. Ja pidage sellest pühast kohtumisest täpselt kinni, sest sellest sõltub palju.

2. Tegutsege viivitamatult

Kui saate õhutuse ja siis sihipäraselt tegutsete, saab Issand teid kasutada. Mida rohkem te tegutsete, seda tuttavamaks saab teile Vaimu hääl. Tunnete üha rohkem ära Jumala juhatust ja seda, kuidas Ta „tahab ilmutada oma mõtteid ja tahet”4. Kui viivitate, siis võite õhutuse unustada või jääda ilma võimalusest kedagi Jumala nimel aidata.

3. Võtke vastu ülesanded Issandalt

Palve, millele Taevane Isa paistab kõige innukamalt vastavat, on meie palve, et meid juhitaks kellegi juurde, kes vajab meie abi. President Henry B. Eyring õpetas meid otsima ilmutust, küsides Jumalalt, keda võime Tema nimel aidata. „Kui te küsite selliseid küsimusi, siis tuleb Püha Vaim ja te tunnete õhutusi, mida saaksite teiste inimeste heaks teha. Kui lähete ja teete neid asju, siis täidate Issanda ülesannet, ja kui täidate Issanda ülesannet, siis olete Püha Vaimu anni vääriline.”5

Võite palvetada ja paluda Issandalt ülesannet. Kui te seda teete, kasutab Ta teie tavalisi oskusi, et saata korda oma imetabast tööd.

Minu vanaisa Fritz Hjalmar Lundgren emigreerus Rootsist, kui oli 19-aastane. Ta saabus Ameerikasse üksinda, kohvri ja kuue klassi haridusega. Oskamata inglise keelt leidis ta tee Oregoni ja töötas seal metsatöölisena ning liitus hiljem koos minu vanaema ja minu emaga Kirikuga. Ta ei juhtinud kunagi ühtki kogudust, kuid ustava koduõpetajana aitas ta üle 50 erineval perekonnal Kirikus taas aktiivseks saada. Kuidas ta seda tegi?

Pärast vanaisa surma vaatasin tema paberite kasti ja leidsin kirja, mille oli kirjutanud üks mees, kes tänu vanaisa armastusele Kirikusse tagasi pöördus. Ta kirjutas: „Ma usun, et vend Fritzi saladus seisneb selles, et ta täidab alati Taevase Isa ülesannet.”

Selle kirja kirjutas vend Wayne Simonis. Vanaisa külastas teda ja õppis tundma kõiki tema pereliikmeid. Ajapikku rääkis vanaisa neile, et neid vajatakse, ja kutsus neid kirikusse. Kuid tol pühapäeval ärkas vend Simonis probleemiga – ta polnud oma maja katuseehitust lõpetanud ja eeloleval nädalal oli vihma oodata. Ta otsustas, et läheb kirikusse, surub vanaisa kätt ja kiirustab siis koju tagasi, et katus lõpuni ehitada. Tema pere võib sakramendikoosolekul ilma temata olla.

Tema plaan töötas hästi, kuni ta kuulis katusel töötades, et keegi ronib redelit mööda üles. Ta kirjeldas seda oma sõnadega: „Kui ma üles vaatasin ‥ , nägin vend Fritzi redelil seismas. Ta naeratas mulle laialt. Alguses tundsin piinlikkust ja tundsin end nagu väike laps, kes on popipanemisega vahele jäänud. Siis aga ‥ tundsin viha. [Kuid vend Fritz] võttis lihtsalt oma pintsaku seljast ja riputas selle redelile. Oma valge särgi käiseid üles käärides pöördus ta minu poole ja ütles: „Vend Simonis, kas sul teist haamrit on? See töö peab väga tähtis olema, ega sa muidu poleks oma pere juurest lahkunud, ja kui see on nii tähtis, siis tahan sind aidata.” Kui ma talle silma vaatasin, nägin ainult lahkust ja kristlikku armastust. Minu viha kadus. ‥ Panin sel pühapäeval oma tööriistad käest ja läksin oma sõbra järel redelist alla ja tagasi kogudusehoonesse.

Vanaisa oli saanud selle ülesande Issandalt ja teadis, et peab kadunud lamba üles otsima. Just nagu need neli meest, kes kandsid oma halvatud sõbra katusele ja lasid ta sealt alla, et Jeesus Kristus võiks ta terveks teha,6 niisamuti viis ka vanaisa ülesanne teda katusele. Issand saadab ilmutust neile, kes soovivad teisi aidata.

4. Uskuge ja usaldage

Hiljuti lugesin pühakirjades ühest teisest suurest misjonärist, kes sai oma ülesande Issandalt. Aaron õpetas laamanlaste kuningat, kes imestas, miks Aaroni vend Ammon samuti teda õpetama ei tulnud. „Ja Aaron ütles kuningale: Vaata, Issanda Vaim on kutsunud teda teist teed.7

Kui ma neid sõnu lugesin, kõneles Vaim minu südamele: igaühel meist on erinev misjon täita ja mõnikord võib Vaim kutsuda meid „teist teed”. Lepinguid tegevate ja lepinguid pidavate Jeesuse Kristuse jüngritena on meil palju viise Jumala kuningriigi ehitamiseks. Tema ustavate jüngritena võite saada isiklikku inspiratsiooni ja ilmutust, mis on vastavuses Tema käskudega ja mugavdatud teie jaoks. Teil on elus täita ainulaadne missioon ja roll ning teile antakse ainuomaseid juhiseid, kuidas neid täita.

Nefi, Jeredi vend ja isegi Mooses pidid kõik ületama suure veekogu – ja igaüks neist tegi seda erineval viisil. Nefi töötles „puitu hoolikal viisil”.8 Jeredi vend ehitas pargaseid, mis olid „veekindlad nagu anumad”.9 Ja Mooses „[läks] kuiva mööda läbi mere”.10

Igaüks sai isiklikku juhatust, mis sobis just nende oludega, ja igaüks usaldas ja tegutses. Issand peab meeles neid, kes kuuletuvad, ja Nefi sõnadega öelduna „valmista[b meile] tee, et [võiksime] täide saata seda, mida ta ‥ käsib”.11 Pange tähele, et Nefi ei ütle, et on vaid üks õige tee.

Kas meil jääb märkamata või eirame Issanda ülesandeid, kuna ta on valmistanud teistsuguse tee, kui me ootasime?

Minu vanaisa juhiti ebatavalisse paika – ülikonnas, katusele, pühapäeval. Usaldage, et Jumal teid juhib, isegi kui see näeb välja teistmoodi, kui ootasite, või on teiste kogemustest erinev.

Viimse aja pühasid leidub igasuguseid, kuid „kõik on Jumalale ühesugused” – mustad ja valged, orjad ja vabad, mehed ja naised, vallalised ja abielus, rikkad ja vaesed, noored ja vanad, eluaegsed liikmed ja hiljuti uskupöördunud.12 Vaatamata sellele, kes te olete või milliste küsimuste käes vaevlete, olete kutsutud Issanda lauda.13

Kui Isa tahte otsimine ja tegemine saab teie igapäevaelurütmiks, siis toob see kindlasti kaasa muutused ja meeleparanduse.

Kiriku uus programm lastele ja noortele on ehitatud alusele, kuidas õppida otsima ilmutust, avastada, mida Issand tahab, et me teeksime, ja seejärel saadud juhatuse ajel tegutseda. Igaüks meist, olenemata meie vanusest või oludest, võib püüda otsida, saada ja tegutseda. Kui järgite seda igavikulist mustrit, mis on antud meie ajaks, siis lähenete Jeesusele Kristusele – Tema armastusele, Tema valgusele, Tema juhatusele, Tema rahule ja Tema tervendavale ja suutlikuks tegevale väele. Ja suureneb teie vaimne võimekus saada igapäevaseks tööriistaks Tema käes Tema suure töö elluviimiseks. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.