Musikk
O, Israels eldster (Menn)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

199

O, Israels eldster

Menn

Friskt

1. O, Israels eldster, kom, følg nå med meg,

og søk ut de rettskafne på deres vei.

Ja, gå ut i verden, på land og på hav,

og før dem til Sion, som Herren oss ga.

[Chorus]

O, Babylon, o, Babylon, farvel vi deg by,

vi søker til bergenes kamre for ly.

2. Se, høsten er stor og arbeiderne få,

men er vi forenet, da vil vi formå

all hveten å sanke fra klinten på jord.

De føres fra trengsel i Sion å bo.

[Chorus]

O, Babylon, o, Babylon, farvel vi deg by,

vi søker til bergenes kamre for ly.

3. Vår Frelser han gikk til de ringe på jord

og mettet enhver som ha akt på hans ord.

Vi samler enhver som idag på ham tror,

på ham som har all makt på himmel og jord.

[Chorus]

O, Babylon, o, Babylon, farvel vi deg by,

vi søker til bergenes kamre for ly.

Tekst: Cyrus H. Wheelock, 1813–1894

Musikk: Thomas H. Bayly, 1797–1839, tilpasset

Lære og pakter 133:7–9, 14

Lære og pakter 75:2–5