Musikk
Jesus Krist oppstanden er
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

117

Jesus Krist oppstanden er

Jublende

1. Jesus Krist oppstanden er,

halleluja,

dødens bånd nå brutte er,

halleluja.

Hør den sterke jubellyd,

halleluja,

engler synger nå med fryd,

halleluja.

2. Han som døde korsets død,

halleluja,

ut av gravens mørke brøt,

halleluja,

Fór til himlen, taler der,

halleluja,

til sitt folk på jorden her,

halleluja.

3. Han som brøt av graven ut,

halleluja,

er en stor og mektig Gud,

halleluja,

Han har fridd fra synd og nød,

halleluja,

frelst oss fra en evig død,

halleluja.

Tekst: Charles Wesley, 1707–1788

Musikk: Ukjent, Lyra Davidica 1708

Matteus 28:5–6

1. Korinterbrev 15:20, 53–57