Musikk
Fra himlens høye hvelv
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

8

Fra himlens høye hvelv

Ettertenksomt / Livfullt

1. Fra himlens høye hvelv

en hellig engel fór

med budskap fra Gud selv

til fallen slekt på jord.

Og i Cumorahs høyde gjemt

opptegnelser ved Gud var kjent.

Og i Cumorahs høyde gjemt

opptegnelser ved Gud var kjent.

2. Forseglet av Moroni,

de ble i jorden gjemt

i mange hundre år,

men ble av Gud ei glemt.

En dag de skulle komme frem,

kan gi sitt lys til mange hjem.

En dag de skulle komme frem,

kan gi sitt lys til mange hjem.

3. Om Josefs egen slekt

opptegnelse vi får

og i vår varetekt

en bok som ei forgår.

Moroni kom en dag her ned

og viste Skriftens skjulested.

Moroni kom en dag her ned

og viste Skriftens skjulested.

4. Den tid til sist opprant

da lys til oss ble bragt,

og dødens mørke svant.

O, menneske, gi akt!

Til jorden lovens fylde kom,

tilbydes nå før verdens dom.

Til jorden lovens fylde kom,

tilbydes nå før verdens dom.

5. O, Israel, deg gled,

for Sion er ditt hjem.

Vær tro og forbered

et nytt Jerusalem.

La verden høre Herrens ord,

la sannhet skinne over jord!

La verden høre Herrens ord,

la sannhet skinne over jord!

Tekst: Parley P. Pratt, 1807–1857

Musikk: John E. Tullidge, 1806–1873

Joseph Smith—Historie 1:30–34

Lære og pakter 128:20