Musikk
Vi vil stemme i et kor
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

7

Vi vil stemme i et kor

Friskt

1. Vi vil stemme i et kor

for profeten sendt til jord.

Han forkynte Herrens ord

til enhver som på ham tror.

Mørket vek for bønnens makt,

lyset kom i all sin prakt.

Joseph hørte Herren si:

«Gå, bered den smale sti.»

2. Gud en engel sendte ned

for å signe med sin fred.

Han til jorden ga Guds kraft,

prestedømmet med dets makt.

Josephs hjerte ble da rørt,

og av Ånden ble han ført

til å sende lysets bud

over hele verden ut.

3. Mormons bok, som forutsagt,

ble til jorden atter bragt.

Den er Kristi sanne ord

til hver stamme, slekt på jord.

Her er tolket Herrens bud,

vitner til oss om vår Gud.

Den et løfte gir til hver

som i ånden ydmyk er.

4. Gledens år vil komme snart,

som profeten har forklart

at i tusenårig ro

vi med Frelseren skal bo.

De som kjempet og med flid

stred og vant den gode strid,

vil sin lønn i Sion få,

med Guds engler sammen stå.

Tekst: William W. Phelps, 1792–1872. Var med i den første SDH–salmebok, 1835.

Musikk: Jospeh J. Daynes, 1851–1920

Lære og pakter 135:3

Moses 7:62, 67