Musikk
Igjen vi møtes ved ditt bord
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

97

Igjen vi møtes ved ditt bord

Ettertenksomt

1. Igjen vi møtes ved ditt bord,

o Jesus Frelser, Herre stor,

i tro på din forsonings blod.

Det frelse gir til hver som tror.

2. Han kom fra himlens hjem her ned,

blant oss å bo, han døden led,

vår jord å kjøpe, frelse gi,

fra dødens bånd oss sette fri.

3. Hjelp oss, o Gud, vi lære må

forsoningsofret å forstå.

Han var din egen Sønn på jord,

ja, livets fyrste, Herren stor.

4. Velsign oss, Gud, for Jesu skyld,

så vi er verdige dertil

når vi i nadverden tar del

og minnes ham som for oss led.

Tekst: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: George Careless, 1839–1932

Helaman 5:9

Mormon 9:29