Musikk
Lover den Herre
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

34

Lover den Herre

Med glede

1. Lover den Herre, den mektige konge, med ære!

Lov ham, min sjel, og la det din forlystelse være!

Stem opp en sang,

psalter og harpe, gi klang,

syng for Gud Herren den kjære!

2. Lover den Herre, som all ting så herlig regjerer,

han som deg løfter som ørnen på vinger og bærer,

later deg få

mer enn du kunne forstå,

bedre enn hjertet begjærer!

3. Lover den Herre som all ting så vel for deg lager,

han som deg helbred forunner og vennlig ledsager,

han som fra nød

favner deg ømt i sitt skjød,

gjemmer for sorger og plager.

4. Lov da den Herre, min sjel og hva i meg mon være!

Alt som har ånde, opphøye hans store navns ære!

Han er deg god,

å, gjør ham aldri imot!

Amen, han selv deg det lære!

Tekst: Joachim Neander, 1650–1680.

Musikk: Fra Stralsund Gesangbuch, 1665, arr. av William S. Bennett, 1816–1875 og Otto Goldschmidt, 1829–1907.

Salme 150

Salme 23:6