Musikk
Skal det unge Sion glemme?
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

183

Skal det unge Sion glemme?

Kraftig

1. Skal det unge Sion glemme

å forsvare tro og rett?

Og mens fienden makten øver,

skal vi bli av kampen trett? Nei!

[Chorus]

Tro mot den pakt våre fedre har elsket,

tro mot den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.

2. Når vi vet at mørkets makter

stanse vil det store verk,

skal vi glemme våre pakter

og ei bruke åndens sverd? Nei!

[Chorus]

Tro mot den pakt våre fedre har elsket,

tro mot den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.

3. Vi vil strebe mot vår frelse,

holde fast ved sannhets bud.

Vi vil våke, be og kjempe

med vår ungdoms tro på Gud. Ja!

[Chorus]

Tro mot den pakt våre fedre har elsket,

tro mot den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.

4. Vi vil søke å bli verdig

så på Herrens store dag

vi kan stå blant de forløste

som har stridd for sannhets sak! Ja!

[Chorus]

Tro mot den pakt våre fedre har elsket,

tro mot den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.

Tekst og musikk: Evan Stephens, 1854–1930

1. Timoteus 4:12

Alma 53:18–21