Musikk
Kjærlighet er lysets kilde
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

139

Kjærlighet er lysets kilde

Hengivent

1. Kjærlighet er lysets kilde,

kjærlighet er livets rot.

Derfor er Guds råd så milde,

derfor er Guds Ånd så god.

Jesus har den selv forklaret,

Ånden har den åpenbaret,

den kan kjennes i Guds fred,

og det håp vi trøstes ved.

2. Kjærlighet er livets krone,

kjærlighet er lysets glans.

Derfor sitter på sin trone

Jesus nå med strålekrans,

han som lyset er og livet,

har for oss seg selv hengivet,

han forblir og lever ved

Guds, sin Faders, kjærlighet.

3. Kjærlighet er lovens fylde

og fullkommenhetens bånd,

den er hva vår Gud vi skylder,

den er frukten av hans Ånd.

Derfor broderkjærligheten

vokser opp med guddomsfreden.

Vi skal også bli ved den

ett med sjelens beste venn.

Tekst: Nikolai Frederik S. Grundtvig, 1783–1872

Musikk: Ludvig M. Lindeman, 1812–1887

1. Korinterbrev 13

Moroni 7:47 (44–48)