Musikk
Deilig er jorden
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

118

Deilig er jorden

Rolig

1. Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre

riker på jorden

går vi til paradis med sang.

2. Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;

aldri forstummer

tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

3. Englene sang den

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden,

menneske, fryd deg!

Oss er en evig Frelser født!

Tekst: Bernhard Severin Ingemann, 1789–1862

Musikk: Silesian melodi, 18. årh.

Salme 19:2

Jesaja 9:6