Musikk
Krist stod opp av døde
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

116

Krist stod opp av døde

Med verdighet

1. Krist stod opp av døde i påskemorgenrøde!

Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:

Ære være Gud i det høye!

2. Krist stod opp av døde, nu sonet er vår brøde!

Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:

Ære være Gud i det høye!

3. Krist stod opp av døde, i himlen vi ham møte!

Ti synger lydt og sjeleglad hans menighet i allen stad:

Ære være Gud i det høye!

Tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvig, 1783–1872

Musikk: Ludvig Mathias Lindeman, 1812–1887

Lukas 24:1–8

Lære og pakter 18:12