Musikk
I verden trenges tapre menn
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

174

I verden trenges tapre menn

Energisk

1. I verden trenges tapre menn

som virke vil med flid.

Kom, hjelp den gode gjerning frem,

ta et tak mens det er tid!

[Chorus]

Kom nå, alle, og vær med, syng i kor,

ta et tak for sannhets sak over jord,

Stevn alle frem til himlens hjem,

der en glede venter deg.

2. Til Kirken gi en hjelpsom hånd

med hjerte som forstår,

og virke med en ydmyk ånd,

ta et tak og frem vi går!

[Chorus]

Kom nå, alle, og vær med, syng i kor,

ta et tak for sannhets sak over jord,

Stevn alle frem til himlens hjem,

der en glede venter deg.

3. Ei ledig stå og spill din tid,

for syndens makt er stor,

men søk med flid, ei nøle mer,

ta et tak og syng i kor!

[Chorus]

Kom nå, alle, og vær med, syng i kor,

ta et tak for sannhets sak over jord,

Stevn alle frem til himlens hjem,

der en glede venter deg.

4. Da kjempe med all flid og tro

i bønn til himlens Gud

og gjøre hver en gjerning god,

ta et tak for sannhets bud!

[Chorus]

Kom nå, alle, og vær med, syng i kor,

ta et tak for sannhets sak over jord,

Stevn alle frem til himlens hjem,

der en glede venter deg.

Tekst og musikk: Will L. Thompson, 1847–1909

Lære og pakter 58:26–28

Lære og pakter 107:99