Musikk
Kom, alt Guds folk som bor på jord
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

27

Kom, alt Guds folk som bor på jord

Muntert

1. Kom, alt Guds folk som bor på jord,

stem i med jubelsang!

For vår Forløsers kjærlighet

vi prise vil med sang,

for vår Forløsers kjærlighet

vi prise vil med sang.

2. Han elsket oss og døden led,

vi det ei glemme må.

Han lærte oss den rette vei

og sa: «Kom, følg med meg!»

Han lærte oss den rette vei

og sa: «Kom, følg med meg!»

3. Den rette, smale vei vi fant,

så la oss fremad gå!

Og herlighet som solens glans

hos Kristus vil vi få,

og herlighet som solens glans

hos Kristus vil vi få.

4. I himmelkor vi synge skal

vår Frelsers lov og pris,

og sekler rinner uten tall,

fullendt på Herrens vis,

og sekler rinner uten tall,

fullendt på Herrens vis.

Tekst: William W. Phelps, 1792–1872. Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Musikk: William B. Bradbury, 1816–1868

Lukas 9:23

2. Nephi 31:19–21