Musikk
Vi møtes her som søstre (Kvinner)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

195

Vi møtes her som søstre

Kvinner

Ettertenksomt

1. Vi møtes her som søstre

på denne sabbatsdag,

Gud Faderen vi tilbe,

ham være til behag.

Å, måtte Ånden hellig

som duen dale ned

og gi oss kunnskapsfylde

og nestekjærlighet.

2. Vi nestens nød vil lindre

og legge planer her.

Må kjærlighet og godhet

besjele hver især.

Talenter må vi bruke

og fremme gode kår.

Med hjelp fra Gud og engler

vi sammen målet når.

3. Vi møtes for å synge

og samles om hans ord,

vi priser ham med lovsang,

han er vår Herre stor.

Og hvis vi bruker visdom

og går en ekstra mil,

med himmelske foreldre

vi alltid synge vil.

Tekst: Paul L. Anderson, f. 1946. © 1985 IRI

Musikk: Bonnie Lauper Goodliffe, f. 1943. © 1985 IRI

Lære og pakter 59:9–11, 23

Jakobs brev 1:27