Musikk
Min Herre er hyrden
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

84

Min Herre er hyrden

Fredfylt

1. Min Herre er hyrden, jeg fattes ei mer.

Han metter meg daglig, i trygghet jeg ber.

Han leder min sjel til det hvilende vann,

oppmuntrer min vandring, gjør salig min gang,

oppmuntrer min vandring, gjør salig min gang.

2. Om enn jeg så vandrer i dødsskyggens dal,

han vil der meg vokte, ei frykte jeg skal.

Hans stav meg beskytter og leder min vei,

mot truende farer han vil skjerme meg,

mot truende farer han vil skjerme meg.

3. Mitt bord han bereder om hungrig jeg er,

og fyller mitt beger, jeg tørster ei mer.

Han salver mitt hode, er alltid meg nær.

Hva mer kan jeg ønske, min Frelser så kjær,

hva mer kan jeg ønske, min Frelser så kjær?

4. Min sjel han gir trygghet med trøstende ord.

De faller som regn på den tørstende jord.

Han kan meg opphøye, det sikkert jeg vet.

Det fyller mitt hjerte med inderlig fred,

det fyller mitt hjerte med inderlig fred.

Tekst: James Montgomery, 1771–1854. Basert på Salme 23

Musikk: Thomas Koschat, 1845–1914

Salme 23

Jesaja 26:3–4