Musikk
Lytt, lytt, nasjoner!
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

168

Lytt, lytt, nasjoner!

Friskt

1. Lytt, lytt, nasjoner! Hør himlens bud.

Glede forkynnes alle fra Gud.

Engler i skarer roper i kor:

Sannheten fins på jord!

[Chorus]

Fra Guds trone lyder nå hans ord:

Evangeliet er sendt til jord!

Himmelens stråler, stråler av brann,

opplyser alle land.

2. Søken i mørke var manges lodd.

Trofast de speidet. Håpet var sådd.

Glede og fryd, for natten er endt!

Sannheten er oss sendt!

[Chorus]

Fra Guds trone lyder nå hans ord:

Evangeliet er sendt til jord!

Himmelens stråler, stråler av brann,

opplyser alle land.

3. Sendt av vår Gud til jorden vi er,

utvalgt av ham til tjeneste her.

Stå frem for sannhet, alle som tror.

Trofast forkynn hans ord.

[Chorus]

Fra Guds trone lyder nå hans ord:

Evangeliet er sendt til jord!

Himmelens stråler, stråler av brann,

opplyser alle land.

Tekst: Basert på tysk tekst av Louis F. Mönch, 1847–1916. © 1985 IRI

Musikk: George F. Root, 1820–1895

Lære og pakter 133:36–38

Lære og pakter 128:19–21