Musikk
Gud allmektig, rettferds Gud
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

59

Gud allmektig, rettferds Gud

Majestetisk

1. Gud allmektig, rettferds Gud,

led oss, lær oss dine bud.

Herd vår sjel i troens ild,

form den slik som selv du vil.

2. I vår ungdom rekk en hånd,

løft oss ved din Hellig ånd.

Vi vil ære dine bud,

visdoms Herre, sannhets Gud.

3. Herre, du som nådig er,

gi din Ånd til hver især.

Rør hvert hjerte så det vil

høre deg, vår Herre, til.

Tekst: Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 IRI

Musikk: Tracy Y. Cannon, 1879 –1961. © 1948 IRI

Alma 26:35

Mosiah 5:15