Musikk
Sion, vi deg priser
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

19

Sion, vi deg priser

Bestemt

1. Sion, vi deg priser,

du Guds rike er.

Den som har sin Frelser kjær,

også ren av hjertet er.

Snart skal alle Sions barn

stå frem og møte Gud.

2. Gjennom åpenbaring,

gitt av Gud til jord,

himlens sannhet kom her ned

til enhver som søker fred.

Må vi alltid leve så

at vi Ham møte kan.

3. Når Guds barn i Sion

følger sannhets lov,

vil all ufred, strid og splid

borte bli til evig tid.

Himlens Sion, kom du ned

og fyll den ganske jord.

Tekst og musikk: Merrill Bradshaw, 1929–2000 © 1980 IRI

Lære og pakter 65:5–6

Lære og pakter 97:21