Musikk
O, min Fader
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

150

O, min Fader

Inderlig

1. O, min Fader, du som troner

i en navnløs, hellig fred,

når skal jeg ditt åsyn skue

og din nærhets herlighet?

En gang før min spede barndom

har min ånd jo dvelet der.

O, min Fader, i din bolig

sto jeg titt din trone nær!

2. I en hensikt vis og herlig

har du meg på jorden satt.

Himmelsk byrd og slekt og venner,

alt er skjult i glemslens natt.

Mang en gang en hem’lig tanke

hvisket: «Du er fremmed her!»

En gang fri og salig vandret

jeg din Fadertrone nær!

3. O, min Fader, du meg lærte

ved din Ånd å kalle så,

men før kunnskapsnøklen skjenktes,

grunnen hertil dunkel lå.

Har jeg bare der en Fader?

Nei, den tanke er ei klar!

Hør hva Ånden til meg hvisker:

«Der du og en Moder har!»

4. Når min svake hytte legges

ned i jordens kolde grus,

Fader, Moder, la meg møte

glad i eders kongehus.

Når jeg har mitt mål fullkommet,

hvorfor I meg sendte her,

kall meg hjem med felles stemme,

la meg salig dvele der!

Tekst: Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: James McGranahan, 1840–1907

Romerbrevet 8:16–17

Apostlenes gjerninger 17:28–29 (22–31)