Musikk
Vi vil bringe sannhet til jord
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

191

Vi vil bringe sannhet til jord

Inderlig

1. Vi er blitt født av gode foreldre

slik som Nephi i fordums tid.

Vi er blitt lært ifra vi var små

den vei som Herren har bedt oss gå.

[Chorus]

Ja, vi er som Helamans unge hær.

Vi har fått lære Guds ord.

Og vi vil være hans misjonærer

og bringe sannhet til jord.

2. Vi er blitt sendt til jorden idag

og vil forkynne Guds velbehag.

Herrens profet har vitnet og sagt:

Enhver skal virke av all sin makt.

[Chorus]

Ja, vi er som Helamans unge hær.

Vi har fått lære Guds ord.

Og vi vil være hans misjonærer

og bringe sannhet til jord.

3. Daglig vi leser, lærer og ber.

Vi søker kunnskap og målet ser:

Vi vil bli kalt ifølge Guds plan

til å forkynne i alle land.

[Chorus]

Ja, vi er som Helamans unge hær.

Vi har fått lære Guds ord.

Og vi vil være hans misjonærer

og bringe sannhet til jord

og bringe sannhet til jord.

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938 Copyright © 1983 Janice Kapp Perry. Denne sangen kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke.

1. Nephi 1:1

Alma 53:18–22

Lære og pakter 4:2–4