Musikk
En krybbe var vuggen
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

121

En krybbe var vuggen

Ærbødig

1. En krybbe var vuggen som ventet ham her,

det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.

Men stjernene lyste helt inn der han lå,

det lille barn Jesus, på leiet av strå.

2. Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.

Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.

Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,

men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

3. Fra krybben til korset gikk veien for deg,

slik åpnet du porten til himlen for meg.

Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,

så alle kan samles i himlen hos deg!

Tekst v. 1: Ukjent, ca. 1883, Philadelphia; v. 2–3: Eyvind Skeie, © 1979 Eyvind Skeie. Overs. v. 1: Agnes Landmark, d. 1959. © Agnes Landmarks arvinger. Brukt med tillatelse.

Musikk: William J. Kirkpatrick, 1838–1921; harmonisert av Rosalee Elser, f. 1925. © 1980 Rosalee Elser. Brukt med tillatelse. Kopiering tillatt for ikke-kommersiell engangsbruk i hjem og kirke.

Lukas 2:7

Lukas 18:15–17