Musikk
Til alle har vår Herre gitt
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

132

Til alle har vår Herre gitt

Oppriktig

1. Til alle har vår Herre gitt

den store rett å handle fritt.

Husk derfor alltid i ditt sinn,

du tvinges ei i himlen inn.

2. Gud hjelper, leder en og hver,

velsigner, styrker hver især.

På mange måter styrer han,

men tvinger aldri noen gang.

3. Frihet og visdom Herren ga,

og uten dem, hva er vi da?

Kun dyr, men så må vi forstå

at også dyr kan himlen nå.

4. Må vi ei øve ondskaps makt,

men ærlig holde Herrens pakt.

Han ømt vil smile til oss ned

og sende all sin kjærlighet.

Tekst: Ukjent, ca. 1805, Boston. Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Musikk: Roger L. Miller, f. 1937. © 1985 IRI

Helaman 14:30–31

2. Nephi 10:23–24