Musikk
Mer hellighet gi meg
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

79

Mer hellighet gi meg

Bønnfylt

1. Mer hellighet gi meg,

mer kraft i min ånd,

mer tålmod, ei klage,

mer fri syndens bånd,

mer tro på min Fader,

mer sans for hans ord,

mer lyst til å tjene,

mer trofast på jord.

2. Mer takknemlig være,

mer tiltro til Gud,

mer sannhet å lære,

mer tro på hans bud,

mer sorg for hans smerte,

mer tenke derpå,

mer ydmyk av hjerte,

mer «nesten» forstå.

3. Mer renhet du gi meg,

mer styrke i savn,

mer fri fra all jordisk,

mer tro på ditt navn,

mer verdig for riket,

mer offer av meg,

mer renset og hellig,

mer, Frelser, lik deg.

Tekst og musikk: Philip Paul Bliss, 1838–1876

3. Nephi 12:48

3. Nephi 27:27