Musikk
Hans kjærlighet
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

87

Hans kjærlighet

Ærbødig

1. Hans kjærlighet som solens lys den fullendt er,

stråler herned og fjerner splid og strid,

lys på vår vei tilbake til vår Fader kjær,

hvor du og jeg kan bo til evig tid.

2. Og Åndens røst om godhet hvisker til vårt sinn.

Vær du vår trøst, så ondskap ei får makt.

Tvil og besvær vil fjernes når vi kommer inn

og bundet er til ham i evig pakt.

3. Gud, du vår Far, som alt har skapt, vi til deg ber.

Din Sønn seg ga, han ofret seg og led.

Pris til hans navn! Din lov vi elsker, lydig’ er,

og i hans favn vi finne vil hans fred.

Tekst: Edward L. Hart, 1916–2008. © 1977 IRI

Musikk: Crawford Gates, 1921–2018. © 1977 IRI

Johannes 15:12–14

Lære og pakter 34:1–4