Musikk
Vi har ditt hus så kjær
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

142

Vi har ditt hus så kjær

Ærbødig

1. Vi har ditt hus så kjær,

der stolt og rent det står.

Den glede vi får der,

alt jordisk overgår.

2. Et hellig hus det er

med ro og fred og bønn.

O Herre, du er der,

vi søker deg i lønn.

3. Vi elsker livets ord,

det fredens bud fra deg

som gir oss trøst på jord,

en evig gledens vei.

Tekst: William Bullock, 1797–1874

Musikk: Leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 IRI

Salme 26:8

Lære og pakter 84:43–44