Musikk
Guds ånd som en ild
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

2

Guds ånd som en ild

Jublende

1. Guds ånd som en ild nå begynner å lue,

vi siste dags verket på jorden nå ser.

Ja, fedrenes håp vi begynner å skue,

og det som var uttalt, på jorden skal skje.

[Chorus]

Vi synger en lovsang med himmelens hære:

Hosianna, hosianna, for Gud og hans Sønn!

For dem i det høye tilkommer all ære

fra nå og for evig! Amen, ja, amen.

2. Nå Herren har utrakt sin hånd over jorden

og samler hver hellig tross mørkhetens makt.

Han atter har gjengitt sitt prestedøms orden,

og dette forkynner hans evige pakt.

[Chorus]

Vi synger en lovsang med himmelens hære:

Hosianna, hosianna, for Gud og hans Sønn!

For dem i det høye tilkommer all ære

fra nå og for evig! Amen, ja, amen.

3. Vi ikler oss alle en åndelig styrke

så himmelens rike kan komme her ned,

og vi gjennom tro kan begynne å arve,

og Guds egen herlighet blir oss til del.

[Chorus]

Vi synger en lovsang med himmelens hære:

Hosianna, hosianna, for Gud og hans Sønn!

For dem i det høye tilkommer all ære

fra nå og for evig! Amen, ja, amen.

4. Velsignet er dagen når løven og lammet

de vandre skal sammen i fred og i ro.

Og Efraim blir kronet og signet i Sion,

og Jesus skal komme fra himmelens bo.

[Chorus]

Vi synger en lovsang med himmelens hære:

Hosianna, hosianna, for Gud og hans Sønn!

For dem i det høye tilkommer all ære

fra nå og for evig! Amen, ja, amen.

Tekst: William W. Phelps, 1792–1872. Var med i den første SDH-salmebok, 1835. Sunget under innvielsen av Kirtland tempel i 1836.

Musikk: Ukjent, ca. 1844.

Lære og pakter 109:79–80

Lære og pakter 110