Musikk
De skjønne, edle sannhetsord
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

180

De skjønne, edle sannhetsord

Med glede

1. De skjønne, edle sannhetsord

vi lærer her i dag,

er åpenbart fra Gud til jord,

all pris til hans behag.

[Chorus]

O, skjønne, edle ord,

sendt fra vår Gud til jord,

de frelse vil enhver som tror,

de skjønne og edle ord.

2. De kommer fra apostlers munn,

hvis navn vi ære vil.

I motgang og i sorgens stund

de fjerner all vår tvil.

[Chorus]

O, skjønne, edle ord,

sendt fra vår Gud til jord,

de frelse vil enhver som tror,

de skjønne og edle ord.

3. De kommer fra profeter som

ei verdens ros har fått,

som refser og som feller dom,

men også ser alt godt.

[Chorus]

O, skjønne, edle ord,

sendt fra vår Gud til jord,

de frelse vil enhver som tror,

de skjønne og edle ord.

4. Når ordet tales klart til deg

og Ånden i deg bor,

er det til hjelp på livets vei

for liten og for stor.

[Chorus]

O, skjønne, edle ord,

sendt fra vår Gud til jord,

de frelse vil enhver som tror,

de skjønne og edle ord.

5. Og teksten som er Herrens ord

og visdommens juvel,

vil være livets rettesnor

for hver en trofast sjel.

[Chorus]

O, skjønne, edle ord,

sendt fra vår Gud til jord,

de frelse vil enhver som tror,

de skjønne og edle ord.

Tekst: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk: Edwin F. Parry, 1850–1935

Lære og pakter 1:38

Lære og pakter 84:43–45