Musikk
Kom, hellige
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

26

Kom, hellige

Med overbevisning

1. Kom, hellige, gå frem og frykt nå ei,

gå med mot, fremad dra!

Om tornestrødd kan synes denne vei,

Gud er med oss hver dag.

Det bedre er å jage vekk

unyttig kummer, kval og skrekk;

og frydes vil da hver en sjel:

Alt er vel! Alt er vel!

2. Mon vi skal gråte om vår lodd er hård?

Nei, å nei, alt er vel!

Hvem kan forvente han belønning får

som i kamp ei tok del?

Omgjord din lend og tap ei mot!

Gud fører oss på sikker fot;

og vi skal føle i vår sjel:

Alt er vel! Alt er vel!

3. Vi finne skal et utsøkt, hellig sted

fjernt i vest, Sions land,

hvor ingen mer kan gjøre oss fortred.

Gud oss der signe kan.

Vår lovsang der nå høres skal,

gjenlyde høyt i berg og dal:

«For Israels konge gled din sjel.»

Alt er vel! Alt er vel!

4. Om hytten på vår reise brytes ned,

salig dag! Alt er vel!

Endt er da all vår møye og vårt strev,

i Guds fred får vi del.

Men om vårt liv blir spart igjen,

vi møtes skal i Sions hjem.

Et jubelkor da høres skal:

Alt er vel! Alt er vel!

Tekst: William Clayton, 1814–1879.

Musikk: Gml. eng. melodi

Lære og pakter 61:36–39

Lære og pakter 59:1–4