Musikk
Som søstre i Sion (Kvinner)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

194

Som søstre i Sion

Kvinner

Bestemt

1. Som søstre i Sion arbeider vi sammen

og ber at velsignelser pryder vår dag.

Vi bygger hans rike med flid og med iver.

Vi styrker de svake, er dem til behag.

2. Som tjenende engler arbeider vi kvinner.

Det er en Guds gave vi søstre kan gi,

å gjøre alt det som er edelt og gavnlig,

velsigne og styrke og stå andre bi.

3. For vis er vår hensikt og stort blir vårt oppdrag

om bare vi gjør det med hjerte og hånd.

Den hellige ånd gir oss himmelsk betjening.

Vi lykkes når vi bruker visdom og ånd.

Tekst: Emily H. Woodmansee, 1836–1906

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938 © 1985 IRI

Galaterne 6:2, 9–10

Lære og pakter 11:12–14