Musikk
Jesus Kristus er oppstanden
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

115

Jesus Kristus er oppstanden

Med verdighet

1. Jesus Kristus er oppstanden,

bring det ut med glede stor.

Bare han og ingen annen

kunne slette dødens spor.

Døden tapte, vi er fri,

Kristus kunne seier gi.

2. Kom, bli med i jubelkoret!

Døden er tilintetgjort.

Over verden lyder ordet:

Kristus åpnet himlens port.

Påsken gir oss håp og trøst.

Mennesket er blitt forløst.

3. Jesus Kristus er oppstanden!

Mørket vek for lysets sak.

Vi som tror på frelsesplanen,

skuer nå en evig dag.

Måtte påskens lys oss gi

Kristi fred evindelig.

Tekst: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Musikk: Joachim Neander, 1650–1680

Markus 16:6–7

Mosiah 16:7–9