Musikk
Min Herre, han er hyrden stor
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

85

Min Herre, han er hyrden stor

Mildt

1. Min Herre, han er hyrden stor.

Min sjel den styrkes ved hans ord.

Han gir meg støtte, står meg bi,

når jeg vil gå den smale sti.

Min vandring gjennom livets dag

han leder hvis jeg er ham til behag.

2. Han trøster meg i sorgens stund

og leder meg på sikker grunn.

Når jeg ham viser tro og mot,

han styrke vil min trette fot

og lede meg til hvilens vann,

hvor jeg skal finne herligheten sann.

Tekst: Joseph Addison, 1672–1719

Musikk: Dmitri Bortniansky, 1751–1825

Salme 23

Jesaja 40:11