2007
Voima muuttua
edellinen seuraava


Voima muuttua

Presidentti Faust kirjoitti tämän artikkelin kuolemaansa 10. elokuuta 2007 edeltäneinä kuukausina.

Voima muuttua on hyvin todellinen, ja se on suuri hengellinen lahja Jumalalta.

Jokaiselle meistä on annettu voima muuttaa elämämme. Herran suureen onnensuunnitelmaan kuuluu, että meillä on henkilökohtainen tahdonvapaus tehdä päätöksiä. Me voimme päättää toimia paremmin ja olla parempia. Meidän kaikkien pitää muuttua jollakin tavoin; toisin sanoen joiden kuiden meistä pitää olla ystävällisempiä kotona, vähemmän itsekkäitä, parempia kuuntelijoita ja huomaavaisempia siinä, miten kohtelemme toisia. Joillakuilla meistä on tapoja, jotka pitää muuttaa, tapoja, jotka vahingoittavat meitä ja muita ympärillämme. Joskus tarvitsemme ehkä jonkin järkytyksen, joka antaa meille sysäyksen muuttumiseen.

Saul koki dramaattisen muutoksen ollessaan matkalla Damaskokseen. Saul oli uhkunut ”vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan” (Ap. t. 9:1). Kun hän oli matkalla Damaskokseen, valo taivaasta leimahti hänen ympärilleen.

”Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: ’Saul, Saul, miksi vainoat minua?’

Hän kysyi: ’Herra, kuka sinä olet?’ Ääni vastasi: ’Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.’” (Ap. t. 9:4–5.)

Ehkäpä Saulin sydän oli pehmennyt, kun neuvoston jäsenet raahasivat Stefanoksen ulos kaupungista ja kivittivät hänet ja jättivät viittansa Saulin huostaan. Mutta Damaskoksen tiellä ei ollut epäilystä, kun hän kuuli Herran äänen, joka sanoi: ”Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.”

”Niin hän vapisi, hämmästyi ja sanoi: ’Herra, mitäs minua tahdot tekemään?’ Ja Herra sanoi hänelle: ’Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä.’” (Ap. t. 9:6, osaksi vuoden 1776 raamatunsuomennoksesta.) Saul oli sokea noustessaan maasta, ja hänet piti viedä Damaskokseen, jossa hän sai näkönsä takaisin ja hänet kastettiin. ”Hän alkoi heti synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika” (Ap. t. 9:20). Saul, joka myöhemmin tultiin tuntemaan Paavalina, koki muutoksen, joka oli täydellinen, ehdoton, kokonaisvaltainen ja horjumaton hänen kuolemaansa asti.

Kääntymyksen tuoma muutos

Teillä ei varmastikaan ole ollut sellaista kokemusta, eikä minullakaan ole! Useimmille meistä kääntymys on paljon vähemmän dramaattinen, mutta sen pitäisi olla yhtä velvoittava ja merkityksellinen. Kirkon uudet käännynnäiset kokevat yleensä hengellisen tunteen kasteensa aikoihin. Eräs henkilö kuvasi sitä tällä tavoin: ”En koskaan unohda sieluni sisäistä tunnetta; olin puhdas, aloitin uudestaan Jumalan lapsena. – – Se oli hyvin erikoinen tunne!”1

Todellinen kääntymys muuttaa elämää. Eräs nuori nainen kirjoitti, kuinka onnettomat hänen kotiolonsa olivat olleet hänen ollessaan pikkutyttö. Hän kirjoitti: ”Tunsin sen kipeästi, kun äitini ja nuoremmat veljeni ja sisareni saivat kärsiä juopottelevan isän väkivaltaisuudesta.” Kun hän oli 14-vuotias, joku kertoi hänelle, että yksi Jumalan käskyistä oli kunnioittaa vanhempiaan. Pohtiessaan, kuinka hän voisi tehdä sen, hän tunsi tarvetta opiskella, tulla hyväksi oppilaaksi ja olla paras tytär kaupungissa.

Mikään ei juuri muuttunut kotona, mutta hänestä tuntui silti, että hänen täytyi edelleen pyrkiä tavoitteisiinsa, ja 18-vuotiaana hän lähti kotoa suorittamaan joitakin erityisopintoja. Kolme viikkoa myöhemmin hän meni käymään kotona, ja hän muisteli sitä näin:

”Äiti otti minut itkien vastaan. Luulin, että jotakin kauheaa oli tapahtunut, mutta hän halasi minua ja sanoi: ’Sen jälkeen kun sinä lähdit opiskelemaan, isäsi ei ole juonut tippaakaan.’

– – Äiti sanoi, että sinä iltana kun lähdin, eräät mormonilähetyssaarnaajat olivat tulleet. – –

Isästäni oli tullut pienen lapsen kaltainen. Näin hänen silmissään katumusta ja nöyryyttä. Hän oli muuttunut täysin. Hän oli luopunut tupakasta ja alkoholista kerralla kokonaan ja yritti pitää lähetyssaarnaajien hänelle opettamat käskyt. Hän kohteli minua kuin kuningatarta ja äitiäni ja veljiäni ja sisariani kuin kuninkaallisia.

– – Koko perheemme kastettiin. – – Isästä tuli nelikymmenvuotiaana maailman paras isä.”2

Evankeliumin voima voi todellakin muuttaa elämämme ja viedä meidät murheesta ja epätoivosta onneen ja iloon.

Parannuksen tuoma muutos

Rikkomus tuo tuskaa ja surua. On kuitenkin olemassa keino päästä ”katkeruuden sapesta ja pahuuden kahleista” (Moosia 27:29). Jos me käännymme Herran puoleen ja uskomme Hänen nimeensä, me voimme muuttua. Hän antaa meille voiman muuttaa elämämme, voiman poistaa pahat ajatukset ja tunteet sydämestämme. Meidät voidaan tuoda pimeimmästä kuilusta näkemään Jumalan ihmeellinen valo (ks. Moosia 27:29). Me voimme saada anteeksi. Me voimme löytää rauhaa.

Joitakin vuosia sitten vanhin Marion D. Hanks, nykyään täysinpalvellut johtava auktoriteetti, kertoi tapauksen, joka sattui miehelle, joka teki parannuksen ja muutti elämänsä käden käänteessä:

”Hän oli vienyt poikansa erään perheen kotiin, jossa poika sai olla sillä aikaa kun hän osallistui koripalloturnaukseen. Nuori poika vaikutti haluttomalta lähtemään isänsä kanssa hyväntekijänsä kotiin, ja isä alkoi miettiä, olivatko nuo ihmiset kohdelleet hänen poikaansa huonosti. Poika piilotteli puolittain isänsä takana, kun he koputtivat oveen. Kun he sitten olivat sisällä, isäntäperhe tervehti kuitenkin lämpimästi hänen poikaansa, ja oli ilmeistä, että he rakastivat häntä hyvin paljon.

Käytyään myöhemmin hakemassa poikansa hämmentynyt isä pyysi poikaa selittämään oudon käytöksensä. – – Hänen poikansa vastaus [oli]:

’Pelkäsin, että saattaisit unohtaa ja kirota heidän kodissaan, isä. He eivät kiroile omassa kodissaan; he ovat todella mukavia ihmisiä. He puhuvat ystävällisesti toisilleen ja nauravat paljon, ja he rukoilevat joka kerta käydessään syömään ja joka aamu ja ilta, ja he antavat minun rukoilla heidän kanssaan.’

Isä sanoi: ’Kyse ei ollut niinkään siitä, että poika häpesi isäänsä; hän rakasti minua niin paljon, ettei hän halunnut minun antavan itsestäni huonoa kuvaa.’

Oman nuoren poikansa suloinen henki oli liikuttanut tätä isää, joka oli vastustanut kokonaista sukupolvea vilpittömiä ihmisiä, jotka olivat yrittäneet auttaa häntä löytämään paremman elämäntavan.”3

Voimasta muuttua tuli niin väkevä, ettei tämä isä ainoastaan palannut aktiivisuuteen kirkossa vaan hänestä tuli yksi vaarnan johtohenkilöistä.

Riippuvuuksista toipumisen tuoma muutos

Toisenlainen muutos, josta haluan puhua, on toipuminen orjuuttavista tavoista. Niitä ovat alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan, syömiseen, uhkapeliin, kelvottomaan seksuaaliseen käytökseen ja pornografian katsomiseen liittyvät sairaudet. Lainaan äskettäin julkaistua kirjaa heikentävistä riippuvuuksista: ”Päihteiden käyttö on huomattavin syy ehkäistävissä oleviin sairauksiin ja kuolemiin Yhdysvalloissa. Huumeiden käyttö tuhoaa perheitä, maksaa miljardeja menetetyssä tuottavuudessa, rasittaa terveydenhuoltopalveluita ja johtaa ihmishenkien menetyksiin.”4 Se on yhteiskunnan kirous.

Riippuvuuksia on monenlaisia, ja sellaisen, jolla on jokin näistä vakavista riippuvuuksista, on vaikea muuttua, koska jotkin niistä vaikuttavat aivoihin. Äskettäisessä riippuvuutta käsittelevässä artikkelissa sanottiin: ”Riippuvuudesta kärsivien aivojen toiminta on vähentynyt etuotsalohkon aivokuoressa, jossa rationaalinen ajattelu voi hallita impulsiivista käyttäytymistä.”5 Jotkin riippuvuudet voivat hallita meitä siihen pisteeseen, että ne vievät meiltä Jumalan antaman tahdonvapauden. Yksi Saatanan suurista työkaluista on löytää keinoja hallita meitä. Siitä syystä meidän tulee pidättyä kaikesta, mikä estää meitä toteuttamasta Herran tarkoituksia meitä varten, minkä tähden iankaikkisuuden siunaukset voivat vaarantua. Me olemme tässä elämässä, jotta henki saisi hallintaan ruumiin eikä päinvastoin.

Millainen riippuvuus hyvänsä tuottaa hirvittävän hinnan kivussa ja kärsimyksessä ja voi jopa vaikuttaa meihin henkisesti. On kuitenkin toivoa, koska useimmat riippuvuudet voidaan ajan mittaan voittaa. Me voimme muuttua, mutta se on vaikeaa.

Aloitamme tekemällä päätöksen muuttua. Vaatii rohkeutta ja nöyryyttä myöntää, että me tarvitsemme apua, mutta harva jos kukaan meistä voi tehdä sen omin avuin. Kirkolla on riippuvuudesta toipumisen ohjelma, joka on sovellettu Anonyymien alkoholistien kahdestatoista alkuperäisestä askeleesta kirkon oppien ja uskonkäsitysten puitteisiin sopiviksi. Nämä 12 askelta ovat julkaisussa Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen, joka on pappeusjohtajien ja muiden jäsenten saatavilla.

Täydellinen muutos elämäntavoissa on kenties välttämätön. Meillä täytyy koko sydämestämme, mielestämme ja voimastamme olla halu voittaa nämä vahingolliset riippuvuudet. Meidän täytyy täysin ja ehdottomasti olla valmiit luopumaan osallisuudestamme kaikkiin näihin riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin ja tapoihin.

Monet ihmiset ovat kyenneet lopettamaan huumeiden käyttönsä. Susan, joka on kolmen lapsen äiti, käytti huumeita vain viikonloppuisin yrittäen salata ongelmansa lapsiltaan. Lapset saivat sen kuitenkin selville ja anelivat häntä lopettamaan. Kolmen vuoden kuluttua, saatuaan jonkin verran erityisapua ja lastensa, etenkin 7-vuotiaan poikansa, tuen, hän lopetti niiden käytön. Katsellessaan taaksepäin hän ymmärsi, että taivaallinen Isä oli auttanut häntä selviytymään siitä ja oli valmistanut häntä evankeliumin kuulemiseen. Hän sanoi:

”Evankeliumi muutti sydämeni, ulkonäköni, asenteeni ja tunteeni. Ja minä opin rukoilemaan. Aina kun minulla on ongelma, menen taivaallisen Isän luo ja sanon: ’Auta minua.’ Ja Hän auttaa minua selviytymään siitä. – – Kun nyt kävelen, kävelen pää pystyssä, koska tiedän, että taivaallinen Isä on vierelläni joka askeleella.

Nyt on uusi päivä. Menetin paljon, kun halusin elää siinä huumemaailmassa – menetin asuntoni, poikani oli kuolla tulipalossa, menetin avioliittoni, menetin onneni kokonaan. Mutta sain sen takaisin. Taivaallinen Isä antoi minulle uuden mahdollisuuden aloittaa alusta. Olen nyt uusi – aivan läpikotaisin upouusi.”6

Jokainen uusi päivä, joka koittaa, voi olla meille uusi päivä aloittaa muuttuminen. Me voimme muuttaa ympäristöämme. Me voimme muuttaa elämämme korvaamalla vanhat tavat uusilla. Me voimme muokata luonnettamme ja tulevaisuuttamme puhtaammin ajatuksin ja jalommin teoin. Kuten joku asian ilmaisi: ”Mahdollisuus muuttua on aina olemassa piilevine lupauksineen rauhasta, onnesta ja paremmasta elämäntavasta.”7

Riippuvuudet loukkaavat Henkeä. Vaikka jotkin riippuvuudet edellyttävät ammattilaisten antamaa kliinistä apua, älkäämme unohtako hengellistä apua, joka on saatavillamme pappeuden siunausten ja rukouksen muodossa. Herra on luvannut meille: ”Minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi” (Et. 12:27). Muistakaamme, että voima muuttua on hyvin todellinen, ja se on suuri hengellinen lahja Jumalalta.

Todistan, että parannuksenteolla ja sitä seuraavalla vanhurskaudella ja Herramme Jeesuksen Kristuksen voimalla ruumiimme voi kokea perinpohjaisen muutoksen, niin että siitä voi tulla Hänen kirkastuneen ruumiinsa kaltainen sillä voimalla, ”jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken” (Fil. 3:21).

Viitteet

  1. Vivian Ford, ”Ask and Ye Shall Receive” julkaisussa No More Strangers, 4 osaa, toim. Hartman Rector jr ja Connie Rector, 1971–1990, osa 3, s. 175.

  2. Estilla Ayala, ”The Change in My Father”, Ensign, helmikuu 1975, s. 42, 43; ks. myös Nainen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa, osa B, 1979, s. 130–131.

  3. ”Fitting into Your Family”, New Era, kesäkuu 1991, s. 8.

  4. Lynn R. Webster ja Beth Dove, Avoiding Opioid Abuse While Managing Pain, 2007, s. 11.

  5. Michael D. Lemonick ja Alice Park, ”The Science of Addiction”, Time, 16. heinäkuuta 2007, s. 44.

  6. LaRene Gaunt, ”Testimonies from the Inner City”, Ensign, huhtikuu 1992, s. 40.

  7. Joseph Walker, ”The Miracle of Change”, Ensign, heinäkuu 1992, s. 12.