2007
Usko, perhe, tietoa ja hedelmiä
edellinen seuraava


Usko, perhe, tietoa ja hedelmiä

Kirkon kohoaminen yhä huomattavampaan asemaan ja muiden esittämien kyselyiden määrän kasvaminen tarjoavat meille suuria mahdollisuuksia rakentaa siltoja, ystävystyä ja antaa täsmällistä tietoa.

Veljet ja sisaret, vuonna 1997 vietetyn 150-vuotisjuhlavuoden jälkeen kirkkoa koskevat kyselyt eri puolilla maailmaa ovat lisääntyneet dramaattisesti. Tätä lisääntyvää kiinnostusta vauhdittavat nopea kasvumme, tapahtumat, kuten talviolympialaiset täällä Salt Lake Cityssä, sekä monien yksittäisten jäsentemme huomattava asema heidän valitsemissaan ammateissa.

Olen varma, ettei näitä kysymyksiä esitetä vain kirkolle vaan myös teille yksittäisille jäsenille. Ei ole helppoa selittää jotakin niinkin laajaa asiaa kuin kirkko tai niinkin ihmeellistä asiaa kuin palautettu evankeliumi ihmisille, jotka tietävät meistä vain vähän tai eivät ollenkaan. Niihinkin kysymyksiin, jotka koskevat jotakin tiettyä osa-aluetta, voi olla vaikea vastata, koska jokainen kysymys tuntuu liittyvän toisiin kysymyksiin. Tavallisin pyyntö, jonka kuulemme, on verrattain yksinkertainen ja kuuluu jotenkin tähän tapaan: ”Kerro minulle hieman kirkostasi.” Ratkaiseva sana tässä on ”hieman”. He eivät sano: ”Kerro minulle kaikki, mitä tiedät, ja lähetä sitten muita kertomaan minulle kaikki muut asiat.”

Tietenkin olemme iloisia ihmisten mielenkiinnosta, ja monet haluavat saada lisää opetusta opeistamme ja uskonkäsityksistämme. Tästä syystä meillä on ympäri maailmaa yli 53 000 kokoaikaista lähetyssaarnaajaa palvelemassa omalla kustannuksellaan.

Meidän on kuitenkin syytä muistaa, että kiinnostuksen ja pelkän uteliaisuuden välillä on ero. Toisinaan ihmiset haluavat vain tietää, mikä kirkko on. Ne, jotka ovat uteliaita tällä yleisellä tasolla, ansaitsevat selkeää ja täsmällistä tietoa, joka tulee suoraan meiltä jäseniltä, jotta heidän ei tarvitse turvautua puutteellisiin vastauksiin, puolitotuuksiin tai vääriin väittämiin, jotka saattavat olla peräisin tiedotusvälineistä tai muilta ulkopuolisilta tahoilta. Monet kirkkoa koskevat väärinkäsitykset ja virheelliset tiedot ovat jossain määrin omaa syytämme, koska emme selkeästi selitä, keitä me olemme ja mihin me uskomme.

Tiedotuskomitea, jossa palvelen, on tullut siihen tulokseen, että tarvitaan kovasti selkeitä, yksinkertaisia lausumia, joita voi esittää niille, jotka haluavat kuulla perustietoja kirkosta nykyisellään. Saanen kertoa teille joitakin niistä asioista, joiden olemme huomanneet olevan hyödyllisiä. Haluatte kenties laatia oman luettelon puheenaiheista, joiden avulla voitte selittää uskoamme muihin uskonsuuntiin kuuluville ystävillenne ja tuttavillenne. Teidän kuten minunkin saattaa olla hyödyllistä laittaa paperille muutamia tietoja kirkosta nykyisellään ja sitten antaa tämä paperi heille sekä kopio uskonkappaleista.

Tässä on neljä aihetta, jotka tänä päivänä auttavat saamaan peruskäsityksen kirkosta. Jokaisen neljän otsikon alla on muutamia yksinkertaisia lausumia, jotka itse olen huomannut hyödyllisiksi. Yrittäkää kuvitella, että ne kuulee tai lukee henkilö, joka ei tiedä meistä käytännöllisesti katsoen mitään. Nämä neljä pääaihetta käsittelevät tietoja, uskoa, perheitä ja hedelmiä, kun kyseessä on palautettu evankeliumi.

Tietoja

Näitä tietoja voisivat olla seuraavat:

 • Ensimmäiseksi, ”mormoni” on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkosta käytetty lisänimi. Jäseniin viitataan usein nimityksillä ”mormoni” tai ”myöhempien aikojen pyhä”. Sanalla ”pyhä” tarkoitetaan ’jäsentä’.

 • Toiseksi, kirkko palautettiin vuonna 1830 New Yorkin osavaltion pohjoisosassa, ja Joseph Smith oli sen ensimmäinen profeetta ja presidentti. Nykyään kirkon keskuspaikka on Salt Lake Cityssä, ja presidentti Gordon B. Hinckley on sen tämänhetkinen profeetta.

 • Kolmanneksi, jäseniä on nykyään yli 13 miljoonaa 176 maassa ja territoriossa. Jäsenistä noin 6 miljoonaa asuu Yhdysvalloissa, mikä tekee kirkostamme Amerikan neljänneksi suurimman kristillisen kirkkokunnan. Kirkkomme, joka on yksi nopeimmin kasvavista kristillisistä kirkoista maailmassa, saa joka työpäivä valmiiksi yhden uuden kappelin. Jäsenet maksavat kymmenykset, joka on 10 prosenttia heidän tuloistaan, ja sen ansiosta tämä ja muut ohjelmat ovat mahdollisia.

 • Neljänneksi, paikallisia seurakuntia johtavat vapaaehtoiset palkattomat jäsenet. Sekä miehet että naiset palvelevat heille annetuissa johtotehtävissä.

 • Ja viidenneksi, mormonit ovat hyvin edustettuja politiikassa ja hallinnossa. (Esimerkiksi Yhdysvaltain kongressissa on 16 kirkon jäsentä edustaen kumpaakin poliittista puoluetta.) Jäseniä on myös korkeissa luottamustehtävissä eri puolilla maailmaa liike-elämän, lääketieteen, oikeustieteen, koulutuksen, median, urheilun ja viihteen aloilla.

Usko

Seuraavaksi ihmisten on tarpeen tietää jotakin meidän uskostamme omistautuneina kristittyinä, joilla on voimakkaat perinteiset arvot. Uskonkappaleiden ohella meidän tulee tähdentää seuraavaa:

 • Me uskomme sielun iankaikkisuuteen ja siihen, että Jumala on meidän henkemme Isä ja että me voimme palata Hänen luokseen kuoleman jälkeen.

 • Me uskomme, että Jeesus Kristus on meidän henkilökohtainen Vapahtajamme, ja me pyrimme muovaamaan elämämme Hänen ja Hänen opetustensa mukaan. Sunnuntain jumalanpalveluksissamme me kunnioitamme Kristuksen sovitusuhrin muistoa, samaan tapaan kuin muissa kirkoissa nautitaan ehtoollinen. Me hyväksymme kristityiksi kaikki muutkin, jotka uskovat Jeesuksen Kristuksen olevan Jumalan Poika ja koko ihmiskunnan Vapahtaja. Monet kristityt eivät ymmärrä, että meillä on heidän kanssaan paljon yhteistä. Joseph Smith opetti, että Jeesus Kristus on uskomme ydin ja kaikki muu on vain lisäystä siihen (ks. Elders Journal, heinäkuu 1838, s. 44). Kirkon nimi on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko.

 • Me uskomme, että Jeesuksen perustama alkukirkko katosi ja että se on palautettu jälleen meidän päivinämme. Pappeus – ihmiselle annettu valtuus toimia Jumalan nimessä, sekä meitä johtavat apostolit ja profeetta – on palautettu, samoin kuin kaikki välttämättömät pelastuksen toimitukset.

 • Me uskomme Pyhään Raamattuun ja me käytämme sitä – sekä Vanhaa että Uutta testamenttia.

 • Ja me uskomme Mormonin kirjaan ja muihin pyhiin kirjoihin, jotka tukevat Raamattua ja todistavat sen oikeaksi sekä todistavat Kristuksen palvelutyöstä ja jumalallisuudesta sekä Jumalan jatkuvasta ilmoituksesta ihmiselle. Mormonin kirja on todellakin ”toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta”.

Perhe

Seuraava asia, joka ihmisten on hyvä tietää, on se, kuinka perhekeskeistä on meidän teologiamme ja elämäntapamme. Jälleen kerran yksinkertaisista ilmauksista on hyötyä henkilölle, jolla ei ole tietoa kirkosta mutta joka haluaa tietää, kuinka tärkeinä me pidämme perheitä.

 • Mormonit tähdentävät erityisen paljon perheen merkitystä kirkon ja yhteiskunnan perusyksikkönä. Olemme syvästi sitoutuneita avioliittoon (joka määritellään liitoksi yhden miehen ja yhden naisen välillä). Moniavioisuus, jota harjoitettiin rajoitetusti kirkon varhaisina pioneeriaikoina, lakkautettiin vuonna 1890, noin 117 vuotta sitten.

 • Perheet ja yksittäiset ihmiset, olivatpa he kirkkomme jäseniä tai eivät, voivat osallistua sunnuntain jumalanpalvelukseen kappeleissamme. Täällä me palvelemme Jumalaa yhdessä opettaen toisillemme pyhiä kirjoituksia.

 • Myöhempien aikojen pyhiin kuuluvia perheitä kehotetaan pitämään perheiltoja viikoittain, tavallisesti maanantai-iltaisin. Tämä tarjoaa vanhemmille säännöllisen ja ennalta sovitun ajan opettaa arvoja lapsilleen ja perheelle tilaisuuden pitää hauskaa yhdessä. Pyydämme niitä, jotka eivät kuulu kirkkoomme, ottamaan käyttöön tämän tavan oman perheensä kanssa.

 • Kirkolla on perheen tueksi tarkoitettuja apujärjestöohjelmia naisille, nuorille ja lapsille. Nämä ohjelmat tarjoavat muun muassa uskonnonopetusta ja tilaisuuksia kristilliseen palvelutyöhön sekä urheilu-, näyttämötaide-, musiikki- ja partiotoimintaa.

 • Suurta huomiota kiinnitetään myös sukuun, sukututkimustyöhön ja perhehistoriaan. Näin sekä nuorille että vanhemmille tarjotaan vahvempi tunne juurista, identiteetistä ja sukuun kuulumisesta. Kirkkomme korkeimmat ja pyhimmät toimitukset liittyvät perheisiimme, niin elossa oleviin kuin edesmenneisiin, ja jotkin näistä toimituksista tapahtuvat temppeleissämme.

Hedelmiä

Kun joku alkaa ymmärtää muutamia meitä koskevia tietoja ja tulee tuntemaan meidät tarkemmin meidän uskomme ja perheen merkityksen avulla, käy niin kuin Vapahtaja itse sanoi: ”Hedelmistä te siis tunnette heidät” (Matt. 7:20, kursivointi lisätty). Kirkkoa tai mitä tahansa elämäntapaa tulee arvioida niiden hedelmien eli niiden tulosten pohjalta, joita se saa aikaan. Tässä on muutamia esimerkkejä, jotka perustuvat Yhdysvaltain tilastotietoihin. Mutta nämä olisivat samanlaisia eri puolilla maailmaa kirkon aktiivisten mormonien keskuudessa (heillä tarkoitamme niitä, jotka säännöllisesti käyvät kirkossa ja temppelissä):

 • Yksi hedelmistä on pidempi elämä. Tutkimukset osoittavat, että aktiiviset mormonit ovat terveempiä ja elävät siten pidempään kuin kansalaiset keskimäärin. Vuonna 1833 Herra ilmoitti Joseph Smithille viisauden sanan, elämäntavan, jonka avulla voi elää ja nauttia pitkästä ja terveestä elämästä.

 • Toiseksi, niiden joukossa, jotka solmivat avioliiton temppelissä ja käyvät siellä säännöllisesti, avioeroprosentti on paljon alhaisempi kuin Yhdysvalloissa ja maailmassa keskimäärin.

 • Kolmanneksi, koulutusaste, jonka saavutamme, on korkeampi kuin Yhdysvalloissa keskimäärin.

 • Neljänneksi, yli 70 000 jäsentä palvelee 1,5–2 vuotta vapaaehtoisina omalla kustannuksellaan humanitaarisessa työssä, kirkon palvelulähetystyössä ja kokoaikaisessa lähetystyössä eri puolilla maailmaa.

 • Ja viidenneksi, tähdennämme voimakkaasti omavaraisuutta ja vankkaa työmoraalia. Me kannustamme osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntamme toimintaan ja palvelemaan muita. Kirkko lahjoittaa jatkuvasti huomattavia määriä rahaa, tuotteita ja palveluja humanitaarisiin kohteisiin eri puolilla maapalloa, mukaan lukien lukemattomat työtunnit, joita jäsenet lahjoittavat auttaessaan tuhojen raivaamisessa ja hätäavun antamisessa.

Veljet ja sisaret, olen huomannut, että nykypäivän kiireisessä maailmassa useimmat ihmiset eivät lue tai keskity muuhun kuin vain muutamiin tärkeisiin tosiasioihin kerrallaan. Mitä tahansa päätättekin käyttää kertoaksenne ystävillenne ja tuttavillenne kirkosta, kirjoittakaa se muistiin, tarkistakaa sen täsmällisyys ja pitäkää se yksinkertaisena ja ytimekkäänä.

Kirkon kohoaminen yhä huomattavampaan asemaan ja muiden esittämien kyselyiden määrän kasvaminen tarjoavat meille suuria mahdollisuuksia rakentaa siltoja, ystävystyä ja antaa täsmällistä tietoa. Se voi kuitenkin myös tarjota suuremman mahdollisuuden väärinkäsityksiin ja toisinaan jopa ennakkoluuloihin, jos sallimme muiden määritellä sen, keitä me olemme ja mihin me uskomme, sen sijaan että tekisimme sen itse.

Ongelmaa ei yleensä ole niiden kohdalla, jotka tuntevat jäseniämme henkilökohtaisesti. Mutta on miljoonia ja taas miljoonia, jotka eivät tunne ketään kirkkomme jäsentä. Toivoisin, että ne, jotka tietävät kirkosta hyvin vähän, pyrkisivät saamaan meistä lisää tietoa. Toivoisin, että he mieluummin tutustuisivat jäseniimme kuin arvostelisivat meitä niiden väärien tietojen perusteella, joita he ovat saaneet ihmisiltä, jotka eivät tiedä, ja joissakin tapauksissa ihmisiltä, jotka ehdoin tahdoin haluavat johtaa harhaan tai halventaa.

Te jäsenet voitte auttaa toteuttamaan tämän suuntautumalla ulospäin ja antamalla toisille perustietoa uskonkappaleista sekä kertomalla muun muassa evankeliumia koskevia tietoja sekä kertomalla uskosta, perheistä ja hedelmistä.

Meidän tulee myös muistaa, että toisinaan ihmisten osoittamaan mielenkiintoon voi parhaan vastauksen antaa se tapa, kuinka elämme, kuinka säteilemme evankeliumin iloa elämässämme, kuinka kohtelemme toisia ja kuinka vilpittömästi seuraamme Kristuksen opetuksia.

Niiden luokse, jotka haluavat oppia enemmän kuin vain ne muutamat perusasiat, joista olen puhunut, voidaan kutsua lähetyssaarnaajat opettamaan heille oppia Saarnatkaa minun evankeliumiani -julkaisun luvun 3 mukaan. Lähetyssaarnaajat tietävät, kuinka vastata perusteellisemmin heidän kysymyksiinsä ja johdattaa heidät kääntymykseen ja kasteeseen.

Nyt meidän kaikkien on aika suuntautua ulospäin ja kertoa muille, keitä me olemme. Valmistelkaa muutamia yksinkertaisia tietoja, kuten ne, joista olen tänään puhunut teille, ja auttakaa niitä, jotka ovat uteliaita, kuulemaan kirkosta hieman ja sitten haluamaan tietää lisää evankeliumin palautuksesta.

Veljet ja sisaret, älkää koskaan epäröikö lausua todistustanne vilpittömästi ja rakkautta osoittaen. Henkilökohtaisen todistuksen voimaa ei voi kiistää, ja usein se herättää toisissa kiinnostuksen kuulla lisää. Tiedän tämän olevan totta ja lausun teille ehdottoman todistukseni siitä, että tiedän Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon olevan totta, ja lausun tämän todistuksen teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.