2007
Autuaita ovat puhdassydämiset
edellinen seuraava


Autuaita ovat puhdassydämiset

Jumala siunatkoon meitä aidoissa pyrkimyksissämme olla puhtaita sydämeltämme ja mieleltämme, niin että hyve kaunistaisi ajatuksiamme lakkaamatta.

Kävellessämme eräällä Karibian alueen hiekkarannalla eräänä aurinkoisena aamuna muutamia vuosia sitten vaimoni ja minä näimme useita pieniä kalastusveneitä, jotka oli vedetty hiekalle. Kun pysähdyimme katselemaan veneitä, opin kalastuksesta jotakin sellaista, mitä en ole milloinkaan unohtanut. Sikäläiset kalastajat eivät käyttäneet verkkoja, siimoja tai koukkuja vaan yksinkertaisia pyydyksiä, jotka oli valmistettu metalliverkosta. Kukin pyydys oli muotoiltu laatikon tapaan. Kalastajat leikkasivat noin 20 cm pitkät pystysuorat aukot pyydyksen kumpaankin sivuun ja taivuttivat sitten leikattujen metallilankojen päät sisäänpäin jättäen niiden väliin kapean raon, josta kalat pääsivät uimaan sisään.

Luultavasti arvaattekin, kuinka pyydys toimi. Kalastajat veivät syöteillä varustetun pyydyksen merelle ja laskivat sen pohjaan. Kun annoskokoinen kala tuli lähelle pyydystä ja aisti syötin, se löysi pyydyksen kyljestä aukon ja ui sisään mahtuen hädin tuskin leikattujen metallilankojen välistä. Kun pyydykseen mennyt kala yritti sitten uida ulos, se huomasi, ettei ulospääsy teräviä metallilangan päitä kohti uimalla ja katkaistujen lankojen välistä työntymällä ollutkaan yhtä helppoa kuin sisäänpääsy. Se oli ansassa. Kun kalastajat palasivat, he nostivat pyydyksen vedestä, ja pyydykseen joutuneista kaloista tuli pian tuoretta päivälliskalaa.

Vanhassa testamentissa on kertomus eräästä henkilöstä, joka joutui samanlaiseen pyydykseen. Tuo mies oli mahtava kuningas Daavid, ja se mitä hänelle tapahtui, on yksi pyhien kirjoitusten murheellisimmista kertomuksista.

”Kun – – oli taas kuninkaiden sotaanlähdön aika, Daavid lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle, ja he kukistivat ammonilaiset. Mutta Daavid jäi yhä Jerusalemiin.

Eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaanpalatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis.” (2. Sam. 11:1–2.)

Daavid sai tietää, että naisen nimi oli Batseba. Hänen miehensä Uria, sotilas, oli taistelussa ammonilaisia vastaan kuten muutkin sotilaat ja niin kuin Daavidinkin, heidän kuninkaansa, olisi pitänyt olla. Daavid haetutti Batseban palatsiin. He tekivät aviorikoksen. Batseba tuli raskaaksi, ja Daavid alkoi pelätä, että heidän aviorikoksensa paljastuisi. Toivoen peittävänsä syntinsä Daavid määräsi Urian lähetettäväksi takaisin Jerusalemiin. Uria palasi mutta kieltäytyi periaatteesta menemästä kotiinsa Batseban luokse. Silloin Daavid järjesti asiat niin, että Uria sai surmansa taistelussa (ks. 2. Sam. 11:3–17). Nämä hirveät toisiaan seuranneet päätökset tuottivat kuoleman Urialle ja kurjuutta Daavidille ja Batseballe sekä lopulta koko valtakunnalle. Hyvin vähättelevästi Raamattu sanoo: ”Herran silmissä Daavidin teko oli paha” (2. Sam. 11:27).

Näettekö, kuinka Daavid joutui tähän pyydykseen? Hän oli palatsinsa katolla ja katsoessaan alas hän näki naapurin pihalla jotakin, mitä hänen ei olisi pitänyt lainkaan nähdä. Se oli vastustajan syötti. Säädyllisyys, siveys ja tahdikkuus olisivat edellyttäneet, että Daavid olisi heti kääntynyt pois katsomatta, mutta hän ei tehnyt kumpaakaan. Sen sijaan hän salli mielensä kääntyä kiellettyihin kuvitelmiin, nuo ajatukset johtivat tekoihin, ja asiat kiertyivät nopeasti alaspäin pahasta pahempaan ja turmioon. Daavid oli pyydyksessä, ja seuraukset olivat hänelle iankaikkisuuteen ulottuvia.

Nykyisin on olemassa hengellinen ansa nimeltä pornografia, ja monet menevät tuohon kuolettavaan ansaan sen viettelevien viestien houkuttelemina. Kuten kaikkiin ansoihin, sinne on helppo mennä mutta sieltä on vaikea päästä pois. Jotkut järkeilevät, että he voivat satunnaisesti katsella pornografiaa kärsimättä sen haitallisista vaikutuksista. Alussa he sanovat: ”Ei tämä niin pahaa ole” tai ”Yhdentekevää” tai ”Mitä väliä sillä on?” tai ”Olen vain utelias”. Mutta he ovat väärässä. Herra on varoittanut: ”Ja se, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, kieltää uskon, eikä hänellä ole Henkeä; ja ellei hän tee parannusta, hänet on karkotettava” (OL 42:23). Juuri niin tapahtui Daavidille. Hän katseli Batsebaa, alkoi himoita häntä ja kadotti Hengen. Kuinka erilainen Daavidin loppuelämästä olisikaan voinut tulla, jos hän olisi vain kääntänyt pois katseensa.

Sen lisäksi että pornografian käyttäjät kadottavat Hengen, he kadottavat myös perspektiivin ja suhteellisuudentajun. Kuningas Daavidin tavoin he yrittävät peitellä syntiään unohtaen, ettei mikään ole kätkössä Herralta (ks. 2. Nefi 27:27). Todelliset seuraukset alkavat kasautua itsekunnioituksen huvetessa. Suloiset suhteet muuttuvat katkeriksi, avioliitot kuihtuvat ja viattomia uhreja alkaa kasautua. Huomattuaan, ettei se, mitä he ovat katselleet, tuota enää tyydytystä, he kokeilevat vielä äärimmäisemmillä kuvilla. Vähitellen heistä tulee riippuvaisia, vaikkeivat he itse sitä huomaisikaan tai he kieltäisivät sen, ja Daavidin tavoin heidän käytöksensä pahenee heidän moraalisten tasovaatimustensa muretessa.

Populaarikulttuurin rappeutuessa kautta maailman törky kyllästää yhä enemmän tiedotusvälineitä, viihdettä, mainontaa ja Internetiä. Mutta maailmassa vallitsevien normien mukainen populaarisuus on hyvin turmiollinen mittari käytettäväksi mittaamaan sitä, mikä on oikein, tai edes sitä, mikä ei ole vaarallista. Miljoonat katsojat saattavat tuntea jonkin elokuvan tai televisio-ohjelman ja pitää siitä, mutta siinä saattaa silti olla pornografisia kuvia tai käyttäytymistä. Jos jokin elokuvassa ”ei ole liian pahaa”, se tarkoittaa samalla, ettei se ole kovin hyvääkään. Se tosiasia, että muut katsovat sopimattomia elokuvia tai avaavat sopimattomia Internet-sivuja, ei siis ole meille mikään puolustus. Pappeudenhaltijoiden elämän tulee noudattaa Vapahtajan ja Hänen kirkkonsa mittapuita eikä maailman mittapuita.

Vapahtaja opetti: ”Ja siunattuja ovat kaikki puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan” (3. Nefi 12:8). Evankeliumin lupaukset ovat ylentäviä ja jalostavia, jopa korottavia. Me otamme nuo lupaukset vastaan liitoin, joiden ehtona on se, että elämme puhdasta ja siveää elämää. Kun me elämme oikein ja pyrimme puhdistamaan sydämemme, me pääsemme lähemmäksi Jumalaa ja Henkeä. Meidän sydämemme tila määrää, kuinka paljon todisteita jumaluudesta me nyt näemme maailmassa, ja tekee meidät viimein kelvollisiksi sen lupauksen toteutumiseen, että puhtaat ”saavat nähdä Jumalan”. Me pyrimme kohti puhtautta. Niinpä apostoli Johannes kirjoitti:

”Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas.” (1. Joh. 3:2–3.)

Jos olet jo joutunut pornografian ansaan, sinun on nyt aika vapauttaa itsesi Vapahtajan avulla. Ulospääsytie on olemassa, mutta tarvitset Hänen apuaan paetaksesi. Täydellinen toipumisesi riippuu täydellisestä parannuksestasi. Mene heti piispasi luokse. Pyydä hänen innoitettua opastustaan. Hän auttaa sinua laatimaan parannuksentekosuunnitelman, joka palauttaa itsekunnioituksesi ja tuo Hengen takaisin elämääsi. Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen parantava voima kattaa kaikki ahdingot, jopa tämänkin. Jos käännyt Vapahtajan puoleen koko sydämestäsi ja noudatat piispasi neuvoja, löydät tarvitsemasi parantumisen. Vapahtaja auttaa sinua löytämään lujuutta vastustaa kiusausta ja voimaa voittaa riippuvuus. Kuten Moroni opetti,

”minä tahdon kehottaa teitä tulemaan Kristuksen luokse ja tarttumaan jokaiseen hyvään lahjaan ja olemaan koskematta pahaan lahjaan tai siihen, mikä on epäpuhdasta. – –

Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä ja kieltäkää itseltänne kaikki jumalattomuus; ja jos te kiellätte itseltänne kaiken jumalattomuuden ja rakastatte Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, silloin hänen armonsa riittää teille, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa.” (Moroni 10:30, 32.)

Jumala siunatkoon meitä aidoissa pyrkimyksissämme olla puhtaita sydämeltämme ja mieleltämme, niin että hyve kaunistaisi ajatuksiamme lakkaamatta (ks. OL 121:45). Todistan Vapahtajan lunastavasta rakkaudesta ja Hänen sovituksensa puhdistavasta voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.