2007
Vahvista kotia ja perhettä
edellinen seuraava


Vahvista kotia ja perhettä

Herra luottaa siihen, että autat iankaikkista perhettäsi saamaan korotuksen.

Joka sunnuntai Mongoliasta Manchesteriin ja Mississippiin kirkon nuoret naiset toistavat nämä innoitetut sanat: ”Me valmistaudumme vahvistamaan kotia ja perhettä, tekemään pyhiä liittoja ja pitämään ne, saamaan temppelitoimitukset ja pääsemään osallisiksi korotuksen siunauksista” (”Nuorten Naisten johtoaihe”, Nuorten Naisten edistyminen -kirjanen, 2002, s. 5).

Vaikka tämä on Nuorten Naisten johtoaihe, se pätee kirkon kaikkiin nuoriin. Toivon, että voin auttaa teitä, nuoret veljeni ja sisareni, ymmärtämään, kuinka voimallinen vaikutus teidän henkilökohtaisilla teoillanne voi olla kotinne ja perheenne vahvistamisessa, olosuhteistanne riippumatta. Ymmärrän esimerkiksi, että monet teistä saatatte olla ainoita kirkon jäseniä omassa perheessänne.

Nuorten voimaksi -lehtinen muistuttaa meille, että ”perheeseen kuuluminen on suuri siunaus. – – Kaikki perheet eivät ole samanlaisia, mutta jokainen niistä on arvokas taivaallisen Isän suunnitelmassa.” (S. 10.)

Kaikki perheet kaipaavat vahvistamista, ihanteellisista aina suurimmissa vaikeuksissa oleviin. Sitä vahvistamista voitte antaa te. Itse asiassa joissakin perheissä te saatatte olla ainoa hengellisen voiman lähde. Herra luottaa siihen, että te tuotte evankeliumin siunaukset perheellenne.

On tärkeää luoda omaan elämäänne vanhurskaita malleja, joiden avulla pystytte olemaan hyvänä esimerkkinä perheellenne, olipa perheenne millainen tahansa.

Vanhurskaan elämänne esimerkki vahvistaa perhettänne. Presidentti Hinckley antoi nuorille naisille viime kevään yleisessä Nuorten Naisten kokouksessa yksinkertaisen neljän kohdan ohjelman, joka paitsi ”takaa onnenne” myös siunaa perhettänne. Hän neuvoi meitä jokaista: ”1) Rukoilkaa, 2) opiskelkaa, 3) maksakaa kymmenykset ja 4) osallistukaa kokouksiin.” (”Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta”, Liahona, toukokuu 2007, s. 115.)

Herran avun etsiminen päivittäin rukouksessa tuo suuria siunauksia perheellesi. Kysy itseltäsi: ”Kuka perheessäni voisi hyötyä henkilökohtaisista rukouksistani?” ”Mitä voisin tehdä tukeakseni ja edistääkseni perherukousta?”

Kun tutkit pyhiä kirjoituksia henkilökohtaisesti, tulet tuntemaan Vapahtajan ja Hänen opetuksensa. Hänen esimerkkinsä avulla opit rakastamaan ja palvelemaan perheesi jäseniä sekä antamaan heille anteeksi. Mieti, kuinka voisit jakaa ymmärrystäsi pyhistä kirjoituksista perheesi kanssa.

Presidentti Hinckley on kehottanut meitä useaan otteeseen hankkimaan ”kaiken koulutuksen, jonka voitte saada” (”Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta”, s. 116). Koulutuksestasi on hyötyä perheellesi nyt ja se on varmasti siunauksena tulevalle perheellesi. Mitä voit tehdä nyt varautuaksesi hankkimaan hyvän koulutuksen ja valmistautuaksesi sitä varten?

Presidentti Hinckley on opettanut meitä: ”Vaikka kymmenykset maksetaan rahassa, merkityksellisempää on, että ne maksetaan uskossa” (”Hyve kaunistakoon ajatuksiasi lakkaamatta”, s. 117). Saatko sinä kokemuksia kymmenysten maksamisen siunauksista – uskossa? Kun noudatat tätä käskyä, Herra avaa ”taivaan ikkunat” (Mal. 3:10) siunatakseen sinua ja perhettäsi.

Kuinka se, että käyt sinulle kuuluvissa kokouksissa – varsinkin sakramenttikokouksissa – voi olla siunauksena sinulle ja perheellesi? Sakramentin nauttiminen säännöllisesti auttaa sinua pitämään kasteenliittosi. Kun elät kelvollisesti ja uudistat tämän liiton viikoittain, olet kelvollinen saamaan Hengen ohjausta. Pyhä Henki opastaa sinua ja opettaa sinulle, mitä sinun tulee tehdä ollaksesi siunauksena perheellesi.

Kun sitoudut näihin vanhurskaisiin malleihin, sinua siunataan läpi elämäsi ja rakennat itsellesi hengellisen perustan, jonka pohjalta voit vahvistaa perhettäsi esimerkin avulla. Ensimmäisessä kirjeessään Timoteukselle Paavali opettaa meille esimerkistä: ”Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.” (1. Tim. 4:12.)

Nuorten voimaksi -lehtisen perhettä käsittelevä osio esittää joitakin suurenmoisia tapoja, joilla sinä voit näyttää hyvää esimerkkiä uskovasta omassa kodissasi:

”Ole hyväntuulinen, avulias ja huomaavainen toisia kohtaan. – – Ota huomioon muiden perheesi jäsenten tarpeet. – –

Kunnioita vanhempiasi osoittamalla rakkautta ja arvostusta heitä kohtaan ja olemalla kuuliainen. – – Osallistu perheen toimintaan ja perinteiden vaalimiseen, perherukous, perheillat ja perheen yhteinen pyhien kirjoitusten lukeminen mukaan luettuina. Nämä perinteet vahvistavat ja yhdistävät perheitä. – –

Vahvista suhteitasi veljiisi ja sisariisi. Heistä voi tulla lähimpiä ystäviäsi.” (S. 10–11.)

Esimerkki on usein paras opettaja. Kuka perheessäsi voisi hyötyä esimerkistäsi – veli, sisko, isä vai äiti?

Saanen kertoa teille kokemuksen omasta elämästäni ja siitä, kuinka veljeni vanhurskas malli ja esimerkki johtivat siihen, että perhettämme siunataan iankaikkisesti.

Veljeni ja minä synnyimme ”hyvistä vanhemmista” (1. Nefi 1:1), jotka rakastivat meitä ja tekivät suuria uhrauksia meidän kahden hyväksi, mutta perhettämme ei ollut siunattu temppelin pyhillä toimituksilla.

Monta vuotta sitten eräänä päivänä joulukuun loppupuolella saimme kirjeen veljeltäni, joka palveli Kalifornian pohjoisella lähetyskentällä. Kuoren päällä oli varoitus: ”Älkää avatko ennen kuin olette kaikki koolla!”

Kun isä, äiti ja minä kokoonnuimme avaamaan veljeni seitsemän sivun pituisen koneella kirjoittaman kirjeen, saimme lukea hänen todistuksensa rukouksesta. Pyhien kirjoitusten kohtien avulla hän opetti meille oppia iankaikkisista perheistä. Luimme hänen kokemuksiaan siitä, kuinka paasto ja rukous auttoivat hänen tutkijoitaan valmistautumaan saamaan kastetoimituksen. Hän vakuutti meille, että meidänkin perhettämme voitaisiin siunata paaston ja rukouksen kautta. Sitten hän esitti tämän haasteen: ”Stanfordin seurakunnan piispa puhui pari kuukautta sitten aiheesta, joka todella kolahti. – – Piispan puhe sai minut pysähtymään ja käsittämään tavoitteet, jotka haluan saavuttaa elämässä. Päällimmäisenä mielessäni on tavoite, jonka haluan saavuttaa oman perheeni kanssa – – eli tietenkin tulla sinetöidyksi Herran huoneessa teihin, äiti ja isä, ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Rakastan teitä hyvin paljon ja haluan perheemme olevan yhdessä iankaikkisuuksissa.”

Sitten hän lopetti kirjeen näihin sanoihin: ”Rukoukseni on, että Herra ohjaisi teitä tässä tärkeässä päätöksessä ja että rukoilette yhdessä perheenä.”

Teini-ikäisenä minäkin olin rukoillut tätä siunausta perheelleni. Nyt tämä kirje antoi toivoa vanhurskaalle toiveelleni.

Uusi vuosi soi perheellemme mahdollisuuden tehdä joitakin muutoksia. Monina seuraavina kuukausina loimme perheeseemme vanhurskaita malleja. Rukoilimme yhdessä, opiskelimme temppelitoimituksia koskevia opetuksia, maksoimme kymmenykset ja osallistuimme säännöllisesti meille kuuluviin kokouksiin – koko perhe. Pian sen jälkeen kun veljeni oli palannut lähetystyöstään me olimme valmiit saamaan temppelitoimitukset. Kun ympäröimme temppelin pyhän alttarin ja meidät sinetöitiin perheenä ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi, tiesin, että Herra oli kuullut meidän rukouksemme ja vastannut niihin.

Voitko sinä vaikuttaa perheessäsi? Kyllä, sinä voit! Mietin usein sitä, miten olisi perheeni iankaikkisen kehityksen laita, ellei veljeni olisi kirjoittanut sitä voimallista kirjettä. Hänen vanhurskas mallinsa ja esimerkkinsä muutti meidän elämämme.

Vanhin Robert D. Hales on sanonut: ”Jos vanhemmiltamme saamamme esikuva ei ollut hyvä, meidän tehtävämme on katkaista se perinne. – – Jokainen voi oppia paremman tavan ja siten siunata perheenjäsenten elämää nyt ja opettaa oikeita perinteitä tuleville sukupolville.” (Ks. ”Millaisina lapsemme muistavat meidät?” Valkeus, tammikuu 1994, s. 9.)

Muistakaa: ”Perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (”Perhe – julistus maailmalle”, Liahona, lokakuu 2004, s. 49). Iankaikkiset perheet koostuvat yksilöistä. ”Tee oma osasi onnellisen kodin luomisessa” (Nuorten voimaksi, s. 10). Luo elämääsi vanhurskaita malleja. Ja näytä hyvää esimerkkiä uskovasta. Herra luottaa siihen, että autat iankaikkista perhettäsi saamaan korotuksen.

Minä tiedän, että Jeesus Kristus elää. Hän tuntee sinut ja rakastaa sinua. Hän on siunannut minua ja perhettäni, ja tiedän, että Hän siunaa sinua ja perhettäsi. Tästä todistan nöyränä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.